Home Edukacja Zwolnienie z VAT w 2024 roku: Limit podmiotowy i konsekwencje dla przedsiębiorców

Zwolnienie z VAT w 2024 roku: Limit podmiotowy i konsekwencje dla przedsiębiorców

dodał Bankingo

W 2024 roku limit zwolnienia podmiotowego w VAT został utrzymany na poziomie 200 000 zł. Oznacza to, że wartość sprzedaży, której nie przekroczą przedsiębiorcy w poprzednim roku, pozwoli im nadal skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Limit ten nie uległ zmianie w porównaniu do roku poprzedniego.

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT w 2024 roku

Obecnie przedsiębiorcy, których roczny obrót ze sprzedaży nie przekracza 200 000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wartość sprzedaży nie zawiera kwoty podatku. Oznacza to, że przedsiębiorcy, których sprzedaż opodatkowana nie przekroczyła łącznie 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym, są zwolnieni od podatku VAT.

Dla nowych podmiotów, które rozpoczęły działalność w trakcie roku podatkowego, limit zwolnienia podmiotowego VAT jest obliczany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, wartość przewidywanej sprzedaży jest proporcjonalna do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT a konsekwencje dla przedsiębiorców

Zwolnienie podmiotowe w VAT stanowi dużą korzyść i szansę dla mniejszych przedsiębiorców. Dzięki temu nie muszą tracić czasu na naliczanie podatku i odprowadzanie go do urzędu skarbowego, a także na przygotowywanie okresowych deklaracji. Dodatkowo, nie muszą płacić podatku z własnej kieszeni w przypadku transakcji z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nie dokonają zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Od 2025 roku, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT będą zobligowani do wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Jak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT w 2024 roku?

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje automatycznie. Nie ma potrzeby składania żadnych deklaracji informujących urząd skarbowy o wyborze tego zwolnienia.

Przy wyborze zwolnienia podmiotowego należy jednak pamiętać, że są określone czynności, które muszą być opodatkowane VAT. Pełną listę takich czynności można znaleźć w artykule „Zwolnienie z VAT – kto może z niego skorzystać?”.

W przypadku przedsiębiorców, którzy są już czynnymi podatnikami VAT i chcą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, muszą poczekać co najmniej rok od momentu utraty tego prawa lub zrezygnowania z niego. W celu skorzystania z tego zwolnienia, muszą złożyć aktualizację formularza VAT-R.

Ważne jest, że w takim przypadku konieczna jest korekta VAT odliczonego przy zakupie wyposażenia, środków trwałych czy towarów handlowych, które nie zostały sprzedane. Zmiana ta wynika z przeznaczenia tych towarów od czynności opodatkowanych VAT do czynności zwolnionych z VAT.

Podsumowanie

Zwolnienie z VAT jest korzyścią, która pozwala mniejszym przedsiębiorcom zaoszczędzić czas i pieniądze. Limit zwolnienia podmiotowego w VAT w 2024 roku wynosi 200 000 zł i nie uległ zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Przedsiębiorcy, których sprzedaż nie przekroczy tego limitu, nadal mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W przypadku nowych podmiotów, limit jest obliczany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT są zwolnieni od obowiązku naliczania i odprowadzania podatku VAT do urzędu skarbowego oraz od składania deklaracji VAT. Jednak muszą prowadzić ewidencję sprzedaży, aby monitorować przekroczenie limitu 200 000 zł. Przekroczenie tego limitu spowoduje konieczność rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Zwolnienie z VAT może być korzystne dla przedsiębiorców, jednak zależy to od indywidualnych okoliczności i planów rozwoju firmy. Warto przemyśleć, czy korzystanie z możliwości odliczenia VATu, jako czynnego podatnika, może przynieść większe korzyści w kontekście obrotów i inwestycji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie