Home Felietony Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV dla osób powyżej 60 roku życia

Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV dla osób powyżej 60 roku życia

dodał Bankingo

W Polsce istnieje wiele przepisów dotyczących opłat abonamentowych RTV. Jednym z ważnych zwolnień jest możliwość uniknięcia tego obowiązku dla osób, które ukończyły 60 lat. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tym przepisom i dowiemy się, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z tego zwolnienia.

Ustawa o opłatach abonamentowych RTV

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.), osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, są zwolnione z opłat abonamentowych RTV.

Warunki zwolnienia

Aby skorzystać z zwolnienia z opłat abonamentowych RTV, osoba musi spełniać następujące warunki:

  1. Wiek: Osoba musi mieć ukończone 60 lat.
  2. Prawo do emerytury: Osoba musi mieć ustalone prawo do emerytury.
  3. Wysokość emerytury: Wysokość emerytury nie może przekraczać miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Ta kwota jest ogłaszana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ważne jest, aby osoba spełniająca te warunki posiadała odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do emerytury oraz wysokość swojego świadczenia. Należy pamiętać, że zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia.

Zwolnienia dla innych grup

Oprócz osób powyżej 60. roku życia, istnieją także inne grupy osób, które są zwolnione z opłat abonamentowych RTV. Należą do nich:

  1. Osoby powyżej 75. roku życia: Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z opłat abonamentowych.
  2. Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej: Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej również są zwolnione z opłat abonamentowych.
  3. Osoby niewidome: Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, są zwolnione z opłat.
  4. Kombatanci: Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi również są zwolnieni z opłat abonamentowych.
  5. Osoby powyżej 60. roku życia z niską emeryturą: Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia, są zwolnione z opłat abonamentowych.

Warto zaznaczyć, że zwolnienie z opłat abonamentowych dotyczy tylko odbiorników radiowych i telewizyjnych. Korzystanie z usług telewizji kablowej, satelitarnej lub platformy cyfrowej nie zwalnia od obowiązku wniesienia opłat abonamentowych.

Opłaty abonamentowe RTV w 2024 roku

Ważne jest, aby znać wysokość opłat abonamentowych RTV, zwłaszcza jeśli jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku. Od 1 stycznia 2024 roku miesięczna opłata za radioodbiornik wynosić będzie 8,70 złotych, co daje roczny koszt w wysokości 104,40 złotych. Natomiast opłata za miesiąc użytkowania odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego wynosić będzie 27,30 złotych, co daje roczny koszt w wysokości 327,60 złotych.

Warto zauważyć, że użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 roku wniosą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymają 10-procentową zniżkę. Opłatę abonamentową można uiścić z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące, przy czym w przypadku opłaty za okres dłuższy niż 1 miesiąc przysługuje zniżka.

Kontrola odbiornika

Pracownicy Poczty Polskiej mają prawo kontrolować, czy w naszym domu korzystamy z zarejestrowanego odbiornika. Jeśli zostanie stwierdzone korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, pobiera się opłatę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Podsumowanie

Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV dla osób powyżej 60. roku życia jest ważnym udogodnieniem dla wielu emerytów. Aby skorzystać z tego zwolnienia, należy spełnić określone warunki, takie jak wiek, prawo do emerytury i wysokość emerytury. Warto pamiętać, że zwolnienie dotyczy tylko odbiorników radiowych i telewizyjnych, a korzystanie z innych usług, takich jak telewizja kablowa czy satelitarna, nie zwalnia od obowiązku wniesienia opłat abonamentowych. Znając wysokość opłat abonamentowych RTV, możemy lepiej planować nasze finanse i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Pamiętajmy także o obowiązku rejestracji odbiorników i możliwości kontroli ze strony Poczty Polskiej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie