Home Wiadomości Zapadł wyrok TSUE w sprawach frankowych który przyspieszy sprawy w sądach

Zapadł wyrok TSUE w sprawach frankowych który przyspieszy sprawy w sądach

dodał Bankingo
WYROK C-28/22 TREŚĆ

W czwartek, 21 września 2023 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ogłosił kolejne orzeczenie dotyczące kredytów frankowych w Polsce. To wyrok, który może mieć ogromne konsekwencje dla banków oraz klientów zaciągających tego rodzaju kredyty. Odpowiedział na trzy pytania, dotyczące wpisania postanowień umownych do rejestru klauzul niedozwolonych, usunięcia nieuczciwego warunku z umowy oraz informowania klientów z wiedzą finansową. Jest to pierwsze tego typu orzeczenie przed TSUE w sprawie między mBankiem a jego pracowniczką i jej mężem.

Skutki wpisania warunku umownego do rejestru klauzul zakazanych

Jednym z kluczowych zagadnień poruszonych w wyroku TSUE jest skutek wpisania warunku umownego do rejestru klauzul zakazanych. TSUE jednoznacznie stwierdził, że wpisanie postanowień wzorca umowy stosowanego przez mBank do rejestru klauzul niedozwolonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest wystarczające, aby uznać ten warunek umowny za nieuczciwy. Dotyczy to sytuacji, gdy warunek ten nie był indywidualnie negocjowany przez klienta. Takie rozstrzygnięcie ma zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia postępowań dotyczących kredytów frankowych, ponieważ sądy nie będą musiały ponownie analizować przesłanek abuzywności, a jedynie sprawdzić, czy dany warunek umowny został wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych.

Kredytobiorcy domagają się stwierdzenia nieważności umowy

W przypadku kredytów frankowych, kredytobiorcy domagają się stwierdzenia nieważności umowy. W sprawie rozpatrywanej przez TSUE, małżeństwo złożyło pozew przeciwko mBankowi, argumentując, że umowa kredytowa zawarta z bankiem jest nieważna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, który rozpatruje tę sprawę, zwrócił się do TSUE o wyjaśnienie kilku wątpliwości prawnych. Kluczowe pytanie, na które odpowiedział TSUE, dotyczyło możliwości uznania warunku umownego za nieuczciwy, jeśli treść tego warunku odpowiada treści postanowienia wzorca umownego wpisanego do rejestru klauzul niedozwolonych. TSUE stwierdził, że sąd może uznać warunek umowny za nieuczciwy, jeśli został on wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych, niezależnie od indywidualnych negocjacji klienta.

Szeroka definicja konsumenta

TSUE przyjął również szeroką definicję konsumenta. Oznacza to, że niezależnie od wiedzy i doświadczenia kredytobiorcy, bank ma obowiązek dostarczyć mu pełnej informacji na temat warunków umowy. Nawet jeśli kredytobiorca był pracownikiem banku i posiadał wiedzę finansową, bank musi spełnić takie same wymogi informacyjne jak w przypadku innych konsumentów. TSUE podkreślił, że celem Dyrektywy 93/13/EEC jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony dla konsumentów, a banki nie powinny być nagradzane za stosowanie nieuczciwych postanowień w umowach kredytowych.

Podsumowanie

Wyrok TSUE w sprawach frankowych jest kolejnym ciosem dla banków. Trybunał jednoznacznie potwierdził, że warunki umowne, które zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, mogą być uznane za nieuczciwe. Jest to ważne dla kredytobiorców, którzy domagają się stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Wyrok ten może przyspieszyć postępowania w sprawach frankowych i skrócić oczekiwanie na ostateczny wyrok sądu. Banki będą musiały dokładniej analizować i dostarczać pełną informację kredytobiorcom, niezależnie od ich wiedzy i doświadczenia. Ochrona konsumentów ma najwyższy priorytet, a banki nie powinny korzystać z nieuczciwych warunków w umowach kredytowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie