Home Wiadomości Zmiany w Kodeksie Etyki Adwokackiej w zakresie reklamy: Komisja Europejska zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce

Zmiany w Kodeksie Etyki Adwokackiej w zakresie reklamy: Komisja Europejska zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce

dodał Bankingo

W ostatnich latach Naczelna Rada Adwokacka (NRA) podejmowała szereg działań w celu dostosowania się do wymogów unijnych dotyczących informacji handlowej udostępnianej przez adwokatów. Decyzje te miały na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa UE i uniknięcie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W wyniku tych działań Komisja Europejska podjęła decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce.

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Na początku 2023 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce, Malcie i Słowenii. Postępowanie to wynikało z naruszenia dyrektywy usługowej, która zabraniała reklamy działalności przedstawicieli zawodów prawniczych. W przypadku Polski, Naczelna Rada Adwokacka wprowadziła zakaz reklamy, który stał się przedmiotem postępowania.

Zmiany w Kodeksie Etyki Adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka podjęła szereg działań mających na celu dostosowanie Kodeksu Etyki Adwokackiej do wymogów unijnych i uniknięcie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W rezultacie tych działań, Komisja Europejska zamknęła postępowanie przeciwko Polsce.

W maju 2023 roku Naczelna Rada Adwokacka zniosła zakaz korzystania z informacji handlowej przez adwokatów. Jednak wprowadzono pewne ograniczenia dotyczące treści zamieszczanych w przekazywanych informacjach. Zmiany te miały na celu dostosowanie Kodeksu Etyki Adwokackiej do wymogów art. 24 dyrektywy usługowej.

Chronologia działań podejmowanych przez NRA

Naczelna Rada Adwokacka podjęła szereg działań w celu wprowadzenia zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Przebieg tych działań można przedstawić w następujący sposób:

  1. W kwietniu 2021 roku Prezydium NRA powołało Zespół ds. opracowania projektu zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Zespół ten dokonał przeglądu obowiązujących przepisów dotyczących korzystania przez adwokatów z informacji handlowej.
  2. W okresie od kwietnia do października 2022 roku przeprowadzono badania jakościowe i ilościowe wśród adwokatów oraz konsumentów. Wyniki tych badań wskazały, że istnieje konieczność wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z informacji handlowej przez adwokatów.
  3. Na podstawie wyników badań, Naczelna Rada Adwokacka omówiła procedury wynikające z unijnych przepisów i przyjęła harmonogram dalszych prac.
  4. Następnie przygotowano wstępny projekt zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej, który został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w styczniu 2023 roku.
  5. Projekt ten był przedmiotem wewnętrznych i zewnętrznych konsultacji, które miały miejsce w marcu i kwietniu 2023 roku. Na podstawie wyników konsultacji projekt został ostatecznie ukształtowany.
  6. W maju 2023 roku Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę, znoszącą zakaz korzystania z informacji handlowej przez adwokatów.
  7. W czerwcu 2023 roku Prezydium NRA przyjęło uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Decyzja Komisji Europejskiej

Po zapoznaniu się ze zmianami w Kodeksie Etyki Adwokackiej, Komisja Europejska podjęła decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce. Ta decyzja została przekazana Prezesowi NRA w piśmie od Dyrektor Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Podsumowanie

Dzięki wprowadzonym zmianom w Kodeksie Etyki Adwokackiej, Polska uniknęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Decyzja Komisji Europejskiej o zamknięciu postępowania potwierdza, że Naczelna Rada Adwokacka podjęła odpowiednie kroki w celu dostosowania się do przepisów prawa UE.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie