Home Finanse Zwolnienie z podatku VAT w 2024 roku: Wartości limitu i kwalifikujące się transakcje

Zwolnienie z podatku VAT w 2024 roku: Wartości limitu i kwalifikujące się transakcje

dodał Bankingo

W 2024 roku wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy mają prawo do zwolnienia z podatku VAT. Właściciele firm muszą spełnić określone warunki, aby móc skorzystać z tego przywileju. W tym artykule przedstawimy szczegółowe informacje na temat limitu zwolnienia z VAT w 2024 roku oraz opiszemy, kto ma prawo do tego zwolnienia.

Kto ma prawo do zwolnienia z VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT, zwykle wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi VAT. Istnieją jednak sytuacje, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Prawo do zwolnienia z VAT można uzyskać na podstawie nieprzekroczenia limitu obrotów lub w zależności od rodzaju sprzedawanych towarów lub świadczonych usług.

Prawo do zwolnienia z VAT podmiotowego w 2024 roku

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT podmiotowego, jeśli spełniają określone wymagania wynikające z ustawy o VAT. Aby móc skorzystać z tego przywileju, wartość sprzedaży (netto, czyli bez podatku VAT) przedsiębiorcy w poprzednim roku podatkowym nie powinna przekroczyć 200 000 zł. Ten limit pozostaje niezmieniony od 2023 roku.

Przykład 1: Przedsiębiorca Michał prowadzi działalność marketingową i w 2023 roku jego obrót ze sprzedaży wyniósł 116 000 zł. Ponieważ nie przekroczył limitu obrotów, który dla niego wynosi 167 671,23 zł (200 000 zł × 306/365), może kontynuować działalność zwolnioną z VAT.

Przykład 2: Pani Patrycja założyła działalność gospodarczą w sierpniu 2023 roku, a do końca roku jej obrót ze sprzedaży wyniósł 96 000 zł. Niestety przekroczyła limit zwolnienia z VAT ustalony proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności, który wynosił 83 835,62 zł (200 000 zł × 153/365).

Warto jednak pamiętać, że limit zwolnienia z VAT nie obejmuje niektórych transakcji, takich jak sprzedaż towarów w ramach przepływu międzynarodowego, usług zwolnionych od podatku, a także sprzedaży środków trwałych podlegających amortyzacji.

Jak obliczyć limit zwolnienia z VAT dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w trakcie roku?

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT, ale muszą obliczyć limit proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Aby to zrobić, należy skorzystać ze wzoru:

200 000 zł × LD/365

Gdzie LD oznacza liczbę dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku.

Limit zwolnienia z VAT – czynności wykluczające

Przy rozważaniu możliwości zwolnienia z VAT należy pamiętać, że niektóre czynności są wykluczone z tego przywileju. Ustawodawca wskazuje, że podatnikom nie przysługuje prawo do zwolnienia z VAT, jeśli dokonują dostaw towarów lub świadczą usługi, które są wyraźnie wymienione w ustawie o VAT. Należy do nich sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, usług prawniczych i wielu innych.

Zwolnienie przedmiotowe z VAT

Oprócz zwolnienia podmiotowego istnieje również zwolnienie przedmiotowe z VAT. Oznacza to, że niektóre rodzaje działalności podlegają automatycznemu zwolnieniu z podatku VAT. Przykładami takich działań są usługi medyczne, finansowe i edukacyjne, które są zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Podsumowanie

Limit zwolnienia z VAT w 2024 roku wynosi 200 000 zł. Przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży nie przekracza tego limitu, mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT podmiotowego. Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne wyłączenia, które uniemożliwiają skorzystanie z tego przywileju. Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z ustawą o VAT i skonsultowania się z ekspertami w celu uzyskania dokładnych informacji na temat zwolnienia z VAT.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie