Home Edukacja Bankowy fundusz gwarancyjny do jakiej kwoty? Wszystko, co musisz wiedzieć o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Bankowy fundusz gwarancyjny do jakiej kwoty? Wszystko, co musisz wiedzieć o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

dodał Anna Wrona

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to instytucja, która odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności polskiego systemu bankowego. Jego głównym zadaniem jest gwarantowanie depozytów bankowych, a także udzielanie pomocy finansowej w sytuacjach, gdy banki są zagrożone upadłością. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co warto wiedzieć na temat funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny został utworzony na podstawie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Jego głównym celem jest ochrona pieniędzy klientów banków i SKOK-ów (Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych). W przypadku, gdy bank jest zagrożony upadłością lub ma problemy finansowe, BFG gwarantuje zwrot depozytów klientom banku.

Jakie depozyty są objęte ochroną?

Ochronie gwarancyjnej podlegają różne rodzaje depozytów, w tym środki pieniężne zgromadzone na lokatach, kontach osobistych, kontach oszczędnościowych oraz w szkolnych kasach oszczędnościowych i pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, w tym jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, mogą skorzystać z ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jaka jest wysokość gwarancji?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty w pełnej wysokości, jednakże istnieje pewien limit. Obecnie limit ten wynosi równowartość 100 000 euro. Oznacza to, że każdy klient banku będzie mógł odzyskać do 100 000 euro ze swoich depozytów w przypadku upadłości banku. Warto zauważyć, że gwarancja obejmuje depozyty w każdej walucie, ale zwrot środków będzie dokonany w złotówkach, po przeliczeniu po kursie obowiązującym w dniu zawieszenia działalności banku.

Kto może skorzystać z gwarancji?

Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczy wszystkich klientów banków, niezależnie od rodzaju depozytu czy wysokości zgromadzonych środków. Oznacza to, że zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, mają prawo do odzyskania swoich pieniędzy w przypadku upadłości banku. W przypadku prowadzenia wspólnego rachunku, każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Czy istnieją wyjątki od gwarancji?

Ochrona gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie obejmuje wszystkich środków pieniężnych. Istnieją pewne wyjątki, które są wyłączone z gwarancji. Do nich należą między innymi środki pieniężne i należności Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego, banków, banków zagranicznych, instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Dodatkowo, gwarancja nie obejmuje środków zdeponowanych w instytucjach finansowych, firmach inwestycyjnych, a także niektórych ubezpieczeń.

Jak skorzystać z gwarancji?

W przypadku upadłości banku, klient musi zgłosić swoje roszczenia w celu odzyskania pieniędzy. Procedura zgłoszenia wierzytelności jest określona w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości banku, które jest opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Klient musi złożyć odpowiedni wniosek w wyznaczonym terminie i dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające zgłoszone roszczenia. Następnie, w ramach postępowania upadłościowego, majątek banku zostanie wyprzedany w celu spłaty wierzycieli, w tym klientów, którzy zgłosili swoje roszczenia.

Czy istnieją dodatkowe gwarancje?

W niektórych szczególnych przypadkach, limit gwarancji może być wyższy niż 100 000 euro. Dla osób fizycznych, limit ten może sięgnąć równowartości 200 000 euro. Dotyczy to sytuacji, gdy pieniądze na koncie pochodzą np. ze sprzedaży nieruchomości, nabycia spadku, wypłaty sumy ubezpieczenia na życie lub odprawy emerytalnej. Wówczas, wypłata środków gwarantowanych przekraczających limit podstawowy, dokonywana jest na wniosek klienta w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek.

Podsumowanie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo depozytów bankowych w Polsce. Dzięki niemu, klienci banków mają pewność, że ich pieniądze są chronione w przypadku upadłości banku. Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obejmuje różne rodzaje depozytów i działa na zasadzie limitu, który obecnie wynosi 100 000 euro. Istnieją jednak szczególne przypadki, w których limit ten może być wyższy. W przypadku upadłości banku, klient musi zgłosić swoje roszczenia w celu odzyskania pieniędzy. Warto pamiętać, że gwarancja nie obejmuje wszystkich środków pieniężnych, dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z zasadami działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły