Home Prawo Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest i jakie ma funkcje?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest i jakie ma funkcje?

dodał Jacek Kabała

Zdarza się, że banki ogłaszają upadłość. Wówczas ich klienci są niepewni, co stanie się z ich finansami, które zdecydowali się gromadzić na koncie w danej instytucji. W przypadku upadłości bardzo istotny jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest gwarancyjną instytucją państwową, której działanie polega przede wszystkim na ochronie klientów banków. Wszystkie banki oraz SKOKi, które działają na polskim rynku, zobowiązane są do korzystania z tego funduszu, co wiąże się także z regularnym opłacaniem składek.

Najważniejszym zadaniem BFG jest, w przypadku, gdy dana instytucja będzie niewypłacalna, wypłacenie jej klientom równowartości zgromadzonego przez nich kapitału. Warto jednak zauważyć, że obecnie sytuacja banków jest stabilna i prawdopodobieństwo upadłości nie należy do wysokich.

W związku z tym, że upadłości ogłaszane są rzadko, postanowiono, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie pełnił jeszcze jedno ważne zadanie. Wspiera on te instytucje, które obarczone są ryzykiem ogłoszenia upadłości.

Ochrona przed upadłością wiąże się ze zdecydowanie mniejszymi kosztami niż wypłacanie pieniędzy w przypadku niewypłacalności banków czy SKOKów. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest więc zapewnieniem, że nawet w przypadku upadłości banku jego klienci są bezpieczni, ale jego działanie opiera się też regule, według której zapobieganie jest lepsze od leczenia.

Podsumowując, wyodrębnić możemy 3 zadania, które realizuje BFG. 

1. Wypłacanie klientom banków funduszy w przypadku niewypłacalności instytucji
2. Zbieranie informacji o sytuacji banków oraz SKOKów
3. Pomoc finansowa bankom, którym grodzi niewypłacalność. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest wprowadzenie środków naprawczych

W jaki sposób Bankowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi środki?

Jak zostało już wcześniej wspomniane, zarówno banki, jak i SKOKi, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski, mają obowiązek wpłacać składki. Takie świadczenie odprowadzają one raz na kwartał i jest to kluczowe źródło dla BFG.Oprócz składek, fundusz może mieć też inne źródła, z których zbierane są środki, m.in. programy naprawcze Unii Europejskiej czy wpływy z budżetu państwa. Jeśli dana instytucja, której grozi upadłość, zaciąga pożyczkę w BFG, to w momencie, gdy jej sytuacja finansowa ulegnie poprawie, musi ona oddać pożyczone pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami.

Jaką gwarancje daje BFG?

BFG stanowi gwarancję dla klientów wszystkich banków, że nawet w przypadku, gdy bank ogłosi upadłość i będzie niewypłacalny, to wszystkie środki, w wysokości maksymalnie 100000 euro, zgromadzone na lokatach, kontach czy rachunkach inwestycyjnych, zostaną zwrócone.

W przypadku, gdy klient banku, który ogłosił upadłość, miał zgromadzoną większą sumę, np. 130000 euro, to wówczas BFG wypłaci mu gwarantowane 100000 euro. O zwrot pozostałej części klient będzie musiał wystąpić na drogę sądową. Jeśli z kolei taka osoba ma zgromadzone środki o łącznej wartości nieprzekraczającej 100000 euro, to wówczas BFG oddaje całą sumę, którą klient posiadał w banku.
Warto zaznaczyć, że limit 100000 euro dotyczy osoby fizycznej.

Jeśli dana osoba ma w banku więcej niż jedno konto, to nadal, w przypadku upadłości, BFG może oddać jej maksymalnie 100000 euro. Jeśli do rachunku przypisane są np. dwie osoby, to wówczas BFG odda im maksymalnie 200000 euro.

Kwota, którą gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, opiewa na sporą sumę. Od dawna nie doszło jednak do jej uaktualnienia – jest to spowodowane stabilną sytuacją banków.

Czy środki z BFG są w stanie pokryć wszystkie depozyty?

Obecna suma środków zgromadzonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje pokrycie ok 2% depozytów w całej Polsce. W przyszłości kwota ta ma wzrosnąć do 3%. Chociaż z pozoru 2% to bardzo mała liczba, to jest ona odpowiednia. Dlaczego taka suma wystarczy? Ponieważ banki, które mają ciężką sytuację finansową z reguły przejmowane są przez inne instytucje.

Nawet gdyby jeden z 20 banków czy 20 SKOKów upadł, to środki, które BFG musiałby wypłacić, byłyby mniejsze niż 2%. Warto też zauważyć, że największym bankom raczej nie grozi upadek – zazwyczaj niewypłacalność ogłaszają te instytucje, które nie mają zbyt dużej liczby klientów.

Gdyby jednak doszło do sytuacji, w której zgromadzone przez BFG środki były niewystarczające, to wtedy pomóc mogą pieniądze od skarbu państwa.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zupełności wystarczy i jest on odpowiednią ochroną finansów klientów banków. Skutecznie działał w momencie, gdy upadała duża liczba SKOKów. Jednym zagrożeniem dla jego prawidłowego działania jest upadek dużego banku, co jednak jest mało prawdopodobne.

Jakie zagraniczne instytucje są odpowiednikiem BFG?

W prawie każdym kraju funkcjonuje instytucja, która działa tak jak BFG. Jest to niezbędne do pewności rozliczeń pomiędzy bankami. BFG na swojej stronie udostępnia listę takich instytucji. We Włoszech jest to Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, z kolei w Estonii działa Tagadisfond.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie