Home Wiadomości Czternasta emerytura 2023: Kto i kiedy dostanie? Co trzeba zrobić? Ile dodatkowych pieniędzy? – Najważniejsze informacje

Czternasta emerytura 2023: Kto i kiedy dostanie? Co trzeba zrobić? Ile dodatkowych pieniędzy? – Najważniejsze informacje

dodał Jacek Kabała

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie finansowe, które zostało wprowadzone w Polsce. Otrzymują je emeryci i renciści, którzy spełniają określone kryteria. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące czternastej emerytury, takie jak kwota świadczenia, kto może je otrzymać i jakie są warunki uprawniające do tego świadczenia.

1. Czym jest czternasta emerytura?

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie finansowe, które jest wypłacane emerytom i rencistom. Celem tego świadczenia jest poprawa sytuacji finansowej osób starszych, zwłaszcza tych o niskich dochodach. Czternasta emerytura została wprowadzona w 2021 roku i ma być wypłacana regularnie.

2. Jakie są kwoty czternastej emerytury?

Czternasta emerytura wynosi 2650 zł brutto. Jest to stała kwota, niezależna od wysokości emerytury lub renty, którą otrzymuje osoba. Oznacza to, że każdy uprawniony do czternastej emerytury otrzyma tę samą kwotę.

3. Kto może otrzymać czternastą emeryturę?

Czternasta emerytura przysługuje emerytom i rencistom, którzy na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby otrzymać czternastą emeryturę, emerytura lub renta nie może przekraczać 5500 zł brutto.

4. Jakie są warunki uprawniające do czternastej emerytury?

Aby uzyskać prawo do czternastej emerytury, emerytura lub renta musi wynosić co najmniej 50 zł. Ponadto, osoby pobierające świadczenia do 2900 zł brutto otrzymają czternastą emeryturę w pełnej wysokości. Powyżej tej kwoty działa zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że świadczenie będzie pomniejszone o nadwyżkę powyżej 2900 zł brutto.

5. Jak wygląda wypłata czternastej emerytury?

Wypłata czternastej emerytury odbywa się według ustalonego harmonogramu. Pierwsza wypłata odbyła się 15 września, a kolejne terminy wypłat to 20, 25 września oraz kolejne dni w miesiącu. W sumie czternastą emeryturę w tym roku otrzyma około 8,8 miliona emerytów i rencistów.

6. Czy czternasta emerytura podlega opodatkowaniu?

Tak, czternasta emerytura podlega opodatkowaniu. Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9% oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Niemniej jednak, czternasta emerytura jest wolna od wszelkich innych potrąceń, takich jak zajęcia komornicze, i nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

7. Jakie są oczekiwania dotyczące czternastej emerytury?

Rząd szacuje, że w tym roku czternastą emeryturę otrzyma około 8,8 miliona emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. Około 6,8 miliona osób otrzyma to świadczenie w pełnej wysokości, natomiast około 2 miliony osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Wydatki na czternaste emerytury wyniosą około 20,7 miliardów złotych.

8. Jakie są korzyści czternastej emerytury?

Czternasta emerytura ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób starszych, które często mają niskie dochody. Dodatkowe świadczenie może pomóc w pokryciu codziennych wydatków, zakupie leków czy opłaceniu rachunków. Jest to również forma uznania dla emerytów i rencistów za ich wkład w rozwój kraju i społeczeństwa.

9. Jakie są perspektywy czternastej emerytury?

Czternasta emerytura została wprowadzona na stałe i ma być wypłacana regularnie. Jest to istotne wsparcie dla osób starszych, które często borykają się z trudnościami finansowymi. Jednocześnie, wprowadzenie czternastej emerytury jest również elementem polityki społecznej i może mieć wpływ na wyniki wyborów.

10. Podsumowanie

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie finansowe, które ma na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów. Jest wypłacana regularnie i przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria. Wysokość świadczenia wynosi 2650 zł brutto, a wypłata odbywa się według ustalonego harmonogramu. Czternasta emerytura jest opodatkowana, ale jest wolna od innych potrąceń. Jest to istotne wsparcie dla osób starszych, które może pomóc w pokryciu codziennych wydatków.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie