Home Wiadomości Bank Millennium przygotowuje się na potencjalne negatywne trendy: co to oznacza dla frankowiczów?

Bank Millennium przygotowuje się na potencjalne negatywne trendy: co to oznacza dla frankowiczów?

dodał Bankingo

Bank Millennium poinformował, że zysk netto w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 252,1 mln zł, co oznacza wynik 2,6 proc. powyżej oczekiwań. To drugi zyskowny kwartał banku po ośmiu kwartałach ciągłych strat netto.

Rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi

Banki w tym i bank Millennium, tworzą rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami wynikającymi z roszczeń prawnych kredytobiorców, którzy mogą kwestionować warunki swoich umów kredytowych lub żądać rekompensaty za nieuczciwe praktyki banków.

Podstawą prawną dla tworzenia rezerw na ryzyko prawne jest prawo bankowe, regulacje nadzorcze, a także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). W przypadku Polski, szczególnie istotne są przepisy ustawy o prawie bankowym, które stanowią podstawę dla funkcjonowania banków oraz określają zasady ich działania, w tym obowiązek tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe.

W kontekście walutowych kredytów hipotecznych, problem ten dotyczy przede wszystkim kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich (CHF), które były popularne w Polsce w latach 2000-2008. Ze względu na znaczące wahania kursów walutowych oraz orzecznictwo sądowe, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym (np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r., sygn. akt C-260/18), banki muszą przygotować się na ewentualne roszczenia klientów oraz dalsze koszty prawne.

Tworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi ma na celu zabezpieczenie bilansu banku oraz jego zdolności do dalszego funkcjonowania w sytuacji, gdyby bank musiał wypłacić odszkodowania lub zmodyfikować umowy kredytowe. Rezerwy te stanowią formę zabezpieczenia finansowego, które pozwala bankowi na utrzymanie stabilności finansowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom ryzyka prawnych roszczeń kredytobiorców.

Bank zawiązał rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Całkowite rezerwy na to ryzyko wyniosły 864 mln zł, w tym 821 mln dotyczyło portfela hipotek walutowych udzielonych przez bank.

Jednorazowy zysk związany ze współpracą w obszarze bancassurance

Grupa Banku Millennium rozpoznała jednorazowy zysk w kwocie 483 mln zł po podatku będący efektem rozpoczęcia strategicznej współpracy w obszarze bancassurance z Grupą TU Europa oraz związaną z nią sprzedażą 80 proc. udziałów w spółce zależnej Millennium Financial Services sp. z o.o.

Wynik odsetkowy i wynik z prowizji

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.262,1 mln zł, podczas gdy wynik z prowizji wyniósł 200,9 mln zł.

Wskaźniki kapitałowe i koszty

Bank Millennium podał, że wskaźniki kapitałowe nieco się obniżyły w kwartale, ale pozostawały istotnie powyżej wymaganych minimalnych poziomów. Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) dla grupy wynosi 14,14 proc.

Wpływ na wyniki banku w pierwszym kwartale 2023 roku miało zawiązanie rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Na koniec marca 2023 r., saldo rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez bank wyniosło 5.630 mln zł, co odpowiadało 55,8 proc. ubruttowionego portfela kredytów walutowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie