Home Prawo Co się dzieje z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Co się dzieje z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

dodał Anna Wrona

Decydując się na rozwód, należy podjąć decyzję w jaki sposób zostanie podzielony wspólny majątek. Dotyczy to też nieruchomości, również tych zakupionych na kredyt hipoteczny. Co zrobić w przypadku wzięcia rozwodu, gdy wciąż posiadamy kredyt hipoteczny do spłaty? W jaki sposób go podzielić?

Rozwód a kredyt hipoteczny – co mówi kodeks cywilny?

W kodeksie cywilnym znajduje się zapis mówiący o tym, że po rozwodzie kredyt hipoteczny może w pełni przejąć jedna ze stron. Art. 392. Kodeksu Cywilnego stanowi, że osoba, która zobowiązuje się poprzez umowę zwolnić dłużnika z obowiązku świadczenia, jest odpowiedzialna względem niego za to, by wierzyciel nie żądał od niego spłaty świadczenia. Oznacza to, że byli małżonkowie muszą zawrzeć umowę o przejęcie przez jednego z nich kredytu hipotecznego. Zgodę na to musi wyrazić kredytodawca.

Kodeks cywilny przewiduje również inne rozwiązanie. Art. 519. Kodeksu Cywilnego mówi o przeniesieniu kredytu na inną osobę – w przypadku rozwodu, najczęściej na nowego partnera. Następuje to poprzez podpisanie umowy między dłużnikiem lub wierzycielem za zgodą drugiego. Nowy kredytobiorca musi posiadać wystarczającą zdolność kredytową.

Podział majątku objętego kredytem hipotecznym

Wraz z rozwodem następuje również podział wspólnego majątku. Majątek może zostać podzielony polubownie z pomocą notariusza, lub na drodze sądowej. Podział majątku i spłata kredytu hipotecznego to jednak dwa oddzielne zagadnienia.

Na wspólny majątek składają się własności oraz prawa majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa. Decydując się na podział na drodze sądowej, musimy być przygotowani na to, że sąd dzieli wyłącznie aktywa. Pasywa, czyli wszelkie zobowiązania, takie jak kredyt hipoteczny, pozostają do pozasądowego uzgodnienia. Byli małżonkowie muszą sami dokonać odpowiedniego podziału.

Sprawiedliwość w podziale kredytu hipotecznego po rozwodzie

Sprawa rozwodowa sama w sobie przysparza stronom postępowania wiele stresu. Jednym ze stresujących aspektów może być myślenie o tym, w jaki sposób sprawiedliwie podzielić zadłużenia do spłaty. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej znajdują się rozwodnicy oraz od warunków, w jakich zaciągnięto kredyt hipoteczny.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Orzeczenie o winie jednej ze stron nie wpływa w żaden sposób na podział kredytu hipotecznego. Kredytodawcy nie interesuje kto zawinił, interesuje go jedynie spłata zadłużenia – będzie jej żądał od obydwu dłużników.

Sąd w trakcie rozwodu może wziąć jedynie pod uwagę sytuację, w której strona uznana za winną dopuściła się również wydania oszczędności odłożonych na spłatę kredytu. W takim wypadku zostanie to uwzględnione przy sądownym podziale majątku.

Kredyt hipoteczny zaciągnięty przed ślubem

Art. 41. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że za długi zaciągnięte przed ślubem odpowiada jedynie osoba, która wzięła kredyt. Oznacza to, że jeśli jedna ze stron zaciągnęła kredyt hipoteczny przed ślubem, to jedynie na niej spoczywa obowiązek spłaty zadłużenia.

W tym samym kodeksie znajduje się jednak zapis (art. 45.) o tym, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki, które druga strona poniosła ze wspólnego majątku na poczet jego majątku osobistego. Oznacza to, że jeśli kredyt spłacał również małżonek, na którego nie został zaciągnięty kredyt, może on wnioskować o zwrot pieniędzy, które wydał na spłatę rat.

Rozwód a kredyt w hipoteczny w przypadku posiadania dzieci

Jeśli rozwiedzione małżeństwo posiada dzieci, wspólna nieruchomość najczęściej zostaje zasądzona dla osoby, która przejmuje nad nimi opiekę. Nie oznacza to jednak, że spłata rat będzie spoczywać jedynie na jej barkach. Sąd może wskazać kto i w jakiej części ma być odpowiedzialny za spłatę kredytu hipotecznego.

Czy poinformować kredytodawcę o rozwodzie?

W momencie zawierania wspólnej umowy kredytowej, każdy kredytobiorca ma obowiązek podpisania wniosku – również w przypadku posiadania wspólności majątkowej. Oznacza to dla banku oświadczenie, że obie strony posiadają świadomość spoczywających na nich odpowiedzialności. Rozwód, podział majątku czy orzeczenie o winie nie mają znaczenia dla banku.

Istnieją jednak dwa przypadki, w których należy poinformować bank o zasądzeniu rozwodu. Pierwszy z nich to sytuacja, w której byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie spłaty rat, przez co istnieje ryzyko powstawania zaległości w spłacie. W takiej sytuacji bank może wydać pozwolenie na wakacje kredytowe, w czasie których obie strony mają dojść do porozumienia. Drugim przypadkiem jest adnotacja w umowie kredytowej, która mówi, że w przypadku rozwodu całe zobowiązanie przechodzi na jedną ze stron.

Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Podział kredytu to często największe zmartwienie rozwodników. Pomimo zasądzonego podziału majątku, obie strony wciąż pozostają prawnie zobowiązane do spłaty.

Nawet w przypadku zasądzenia nieruchomości na rzecz jednej ze stron, nieterminowa spłata raty wpłynie niekorzystnie na historię kredytową wszystkich kredytobiorców. Podejmując decyzję o rozstaniu należy zastanowić się w jaki sposób podzielić kredyt. Można to zrobić na rożne sposoby:

  • wspólnie spłacać zobowiązanie
  • wynajmować nieruchomość i spłacać raty z czynszu
  • sprzedać nieruchomość i spłacić cały kredyt
  • przepisać kredyt na jedną ze stron
  • jedna ze stron spłaca swoją część zobowiązania, pozostawiają nieruchomość, a resztę długu spłaca druga strona

Każde z tych rozwiązań wymaga zgody obydwu stron. Najlepiej jest spisać umowę, w której zostanie jasno zapisany sposób podziału. Jeśli jedna za stron w pełni przejmuje kredyt oraz nieruchomość, należy dopilnować o dokonaniu odpowiednich zapisów w księdze wieczystej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie