Home Banki Banki w Potrzasku Regulacji: Jak Nowe Wymogi Wpływają na Przemysł Finansowy w 2024

Banki w Potrzasku Regulacji: Jak Nowe Wymogi Wpływają na Przemysł Finansowy w 2024

dodał Bankingo

W 2024 roku europejscy bankierzy zmagają się z wieloma trudnościami, które wpływają na ich perspektywy dotyczące cięć zatrudnienia oraz niewielkich premii. W obliczu niepewności geopolitycznej i niepokoju na rynkach finansowych, optymizm wśród bankierów z City of London po Frankfurt’s 'Mainhattan’ jest ograniczony. Analitycy wskazują na niski poziom aktywności w dziedzinie fuzji i przejęć, skromne premie oraz spodziewane redukcje miejsc pracy w sektorze bankowym.

Spadek aktywności w dziedzinie fuzji i przejęć

Obecnie obserwujemy najniższy od 2005 roku poziom zawartych umów na skalę globalną, wynoszący 2,669 biliona dolarów. W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce zaobserwowano najniższy od 2004 roku poziom zawartych transakcji, który wyniósł 616 miliardów dolarów. Zarówno niepewność geopolityczna, jak i obawy dotyczące wyższych wymagań kapitałowych wpływają na spadek aktywności w dziedzinie fuzji i przejęć.

Wpływ nowych przepisów regulacyjnych

Banki obawiają się, że zwiększone regulacje, w tym surowsze wymagania kapitałowe, wprowadzone przez globalnych regulatorów od 2025 roku, wpłyną na zyski. Konkurencja o lokaty i osiągnięcie maksymalnego poziomu stóp procentowych prowadzi do zmniejszenia marż. Banki muszą również zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z rosnącego długu, który musi zostać refinansowany w ciągu najbliższych dwóch lat.

Cięcia miejsc pracy

Aby poradzić sobie z trudnościami, banki zaczynają wprowadzać cięcia kosztów, które w sektorze usług finansowych najczęściej przekładają się na redukcję miejsc pracy. Prognozowana globalna gospodarka na 2024 rok wskazuje na spadek wzrostu z 2.9% do 2.7%. Cięcia kosztów są najbardziej efektywnym narzędziem, które mogą zastosować banki, aby poprawić swoje wyniki finansowe.

Niskie premie w 2024 roku

Wzrost aktywności rynkowej jest kluczowy dla wypłacania wysokich premii, jednak w obecnej sytuacji banki muszą dostosować swoje polityki wynagrodzeń do trudności, z jakimi się borykają. Premie w 2024 roku mogą być skromne, choć niektóre banki mogą być bardziej hojne w celu zatrzymania najlepszych pracowników w przypadku gwałtownego ożywienia rynku. Warto zauważyć, że aktywność na rynku finansowym może się zmieniać, dlatego ważne jest, aby mieć do dyspozycji najlepszych specjalistów gotowych do działania w momencie wzrostu rynku.

Perspektywy dla banków europejskich

Mimo obecnych trudności i spodziewanych cięć miejsc pracy, niektórzy eksperci widzą możliwość dla banków europejskich w kontekście nowych przepisów regulacyjnych, takich jak Basel Endgame. Analiza przeprowadzona przez firmę Oliver Wyman wskazuje, że amerykańskie banki mogą stracić od 15 do 20 miliardów dolarów przychodów, które mogą zostać przejęte przez konkurencję, w tym przez inne międzynarodowe banki.

Wnioski

Mimo trudności, które czekają europejskich bankierów w 2024 roku, niektórzy eksperci widzą możliwość ożywienia rynku w przyszłości. W obliczu niskiej aktywności w dziedzinie fuzji i przejęć, banki muszą dostosować swoje strategie wynagrodzeń, a także przeprowadzać cięcia kosztów w celu poprawy wyników finansowych. Jednak nadchodzące przepisy regulacyjne, niewielkie premie i trudności na rynkach finansowych stanowią wyzwanie dla banków w Europie. Warto jednak pamiętać, że rynek finansowy jest dynamiczny i może przynieść niespodzianki w przyszłości.


Photo byMatthew Henry from Pexels

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie