Home Wiadomości Co zrobić jeśli nie zdążyłeś zgłosić wierzytelności Getin Bank do syndyka w TERMINIE?

Co zrobić jeśli nie zdążyłeś zgłosić wierzytelności Getin Bank do syndyka w TERMINIE?

dodał Bankingo

W ostatnich tygodniach ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku wzbudziło wiele niepokoju wśród frankowiczów, którzy posiadają roszczenia wobec banku. W celu ochrony swoich interesów, konieczne jest zgłoszenie wierzytelności za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo zgłosić swoje roszczenia, jakie są konsekwencje zwłoki w ich zgłaszaniu oraz jakie działania podjąć w przypadku niezgłoszenia wierzytelności.

Termin zgłaszania wierzytelności

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy wyznaczył trzydziestodniowy termin na zgłoszenie wierzytelności związanych z upadłością Getin Noble Banku. Termin ten rozpoczyna się od dnia ogłoszenia upadłości, czyli od 20 lipca 2023 roku. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, termin ten jest obowiązkowy, ale niezachowanie go nie powoduje utraty prawa do zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenie wierzytelności powinno być dokonane za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Przesłanie zgłoszenia w formie papierowej do sądu, adresu upadłego banku lub kancelarii syndyka nie posiada mocy prawnej. Dlatego ważne jest skorzystanie z elektronicznego formularza dostępnego na stronie KRZ.Warto zauważyć, że frankowicze mają czas do 21 sierpnia 2023 roku, aby dokonać bezpłatnego zgłoszenia. Po tym terminie będzie obowiązywała opłata w wysokości 1 010,49 zł.

Konsekwencje zwłoki w zgłaszaniu wierzytelności

Zwłoka w zgłaszaniu wierzytelności może mieć negatywne konsekwencje dla frankowicza. Jeśli roszczenie zostanie zgłoszone po upływie określonego terminu, syndyk może zastosować zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego.Oznacza to, że opłata za zgłoszenie wierzytelności po 21 sierpnia 2023 roku wyniesie 1 010,49 zł.

Ponadto, zwłoka w zgłaszaniu wierzytelności może skutkować utratą prawa do zaspokojenia roszczenia w planie podziału masy upadłości. Syndyk może złożyć plan częściowy lub ostateczny plan podziału, w którym nie uwzględni zgłoszonego roszczenia, jeśli zgłoszenie nastąpi w odległym terminie od wyznaczonego przez sąd.

Jak zgłosić wierzytelność?

Aby prawidłowo zgłosić wierzytelność związane z upadłością Getin Noble Banku, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Załóż konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ)

Załóż bezpłatne konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ), jeśli jeszcze go nie posiadasz. Można to zrobić poprzez stronę internetową KRZ.

Krok 2: Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaloguj się na swoje konto w KRZ i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Upewnij się, że podajesz wszystkie niezbędne informacje, takie jak numer umowy kredytowej, kwota roszczenia, data i inne istotne szczegóły.

Krok 3: Prześlij zgłoszenie do KRZ

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, prześlij go elektronicznie do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Upewnij się, że otrzymasz potwierdzenie przesłania zgłoszenia.

Krok 4: Zachowaj potwierdzenie zgłoszenia

Po wysłaniu zgłoszenia, zachowaj potwierdzenie przesłania zgłoszenia. Będzie to ważne dokumentacja, która potwierdzi, że dokonałeś zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Podsumowanie

Zgłoszenie wierzytelności związanych z upadłością Getin Noble Banku jest kluczowe dla frankowiczów, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy. Należy pamiętać, że termin zgłaszania wierzytelności upływa 21 sierpnia 2023 roku, dlatego warto jak najszybciej dokonać zgłoszenia za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Uniknięcie zwłoki w zgłaszaniu wierzytelności zapobiegnie negatywnym konsekwencjom, takim jak zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego i utrata prawa do zaspokojenia w planie podziału masy upadłości. Pamiętaj, że Twoje roszczenia są ważne i zgłoszenie ich w odpowiednim terminie jest kluczowe dla ochrony Twoich praw.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie