Home Felietony Czy warto podać fikcyjny adres zamieszkania w sprawach Frankowiczów?

Czy warto podać fikcyjny adres zamieszkania w sprawach Frankowiczów?

dodał Bankingo

Jednym z powszechnych problemów, z jakim borykają się frankowicze, jest długi czas oczekiwania na rozpatrzenie ich spraw. Wielu pełnomocników sugeruje swoim klientom podanie fikcyjnego adresu zamieszkania, aby skierować sprawę do sądu o mniejszym obłożeniu. Jednak takie działanie nie jest zgodne z prawem i wiąże się z ryzykiem. W tym artykule przeanalizujemy tę praktykę oraz omówimy inne aspekty związane ze sprawami frankowiczów.

Długi czas oczekiwania na rozpatrzenie spraw

Sprawy frankowiczów mogą trwać bardzo długo, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Często dochodzi do tego, że pełnomocnicy sugerują swoim klientom podanie fikcyjnego adresu zamieszkania, aby skierować sprawę do sądu o mniejszym obłożeniu. Jednak taka praktyka jest niezgodna z prawem i niesie ze sobą ryzyko.

Wiosną 2023 roku ustawodawca wprowadził zmiany mające na celu pomoc wydziałowi frankowemu Sądu Okręgowego w Warszawie, który był przeciążony nadmiarem spraw. Nowelizacja przewidywała, że przez pięć lat od wejścia w życie przepisu, powództwo konsumenta o roszczenie związane z umową kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż polska, można wytaczać wyłącznie przed sądem, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

Jednak taka praktyka jest niezgodna z prawem, ponieważ wymaga kłamstwa przed sądem. Karolina Pilawska, adwokatka z Kancelarii Pilawskiej Zorski Adwokaci, przestrzega przed podawaniem fikcyjnego adresu zamieszkania, ponieważ „to zawsze ma krótkie nogi”.

Skutki podania fikcyjnego adresu zamieszkania

Podanie fikcyjnego adresu zamieszkania w sprawach frankowiczów może mieć negatywne konsekwencje. Po pierwsze, jest to niezgodne z prawem i wiąże się z ryzykiem. Kłamanie przed sądem może prowadzić do utraty wiarygodności i trudności w prowadzeniu sprawy. Ponadto, jeśli zostanie udowodnione, że klient podał fałszywy adres, może to mieć negatywny wpływ na wynik sprawy.

Ponadto, podanie fikcyjnego adresu może prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy. Wielu frankowiczów korzysta z tej metody, co powoduje przeciążenie sądów, które muszą zająć się większą ilością spraw.

Alternatywne rozwiązania dla frankowiczów

Zamiast podawać fikcyjny adres zamieszkania, frankowicze mogą skorzystać z innych rozwiązań, które są zgodne z prawem. Jednym z takich rozwiązań jest skorzystanie z pomocy specjalistów, takich jak adwokaci czy doradcy kredytowi, którzy znają prawo i mogą pomóc w prowadzeniu sprawy.

Warto również zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach wiele się zmieniło w sprawach frankowych. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadziły nowe zasady, które mogą być korzystne dla frankowiczów. Na przykład, TSUE orzekł, że umowa kredytu może być nieważna, nawet jeśli kredytobiorca nie złożył dodatkowego oświadczenia.

Podsumowanie

Podawanie fikcyjnego adresu zamieszkania w sprawach frankowiczów jest praktyką niezgodną z prawem i wiąże się z ryzykiem. Kłamanie przed sądem może prowadzić do utraty wiarygodności i utrudniać prowadzenie sprawy. Istnieją jednak inne legalne rozwiązania, które frankowicze mogą zastosować, takie jak skorzystanie z pomocy specjalistów czy korzystanie z nowych zasad wprowadzonych przez wyroki TSUE. Warto być świadomym tych alternatyw i unikać nielegalnych praktyk.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie