Home Wiadomości Co robią banki po wyroku TSUE?

Co robią banki po wyroku TSUE?

dodał Bankingo

W dniu 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ogłosił dwa ważne wyroki dotyczące sporów między frankowiczami a bankami. Wyroki te mają ogromne znaczenie dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich i domagają się rekompensaty od banków. Warto przyjrzeć się, jak banki reagują na te wyroki i jakie kroki podjęły w celu uniknięcia odpowiedzialności finansowej.

Wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Pierwszy z wyroków TSUE, o sygnaturze C-520/21, dotyczył kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że bankom nie przysługuje żadna forma rekompensaty za korzystanie z kapitału, jeśli umowa kredytowa została uznana za nieważną z powodu nieuczciwych warunków. Oznacza to, że banki nie mogą domagać się żadnego dodatkowego wynagrodzenia od konsumentów po unieważnieniu umowy, oprócz zwrotu kapitału i ustawowych odsetek za zwłokę. Wyrok ten jest bardzo korzystny dla frankowiczów, którzy teraz mają solidne podstawy do dochodzenia swoich roszczeń i odzyskania swojej wolności finansowej.

Reakcja banków na wyrok TSUE

Po ogłoszeniu wyroku TSUE, sektor bankowy podjął różne działania mające na celu uniknięcie odpowiedzialności finansowej.Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, oświadczył, że banki będą składać kontrpozwy w celu uniknięcia przedawnienia roszczeń. Jednakże, zamiast roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, banki prawdopodobnie będą żądać waloryzacji środków, czyli uwzględnienia kosztu pieniądza w czasie. Jest to próba zastraszenia frankowiczów i odwrócenia uwagi od faktu, że bankom nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Kontrowersje wokół waloryzacji świadczeń

Kwestia waloryzacji świadczeń budzi spore kontrowersje. Zdaniem prawników i ekspertów, bankom nie przysługuje prawo do żądania waloryzacji świadczeń, zarówno na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, jak i na podstawie wyroku TSUE. Przepisy kodeksu cywilnego wyraźnie mówią, że żadna waloryzacja nie może być żądana przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo.Ponadto, wyrok TSUE w sprawie C-520/21 jednoznacznie stwierdza, że bankom nie przysługuje żadna forma rekompensaty, w tym również waloryzacja świadczeń. Banki próbują wykorzystać te kontrowersje w celu uniknięcia odpowiedzialności.

Zabezpieczenie roszczeń frankowiczów

Drugim ważnym wyrokiem TSUE, o sygnaturze C-287/22, było orzeczenie dotyczące zabezpieczenia roszczeń frankowiczów na czas trwania procesu.Trybunał stwierdził, że sądy powinny udzielać takich zabezpieczeń kredytobiorcom, jeśli jest to konieczne do zapewnienia pełnej skuteczności orzeczeń dotyczących nieważności umów.Jest to istotne dla frankowiczów, którzy prowadzą spory sądowe z bankami, ponieważ zabezpieczenie roszczeń pozwala im uniknąć spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu.

Reakcje frankowiczów i perspektywy

Frankowicze mają teraz solidne podstawy prawne do dochodzenia swoich roszczeń od banków. Wyroki TSUE otworzyły nowe możliwości dla kredytobiorców, którzy byli dotknięci nieuczciwymi praktykami banków.Coraz więcej frankowiczów decyduje się na pozwanie banków w celu odzyskania swoich pieniędzy i uzyskania sprawiedliwości. Wyroki TSUE są także motywacją dla innych kredytobiorców, którzy wcześniej wahali się podjąć takie kroki. Perspektywy dla frankowiczów są obecnie obiecujące, a wyroki TSUE stanowią potężne narzędzie w walce z nieuczciwymi praktykami banków.

Już wiesz co robią banki po wyrokach TSUE z 2023 roku

Wyroki TSUE w sprawach dotyczących kredytów frankowych mają ogromne znaczenie dla frankowiczów i sektora bankowego. Banki starają się uniknąć odpowiedzialności finansowej po wyroku, stosując różne strategie, takie jak składanie kontrpozwów.

Jednak wyroki TSUE jasno stwierdzają, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a frankowiczom przysługują solidne podstawy do dochodzenia swoich roszczeń. Perspektywy dla frankowiczów są obecnie obiecujące, a wyroki TSUE otwierają nowe możliwości dla kredytobiorców w walce z nieuczciwymi praktykami banków.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie