Home Wiadomości Debata wokół ustawy frankowej: KNF, BFG popierają, NBP i MF zalecają ugodę

Debata wokół ustawy frankowej: KNF, BFG popierają, NBP i MF zalecają ugodę

dodał Anna Wrona

W Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) od połowy marca trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej kredytów frankowych. Inicjatywa ta jest reakcją na negatywną opinię Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, która może wkrótce przełożyć się na wyrok. Szef KNF Jacek Jastrzębski wydaje się być osamotniony w dążeniu do wprowadzenia systemowego rozwiązania. Narodowy Bank Polski (NBP) i Ministerstwo Finansów (MF) zdementowały udział w pracach nad ustawą, jednak sektor bankowy i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyrażają poparcie dla propozycji.

Prace nad ustawą dotyczącą kredytów frankowych w KNF trwają już ponad miesiąc, co zostało oficjalnie potwierdzone przez Szefa tej instytucji. Ustawa miałaby zobligować banki do oferowania ugód wszystkim frankowiczom, jednak Prezes NBP i MF wyrażają ostrożność, rekomendując dobrowolne porozumienia między stronami sporu. KNF szuka politycznego wsparcia dla projektu, ale żadne ugrupowanie polityczne nie chce identyfikować się z ustawą przed wyborami.

Na przeforsowanie ustawy zależy przede wszystkim sektor bankowy, który mógłby na tym sporo zyskać. Z kolei frankowicze nie potrzebują już ustawy, gdyż wygrywają około 98% spraw sądowych. KNF i BFG popierają ustawę, podczas gdy NBP i MF rekomendują ugodę.

Kwestia kredytów frankowych była jednym z głównych tematów dwóch posiedzeń Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) w marcu. Po posiedzeniu 28 marca, uczestniczące instytucje państwowe (NBP, MF, KNF, BFG) zgodziły się, że walutowe kredyty mieszkaniowe są największym ryzykiem dla stabilności krajowego systemu finansowego. Jednakże, nie ma jednolitego stanowiska co do sposobu rozwiązania problemu.

KNF oficjalnie potwierdza prace nad ustawą, która zobligowałaby banki do oferowania frankowiczom ugód polegających na przekształceniu kredytów frankowych na złotowe. Prezes NBP Adam Glapiński oraz Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska zachęcają obie strony do elastyczności stanowisk, ograniczając potrzebę interwencji ustawowej.

FAQ dotyczące ustawy frankowej:

  1. Czym jest ustawa frankowa? Ustawa frankowa to projekt ustawy mający na celu systemowe rozwiązanie problemu kredytów mieszkaniowych udzielonych w walucie szwajcarskiego franka (CHF) w Polsce. Projekt zakłada zobligowanie banków do oferowania ugód wszystkim frankowiczom, czyli kredytobiorcom zobowiązanym do spłaty kredytów we frankach szwajcarskich.
  2. Jakie są założenia ustawy frankowej? Założenia ustawy frankowej przewidują, że banki będą zobligowane do zaoferowania frankowiczom ugód polegających na przekształceniu kredytów frankowych na złotowe, tak jakby od początku były zaciągnięte w polskich złotych (PLN).
  3. Jakie instytucje popierają ustawę frankową? Ustawa frankowa jest wspierana m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Jednak stanowisko Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Ministerstwa Finansów jest bardziej ostrożne, rekomendując dobrowolne porozumienia między stronami sporu.
  4. Jakie korzyści przyniesie ustawa frankowa bankom? Ustawa frankowa może przynieść korzyści bankom poprzez ograniczenie kosztów przegrywanych procesów sądowych z frankowiczami. Wprowadzenie ustawy mogłoby również doprowadzić do uwolnienia kapitałów, wzrostu kursów akcji banków i wzrostu ich wyceny rynkowej.
  5. Czy ustawa frankowa ogranicza prawo obywateli do drogi sądowej? Istnieje obawa, że ustawa frankowa mogłaby być odbierana jako ograniczenie prawa obywateli do szukania sprawiedliwości w sądach. Jednak szczegóły projektu oraz jego ostateczna forma będą decydować o zakresie wpływu ustawy na prawa frankowiczów.
  6. Kiedy można spodziewać się wejścia w życie ustawy frankowej? W chwili obecnej nie ma jeszcze ustalonej daty wejścia w życie ustawy frankowej. Projekt jest w fazie koncepcyjnej, a KNF szuka politycznego sponsora dla projektu, ponieważ sama nie posiada inicjatywy ustawodawczej. W okresie przedwyborczym żadne ugrupowanie polityczne nie chce identyfikować się z ustawą, która może wsparć interesy banków, a być może ograniczyć prawo obywateli do drogi sądowej.
  7. Czy ustawa frankowa będzie miała wpływ na wszystkich frankowiczów? Jeśli ustawa zostanie przyjęta, jej wpływ dotknie wszystkich frankowiczów, ponieważ banki będą zobligowane do oferowania ugód wszystkim kredytobiorcom zobowiązanym do spłaty kredytów we frankach szwajcarskich. Warto jednak zwrócić uwagę, że ostateczny wpływ ustawy na poszczególnych frankowiczów będzie zależał od indywidualnych warunków umowy oraz negocjacji z bankiem.
  8. Czy ustawa frankowa będzie korzystna dla frankowiczów? Korzyści dla frankowiczów wynikające z ustawy frankowej zależą od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz warunków proponowanej ugody. Przekształcenie kredytu na złotowe może być korzystne dla frankowiczów, którzy w przeszłości zaciągnęli kredyt na niekorzystnych warunkach, np. z wysokim marżą, a teraz mogliby skorzystać z niższych kosztów kredytu.
  9. Co się stanie, jeśli ustawa frankowa nie zostanie przyjęta? Jeśli ustawa frankowa nie zostanie przyjęta, frankowicze nadal będą mogli dochodzić swoich praw w sądach, opierając się na przepisach prawa, orzecznictwie oraz ustawach obowiązujących w Polsce. To oznacza, że nadal mogą dochodzić do zmiany warunków kredytu, zwrotu części spłaconego kredytu lub jego unieważnienia, jednak proces ten może być czasochłonny i kosztowny.
  10. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat ustawy frankowej? Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawy frankowej, warto śledzić strony internetowe organizacji pozarządowych, które wspierają frankowiczów, takich jak Stowarzyszenie Frankowiczów oraz oficjalne komunikaty instytucji rządowych, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny czy Ministerstwo Finansów. Ponadto, informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych mediów finansowych i ekonomicznych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie