Home Edukacja Zatrudnienie ucznia lub studenta: Koszty i korzyści dla firm

Zatrudnienie ucznia lub studenta: Koszty i korzyści dla firm

dodał Bankingo

W wielu firmach zatrudnienie ucznia lub studenta stanowi doskonałą okazję do uzupełnienia braków kadrowych. Młodzi pracownicy, choć mogą nie posiadać dużego doświadczenia, przynoszą ze sobą świeże spojrzenie i entuzjazm. Co więcej, koszty zatrudnienia takiej osoby są znacznie niższe niż w przypadku wykwalifikowanej kadry. W niniejszym artykule przyjrzymy się zatrudnieniu ucznia lub studenta, omawiając korzyści i koszty z punktu widzenia pracodawcy.

Umowa zlecenie dla ucznia lub studenta

Zwalnianie ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Przy zatrudnianiu ucznia lub studenta na podstawie umowy zlecenia istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z przepisami, uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26. roku życia mogą być zwolnieni z tych składek. Istnieją jednak pewne warunki, które muszą zostać spełnione, takie jak kontynuowanie nauki w tej samej szkole lub rozpoczęcie nauki w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września.

Wynagrodzenie ucznia lub studenta

Podczas zawierania umowy zlecenia z uczniem lub studentem, warto pamiętać o minimalnej stawce godzinowej. Od 2017 roku przepisy wymagają, aby wynagrodzenie zleceniobiorcy nie było niższe niż minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku. Wynagrodzenie może być ustalone na podstawie liczby przepracowanych godzin pomnożonej przez stawkę godzinową, lub jako określona kwota za wykonanie całego zlecenia, w tym przypadku liczba przepracowanych godzin musi być udokumentowana. W 2023 roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 23,50 zł.

Opodatkowanie umowy zlecenia

Podatek dochodowy od wynagrodzenia

Przychody wynikające z umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zakład pracy, jako płatnik, ma obowiązek naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. Istnieją dwie formy opodatkowania tego typu przychodów: ryczałt (12%) lub opodatkowanie na zasadach ogólnych (12%).

W przypadku, gdy kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł brutto, płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 12% przychodu. Przychód, który przekracza tę kwotę, jest pomniejszany o koszty uzyskania przychodu oraz potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Następnie, od tego skorygowanego przychodu, pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 12% lub 32%, w zależności od wniosku zleceniobiorcy.

Ulga bez PIT dla młodych

W 2019 roku wprowadzono ulgę dla osób spełniających określone warunki, która polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Ulga ta przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 roku życia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia oraz osiągnęły przychód nieprzekraczający 85 528,00 zł w ciągu roku kalendarzowego.

Podsumowanie

Zatrudnienie ucznia lub studenta na podstawie umowy zlecenia może przynieść wiele korzyści dla pracodawcy, takich jak obniżenie kosztów zatrudnienia i świeże spojrzenie na sprawy firmy. Często wiąże się również ze zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warto jednak pamiętać o minimalnej stawce godzinowej oraz obowiązku opodatkowania przychodów wynikających z umowy zlecenia. Przestrzegając odpowiednich przepisów, można skorzystać z ulgi bez PIT dla młodych. Zatrudnienie ucznia lub studenta stanowi zatem korzystne rozwiązanie dla firm, które potrzebują wsparcia kadrowego i chcą jednocześnie zminimalizować koszty zatrudnienia.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie