Home Finanse Czy musisz zapłacić podatek PCC od pożyczki?

Czy musisz zapłacić podatek PCC od pożyczki?

dodał Bankingo

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest jednym z podatków, który może być wymagany przy zawieraniu umowy pożyczki. Jednak nie zawsze musisz płacić ten podatek, szczególnie w przypadku pożyczek od banków lub firm pożyczkowych. W tym artykule przyjrzymy się, kiedy będziesz musiał uregulować podatek PCC od pożyczki, ile on wynosi i jak go prawidłowo odprowadzić do urzędu skarbowego.

Podatek PCC od pożyczki – najważniejsze informacje

Podatek PCC od pożyczki, zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, dotyczy umowy pożyczki, zarówno pieniężnej, jak i dotyczącej jakiejś określonej rzeczy. Niezależnie od tego, czy pożyczka jest odpłatna czy darmowa, podatek ten obciąża pożyczkobiorcę, jeśli zostaje zaciągnięty od osoby fizycznej. Natomiast umowy pożyczek zawierane z instytucjami zajmującymi się zawodowo udzielaniem pożyczek, takimi jak banki lub firmy pożyczkowe, nie podlegają opodatkowaniu PCC.

Kiedy musisz zapłacić podatek PCC od pożyczki?

Podatek PCC od pożyczki musisz zapłacić, gdy umowa pożyczki nie podlega ustawowemu zwolnieniu z tego podatku. Zwolnienie to dotyczy przede wszystkim pożyczek zaciąganych od osób niespokrewnionych oraz dalszych krewnych z II grupy podatkowej, takich jak ciotki, wujkowie, rodzeństwo małżonka, dzieci siostry lub brata, jeśli pożyczka przekracza kwotę 1000 zł. W takim przypadku pożyczkę należy zgłosić do urzędu skarbowego i zapłacić od niej podatek PCC.

Natomiast jeśli pożyczkobiorca zaciąga pożyczkę od swojego członka rodziny, który zalicza się do I grupy podatkowej, czyli małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pradziadków, pasierba, ojczyma, macochę, rodzeństwo, teściów, zięcia i synową, i jeśli pożyczka nie przekracza kwoty 36120 zł, nie musi płacić podatku PCC od pożyczki. Warto jednak pamiętać, że ta suma obejmuje wszystkie pożyczki od tej samej osoby z ostatnich 5 lat.

Jak obliczyć podatek PCC od pożyczki?

Stawka podatku PCC od pożyczki wynosi obecnie 0,5% od faktycznie pożyczonej kwoty lub wartości pożyczonej rzeczy. Jeśli suma pożyczki nie jest uwzględniona w umowie, podatek należy naliczać i odprowadzać od każdej wypłacanej kwoty środków.

Aby obliczyć podatek od pożyczki, wystarczy pomnożyć kwotę pożyczonej sumy przez stawkę podatku. Na przykład, jeśli pożyczyłeś od znajomego 30 tys. zł, musisz zapłacić podatek w wysokości 150 zł.

Jak prawidłowo odprowadzić podatek PCC od umowy pożyczki?

Jeśli zawarłeś umowę pożyczki z osobą prywatną, musisz samodzielnie dokonać wszystkich formalności związanych z odprowadzeniem podatku PCC. W przypadku umowy zawartej w formie aktu notarialnego, notariusz zajmie się tymi formalnościami. W przeciwnym razie, pożyczkobiorca ma 14 dni na złożenie deklaracji podatkowej PCC-3 w urzędzie skarbowym oraz uregulowanie należnej kwoty podatku.

Aby prawidłowo odprowadzić podatek PCC od umowy pożyczki, musisz postępować zgodnie z następującymi krokami:

  1. Zdobądź formularz PCC-3. Możesz pobrać go z Portalu Podatkowego i wypełnić online lub wydrukować i wypełnić ręcznie.
  2. Wypełnij formularz. Wpisz swoje dane, dane urzędu skarbowego, informacje o umowie pożyczki (kwotę pożyczki, stawkę podatku) oraz obliczoną kwotę podatku. Podpisz i opieczętuj formularz.
  3. Złóż formularz w urzędzie skarbowym. Możesz to zrobić osobiście, przesłać pocztą lub złożyć online za pośrednictwem portalu e-Deklaracje. Nie musisz dołączać umowy pożyczki do formularza, ale zachowaj ją w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnej kontroli.
  4. Ureguluj należny podatek. Na podstawie wypełnionej deklaracji urząd skarbowy wyliczy kwotę podatku PCC, którą należy uregulować w terminie.

Pamiętaj, że termin na rozliczenie się z podatku PCC od umowy pożyczki wynosi 14 dni od jej zawarcia. Niezgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego lub nieuregulowanie podatku może skutkować nałożeniem sankcyjnej stawki podatku w wysokości 20% podstawy opodatkowania.

Podsumowanie

Podatek PCC od pożyczki może być wymagany przy umowie pożyczki, ale nie zawsze musisz go płacić. Umowy pożyczek od banków i firm pożyczkowych są zwolnione z tego podatku. Jednak jeśli zaciągasz pożyczkę od osoby fizycznej, musisz rozważyć obowiązek zapłaty podatku PCC. Pamiętaj o terminach zgłaszania pożyczek i odprowadzania podatku do urzędu skarbowego oraz o prawidłowym wypełnieniu deklaracji PCC-3. Zachowaj wszystkie umowy pożyczek dla celów ewentualnej kontroli. Przestrzeganie tych zasad pozwoli uniknąć nieprzyjemności i sankcji podatkowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie