Home Kredyty PLN Czy firmy i przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji kredytowych?

Czy firmy i przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji kredytowych?

dodał Andrzej Kozlowski

Wakacje kredytowe to pojęcie, które interesuje szerokie grono odbiorców. Okazuje się, że samozatrudnieni mogą nie mieć szansy na skorzystanie z takiego rozwiązania. Dotyczy to osób, które zakupiły mieszkanie na firmę, przy czy raty kredytowe wrzucają w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Faktem jest, że prawo do wakacji kredytowych ma przysługiwać jedynie konsumentom, a nie przedsiębiorcom. O czym warto wiedzieć? Jakie aspekty są ważne dla przedsiębiorców? Kto może skorzystać z kredytowych wakacji? Dlaczego firmy nie mają takiej opcji?

Czym są wakacje kredytowe?

Jeśli zaciągamy kredyt bankowy, trudno jest przewidzieć, czy przez wszystkie lata spłaty będziemy mieli możliwość uregulowania należności. Niekiedy w naszym życiu występują niespodziewane sytuacje, które mogą przeszkodzić w terminowej spłacie raty. Ostanie taką przeszkodą mogą być gwałtownie rosnące raty kredytów ze względu na WIBOR.

Banki są przygotowane na te kwestie i mogą zaproponować konsumentom różnorodne rozwiązania. Jedną z opcji są wakacje kredytowe. Czym są wakacje kredytowe?

Najprościej rzecz ujmując, to zawieszenie spłaty kredytu na dany czas. Zazwyczaj polegają na tym, że za zgodą banku jesteśmy zwolnieni z obowiązku spłacania zadłużenia w konkretnym czasie. To, jak długo trwają wakacje kredytowe, zależy głównie od banku. Konsumenci najczęściej korzystają z zawieszenia na 1-6 miesięcy. Taka przerwa w spłacie kredytu może wyglądać dwojako. Dotyczy ona całych rat kapitałowo-odsetkowych lub jedynie części kapitałowej (wtedy kredytobiorca spłaca tylko część odsetkową). Oczywiście raty kredytu nie są anulowane, a naszym zadaniem jest ich spłata w późniejszym terminie. 

Wakacje kredytowe – ważne kwestie

Warto zauważyć, że osoby spłacające kredyt mieszkaniowy, będą mogły od 1 sierpnia skorzystać z wakacji kredytowych zaproponowanych przez Rząd jako wsparcie dla kredytobiorców. Przepisy te są zawarte w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Obecnie nas ustawą pracuje Senat. Istnieje spore ryzyko, że nie każdy skorzysta z takiej pomocy. Związek Banków Polskich uważa, że wakacje nie obejmą osób, które zakupiły dom lub mieszkania na firmę. W naszym kraju takich osób jest sporo. Szacunkowo, samozatrudnieni w Polsce to około 3 miliony osób. Prawnicy interpretują przepisy inaczej. Wskazują oni, że nie liczy się to, kto kupił mieszkanie, lecz w jakim celu to zrobił.

Przepisy prawne

Wakacje kredytowe są zawarte w artykule 73 ust. 1 ustawy. Ustawa wskazuje, że bank może zawiesić spłatę kredytu złotówkowego na wniosek danego konsumenta. Dla osób samozatrudnionych jest to zła informacja. Wskazuje one, że osoby, które zaciągnęły kredyt jako jednoosobowe działalności gospodarcze i raty kredytu wrzucają w koszty, nie mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Nie są oni bowiem konsumentami, lecz przedsiębiorcami. Banki w takiej sytuacji odrzucą ich wnioski o przyznanie wsparcia, co wyraźnie wynika z ustawy procedowanej w Sejmie. 

Kto skorzysta z wakacji kredytowych? To rozwiązanie dostępne dla samozatrudnionych, którzy zawarli umowę z bankiem jako osoby fizycznej, zgodnie z realizacją własnego celu mieszkaniowego. Ważne jest też to, że taka osoba musi mieszkać w lokalu. Co ciekawe, wakacje dotyczą jedynie jednego lokalu. Dla banku nie ma znaczenia to, czy prowadzimy działalność gospodarczą w budynku. Najważniejszy jest fakt, że umowa kredytowa została zawarta z osobą fizyczną. 

O czym warto wiedzieć?

Nie każdy ma takie samo zdanie, jak Związek Banków Polskich. Niektórzy specjaliści wskazują, że wakacje kredytowe są dostępne także dla samozatrudnionego, który zakupił mieszkanie na firmę.

W tym wypadku przepisy prawne nie są dokładnie określone. Kodeks Cywilny mówi o tym, że konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej z działalnością zawodową lub gospodarczą. To może oznaczać, że z wakacji kredytowych skorzysta osoba, która jest przedsiębiorcą, ale zakupił dom w celu zamieszkania w nim.

Liczyć ma się głównie to, jak mieszkanie jest wykorzystywane. Inaczej może sprawa wyglądać wtedy, gdy przedsiębiorca spłaca kredyt związany z celem gospodarczym (np. zakup użytkowego lokalu). Bez znaczenia ma być to, czy koszty kredytu są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, a mieszkanie jest zaliczane do środków trwałych i podlega amortyzacji. 

Najważniejsze pytanie ma dotyczyć tego, czy prowadzimy firmę w swoim domu. Jeśli lokal służy głównie mieszkaniowym celom, to być może nie jesteśmy wykluczeni z prawa do zawieszenia spłaty rat kredytowych. 

Weryfikacja wniosku o wakacje kredytowe

Warto podkreślić, że bankom trudno będzie zweryfikować wnioski o wakacje kredytowe. Prawnicy uważają, że już samo złożenie wniosku jest równoznaczne z miesięcznym lub dwumiesięcznym okresem wakacji kredytowych. Osoby samozatrudnione, które zakupił mieszkanie na firmę i chcą skorzystać z wakacji kredytowych, mają przed sobą spore wyzwanie.

W takim wypadku kredytobiorca może uważać, że ma prawo do nie zapłacenia raty, gdyż przepisy mu na to pozwalają. Z kolei bank będzie próbował pobrać ratę kredytową. Co zrobić, gdy reklamacja nie przyniesie rozwiązania kłopotu?

Wtedy bank będzie naliczał kolejne raty na te dawniej wymagalne, wraz z odsetkami. Dodatkowo ujawni nasze dane w BIK, a finalnie sprawa może trafić do sądu. Jak widać, przedsiębiorcy w takim wypadku mają spory orzech do rozgryzienia. 

Spore znaczenia ma również dyrektywa unijna. Radcy prawni wskazują, że samozatrudnieni, którzy kupili mieszkanie na firmę, skorzystają z kredytowych wakacji. Trzeba mieć na uwadze unijne uregulowania.

Chodzi tutaj o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego o prawach konsumentów, która przewiduje mechanizm ochrony konsumenta dla osób fizycznych, zawierających umowy i charakterze podwójnym (to umowy częściowo związane z działalnością handlową, jak i częściowo z nią niezwiązane).

Cel handlowy jest tak ograniczony, że nie jest dominującą kwestią. Faktem jest, że kwalifikowanie umowy o podwójnym i mieszanym celu umowy pojawia się w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.01.2005 toku. Umowa wiążącą częściowo sprawa, że cel umowy dominuje i zwykle jest także umową związaną z działalnością jedynie pośrednio. Jak widać, każdy ma inne zdanie na temat wakacji kredytowych dla przedsiębiorców. 

Podsumowując warto stwierdzić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Z jednej strony słyszymy głosy, że jest to możliwe, z a innej, że nie ma takiej możliwości. Rząd cały czas pracuje nad ustawą, co pozwoli doprecyzować przepisy prawne w tym zakresie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Napisz komentarz

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie