Home Wiadomości Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pomógł Frankowiczom? Wpływ Nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego na Procesy Sądowe

Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pomógł Frankowiczom? Wpływ Nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego na Procesy Sądowe

dodał Bankingo

Jako głowa państwa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada możliwość podpisywania ustaw oraz prawo inicjatywy ustawodawczej. Oznacza to, że Prezydent może opracować i przedstawić własny projekt ustawy Marszałkowi Sejmu, a izba ma obowiązek go rozpatrzyć. W kontekście obietnicy złożonej przez Prezydenta Andrzeja Dudę podczas kampanii wyborczej w 2015 roku, warto zadać pytanie: czy frankowicze otrzymali pomoc z inicjatywy Prezydenta?

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego – Czy Wprowadza Pomoc dla Frankowiczów?

22 marca 2023 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego. Nowe regulacje dotyczą m.in. kwestii związanych z powództwem konsumenta o roszczenie związanym z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż polska. Zgodnie z nimi, przez kolejne 5 lat, powództwo takie będzie można wytoczyć jedynie przed sądem, w okręgu którego powód ma miejsce zamieszkania.

Nowe regulacje oznaczają dla frankowiczów utratę możliwości pozywania banków w sądzie właściwym ze względu na adres siedziby pozwanego. Zamiast tego, pozwów będzie można kierować tylko do lokalnych sądów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy. Skutkiem jest brak możliwości kierowania spraw do XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, który jest dedykowany sprawom dotyczącym kredytów denominowanych lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego.

Pomimo tego, warto podkreślić, że linia orzecznicza sądów w całej Polsce jest jednolita. Frankowicze mają bardzo duże szanse na wygranie procesu zarówno w sądzie warszawskim, jak i innych sądach w całym kraju.

Tą zmianę należy uznać za pomocą Frankowiczom i adekwatną do sytuacji rynkowej. Obecnie Frankowicze doskonale sobie radzą w sądach i rozwiązanie, które usprawnia działanie systemu sądowego jest najlepszym jakie mogli oni otrzymać od ustawodawcy.

Czy Skorzystanie z Pomocy Prawnej jest Kluczem do Sukcesu dla Frankowiczów?

Choć banki coraz częściej proponują ugodę, wielu kredytobiorców frankowych woli skierować sprawę do sądu, gdzie mają prawie 100% szanse na wygrany proces. Zdecydowanie więcej korzyści przynosi unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich, niż zawarcie ugody z bankiem. Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z narzędzi takich jak kalkulator Frankowicza, który umożliwia oszacowanie ewentualnych korzyści.

Decydując się na wniesienie sprawy do sądu, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii specjalizującej się w sprawach frankowych. Pomoc prawnika lub radcy prawnego, od szczegółowej analizy umowy kredytowej, przez złożenie reklamacji do banku, aż po prowadzenie postępowania sądowego, może okazać się nieoceniona w wygraniu sprawy z bankiem.

Czy obietnica Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została spełniona? To pytanie pozostaje otwarte. Pomoc frankowiczom jest jednak dostępna na wielu płaszczyznach, zarówno prawnych, jak i informacyjnych, a frankowicze mają coraz więcej narzędzi do walki o swoje prawa.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie