Home Banki BFG ulepsza VeloBank…

BFG ulepsza VeloBank…

dodał Anna Wrona

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ogłosił decyzję o wydzieleniu wierzytelności leasingowych VeloBanku do powołanej przez siebie spółki. Ta operacja ma na celu oczyszczenie bilansu banku z problematycznych aktywów. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego współpraca z VB Leasing stała się dla VeloBanku problematyczna, jak BFG planuje uzupełnić aktywa banku po przeniesieniu wierzytelności leasingowych oraz jakie konsekwencje ma to dla potencjalnych inwestorów VeloBanku.

Dlaczego współpraca z VB Leasing stała się problematyczna?

Współpraca między VeloBankiem a VB Leasing, dawniej Idea Getin Leasing, zaczęła być problematyczna na początku roku, kiedy to VB Leasing miał trudności z zdobyciem finansowania. Sytuacja ta skłoniła VeloBank do wypowiedzenia umowy o wykupie opłat leasingowych i rat pożyczkowych oraz wstrzymania nowego finansowania. W rezultacie VB Leasing złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego i rozpoczął przygotowania do zamknięcia sprzedaży.

Przeniesienie wierzytelności leasingowych do spółki BFG

W celu oczyszczenia bilansu VeloBanku z problematycznych aktywów, BFG postanowił przenieść wierzytelności leasingowe do powołanej przez siebie spółki. Spółka ta, znana jako Podmiot Zarządzający Aktywami (PZA), będzie zarządzać wierzytelnościami, a także będzie miała możliwość ich zbycia lub likwidacji. Wartość wierzytelności z tytułu umów leasingowych w bilansie VeloBanku na początku roku wynosiła około 7 mld zł, obejmując 80 tys. umów leasingu.

Uzupełnienie aktywów banku po przeniesieniu wierzytelności

Po przeniesieniu wierzytelności leasingowych do spółki BFG, VeloBank będzie musiał znaleźć sposób na uzupełnienie swoich aktywów. Według informacji PB, planuje się emisję obligacji przez spółkę PZA, której gwarancję udzieli BFG. Ta operacja ma na celu załatanie ewentualnej dziury w bilansie VeloBanku, która powstanie po przeniesieniu wierzytelności.

Konsekwencje dla potencjalnych inwestorów VeloBanku

Zgodnie z informacją PB, potencjalni inwestorzy VeloBanku zostali poinformowani o planach BFG dotyczących wydzielenia wierzytelności do spółki PZA. Otrzymali również informacje dotyczące wpływu tej operacji na bilans banku oraz jego plan biznesowy. Celem tych działań jest oczyszczenie banku z aktywów, które w przyszłości mogłyby okazać się problematyczne.

Podsumowanie

Decyzja BFG o wydzieleniu wierzytelności leasingowych VeloBanku do spółki PZA ma na celu oczyszczenie bilansu banku z problematycznych aktywów. Wierzytelności te zostaną zarządzane przez spółkę PZA, a mogą również zostać zbyte lub zlikwidowane. VeloBank planuje uzupełnić swoje aktywa poprzez emisję obligacji przez spółkę PZA, z gwarancją udzieloną przez BFG. Potencjalni inwestorzy zostali poinformowani o tych działaniach i ich wpływie na bilans banku.

Przeniesienie wierzytelności leasingowych stanowi kontynuację przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, której celem jest oczyszczenie banku z problematycznych aktywów. BFG podjął tę decyzję po uprzedniej weryfikacji przez Komisję Europejską. Operacja ta ma na celu zapewnienie stabilności finansowej banku oraz ochronę interesów klientów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie