Home Wiadomości Czy kredyty gotówkowe niektórzy mogą uzyskać za darmo ?

Czy kredyty gotówkowe niektórzy mogą uzyskać za darmo ?

dodał Bankingo

Kredyty gotówkowe są jednym z najpopularniejszych rodzajów pożyczek w Polsce. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród Polaków, którzy zaciągają je w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych na różnorodne potrzeby, takie jak zakup sprzętu, remont domu, spłata poprzednich zobowiązań czy pokrycie nagłych wydatków. Wartość kredytów konsumpcyjnych w Polsce wynosi imponujące 188,6 miliarda złotych, co świadczy o ich powszechnej dostępności i elastyczności.

Warunki kwalifikacji do kredytu darmowego

Aby skorzystać z kredytu darmowego, istnieje kilka obligatoryjnych warunków, które muszą zostać spełnione. Przede wszystkim, kwota kredytu lub pożyczki musi być ograniczona do maksymalnej sumy 255 550 złotych. Dodatkowo, umowa musi zostać zawarta po dniu 18 grudnia 2011 roku. Istotnym aspektem jest również posiadanie przez kredytobiorcę statusu konsumenta. Spełnienie tych warunków decyduje o możliwości skorzystania z kredytu darmowego, co jest istotne dla osób planujących zaciągnięcie tego rodzaju finansowania.

Czy kredyt darmowy dotyczy również spłaconych kredytów?

Osoby, które już spłaciły swoje kredyty gotówkowe, również mogą skorzystać z kredytu darmowego. Ustawodawca wprowadził jednak ograniczenie czasowe, dając im rok na zgłoszenie uwag do umowy wobec banku lub instytucji pożyczkowej. Warto zauważyć, że w tej kwestii toczą się dyskusje na temat tego, co powinno być uznane za wykonanie umowy. Prawdopodobnie będzie to ostatnia czynność, takie jak np. zwrot weksla, uregulowanie ostatniej raty czy zwrot prowizji przez bank za wcześniejszą spłatę.

Wadliwe zapisy w umowach kredytowych

W ramach Ustawy o kredycie konsumenckim określono naruszenia, które skutkują sankcjami kredytu darmowego, czyli pozbawieniem kredytodawcy zysku. Co istotne, niezależnie od wagi tych naruszeń, sama ich obecność uprawnia kredytobiorcę do skorzystania z tej instytucji. Do najczęstszych zarzutów wobec umów należy przede wszystkim brak określenia lub błędne określenie wysokości kosztów okołokredytowych, co bezpośrednio obciąża kredytobiorcę. Często zdarza się, że kwota kredytu jest błędnie oznaczona, zwłaszcza gdy zawiera prowizję banku lub instytucji pożyczkowej, co skutkuje faktycznym otrzymaniem niższej sumy przez kredytobiorcę. Kolejnym naruszeniem jest pobieranie odsetek od całej kwoty kredytu, zamiast od faktycznie udostępnionej. Dodatkowo, umowy czasem zawierają błędne zapisy dotyczące oprocentowania takiego kredytu czy pożyczki.

Istnieje wiele potencjalnych naruszeń, a wystarczy jedno z nich, aby kredytobiorca mógł żądać zwrotu kredytu bez odsetek i opłat. Interesującym aspektem jest to, że niezależnie od daty zawarcia umowy kredytowej, nawet umowy z 2023 roku mogą być obarczone poważnymi wadami prawnymi, co wskazuje na trwałą problematykę tego obszaru.

SKD a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W roku 2024 polska sprawa dotycząca sankcji kredytu darmowego miała trafić pod rozpatrzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa, związana z wypowiedzeniem umowy przez Profi Credit Polska S.A., która to firma pozwała klienta, była zarejestrowana pod sygnaturą akt C-678/22. Jednak już 3 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza podjął decyzję o przekazaniu pytania prejudycjalnego dotyczącego umowy o kredyt konsumencki. Sąd pytał, czy umowa taka może zawierać postanowienia dotyczące oprocentowania nie tylko kwoty faktycznie wypłaconej kredytobiorcy, lecz także kosztów pozaodsetkowych, takich jak prowizje i inne opłaty, które nie są elementami wypłaconej kwoty kredytu. Oczekiwanie na orzeczenie było ogromne, jednak sprawę ostatecznie umorzono. Profi Credit Polska S.A. wycofał swoje powództwo, co prawdopodobnie wynikało z obaw przed rozstrzygnięciem TSUE, które mogłoby być korzystne dla konsumentów.

Podsumowanie

Kredyty gotówkowe są popularnym sposobem na uzyskanie dodatkowych środków finansowych w Polsce. Dzięki możliwości skorzystania z kredytu darmowego, kredytobiorcy mają szansę obniżyć raty swoich zobowiązań. Istnieje wiele wadliwych zapisów w umowach kredytowych, które uprawniają kredytobiorców do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Jednak istnieje również wiele dyskusji i sporów dotyczących interpretacji prawa. Pomimo tego, kredyty gotówkowe nadal są popularnym sposobem finansowania różnorodnych potrzeb i projektów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie