Home Prawo Apelacja w sprawach kredytów frankowych: Proces, konsekwencje i długość trwania

Apelacja w sprawach kredytów frankowych: Proces, konsekwencje i długość trwania

dodał Anna Wrona

Kredyty frankowe wciąż pozostają źródłem konfliktów między klientami a bankami. W wielu przypadkach, gdy strona przegrana nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji, sprawa trafia na drogę apelacyjną. W tym artykule przyjrzymy się procesowi apelacji, jego konsekwencjom oraz czasowi trwania postępowania.

Rola apelacji w strategii banków

Banki, dążąc do obrony swoich interesów, często decydują się na wniesienie apelacji, przedłużając tym samym całe postępowanie. Sądy od jakiegoś czasu przyspieszyły rozpatrywanie spraw frankowych, co dodatkowo motywuje banki do dążenia do apelacji.

Proces apelacji i jego uczestnicy

Apelację może jednak złożyć nie tylko bank, ale również klient, tzw. frankowicz, niezadowolony z wyroku. Termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku. Po złożeniu apelacji przez jedną ze stron, sąd pierwszej instancji przekazuje akta sprawy do sądu drugiej instancji. Ten proces może potrwać nawet do miesiąca.

Odpowiedź na apelację i konsekwencje prawomocnego wyroku

W odpowiedzi na apelację, strona przeciwna może przedstawić swoje argumenty, podważając zarzuty wniesione przez stronę apelującą. Należy zauważyć, że postępowanie apelacyjne zazwyczaj kończy się na jednej rozprawie i jest mniej skomplikowane niż postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Wyrok wydany w drugiej instancji jest prawomocny, co oznacza, że bank musi niezwłocznie rozliczyć się z klientem, jeśli wyrok unieważnia umowę kredytu.

Czas trwania postępowania apelacyjnego

Czas trwania postępowania apelacyjnego zależy od sędziego oraz obłożenia sądu. Sąd może zarówno wyznaczyć termin rozprawy, jak i rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Na rozprawę sądową najdłużej czeka się w Warszawie, gdzie może to potrwać nawet 12 miesięcy. W innych sądach czas ten zależy od liczby spraw oraz obłożenia sędziów.

Podsumowując, apelacja w sprawach kredytów frankowych to proces, który pozwala bankom i frankowiczom na przedstawienie swoich argumentów przed sądem wyższej instancji. Czas trwania postępowania jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, jednak wyrok drugiej instancji przynosi ostateczne rozstrzygnięcie sporu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie