Home Wiadomości 15 Czerwca 2023: Dzień Przełomowy dla Frankowiczów? TSUE Wydaje Kluczowe Wyroki

15 Czerwca 2023: Dzień Przełomowy dla Frankowiczów? TSUE Wydaje Kluczowe Wyroki

dodał Bankingo
WYROK C-28/22 TREŚĆ

15 czerwca 2023 roku miał być dniem przełomowym dla kredytobiorców, nazywanych frankowiczami, w Polsce. Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dwie istotne decyzje dotyczące kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich. Pierwsza dotyczyła możliwości zawieszenia spłaty rat podczas trwania postępowania sądowego przeciwko instytucji bankowej, a druga odnosiła się do kwestii, czy w sytuacji, gdy sąd stwierdzi nieważność umowy kredytowej, zarówno bank, jak i konsument mają prawo do otrzymania opłaty za korzystanie z kapitału.

 Wyroki TSUE w Sprawie Frankowiczów

Pierwsza decyzja TSUE odnosiła się do sporu z Getin Noble Bank. Kluczowym pytaniem było, czy w okresie trwania postępowania sądowego kredytobiorca ma obowiązek kontynuować spłatę rat kredytu. Równie istotne było drugie pytanie – w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, czy obie strony – bank i kredytobiorca – mają prawo do otrzymania opłaty za korzystanie z kapitału?

Rzecznik Generalny TSUE wydał w lutym 2023 r. opinię na temat tych kwestii. Według niego, banki nie mają prawa do żądania dodatkowych opłat ponad zwrot kapitału kredytu i ewentualne odsetki za opóźnienie, jeżeli umowa kredytu okazała się niesprawiedliwa.

Jeśli wyrok TSUE będzie zgodny z tą opinią, bankom nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie w związku z unieważnianymi umowami kredytu frankowego. Jest to szczególnie istotne dla frankowiczów, którzy jeszcze nie złożyli pozwu przeciwko bankowi o unieważnienie umowy. Taki wyrok TSUE może im dać dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.

 Co oznaczają te wyroki dla Frankowiczów?

Oznacza to, że frankowicze, którzy starają się o zwolnienie z obowiązku płacenia rat kredytu, oczekują na wyrok TSUE, który wpłynie na ujednolicenie praktyki polskich sądów w tej kwestii. Złożoność postępowań sądowych dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich nie jest jednak łatwa do przezwyciężenia.

Pomimo możliwości samodzielnego wyliczenia szacunkowej kwoty do odzyskania od banku za pomocą kalkulatora frankowicza, zaleca się zwrócenie się do profesjonalnej kancelarii prawnej w celu uzyskania kompleksowego wsparcia w procesie. Dedykowany prawnik lub radca prawny odpowie na wszelkie pytania kredytobiorcy, pomagając przeprowadzić sprawę do korzystnego rozstrzygnięcia.

Wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 roku mogą stanowić przełom w sprawach frankowiczów, dając im większą pewność w walce o swoje prawa. Niemniej jednak, wyroki te są tylko częścią procesu, który zdecyduje o ostatecznym kształcie polskiego rynku kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie