Home Finanse Zakup oprogramowania w firmie – wszystko, co musisz wiedzieć

Zakup oprogramowania w firmie – wszystko, co musisz wiedzieć

dodał Bankingo

Kiedy prowadzimy nowoczesną firmę, nieuniknionym staje się zakup oprogramowania. Jednak księgowanie tego rodzaju wydatków może być czasami nieintuicyjne. Warto więc zrozumieć, jak prawidłowo rozliczać zakup oprogramowania, aby uniknąć błędów i komplikacji. W tym artykule przedstawimy wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat.

Czym są wartości niematerialne i prawne?

Aby zrozumieć, jak rozliczać zakup oprogramowania, warto najpierw zapoznać się z pojęciem wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Wartości niematerialne i prawne to aktywa trwałe, które są przeznaczone do użytku gospodarczego przez okres dłuższy niż rok. Przykłady takich wartości to autorskie prawa majątkowe, licencje, patenty, know-how, prawa do wynalazków, znaki towarowe, wzory użytkowe oraz zdobnicze oraz nabyta wartość firmy.

Czy zakup oprogramowania jest wartością niematerialną i prawną?

Choć ustawowe wyliczenia wartości niematerialnych i prawnych nie obejmują bezpośrednio oprogramowania komputerowego, należy pamiętać, że ustawa wymienia tylko przykłady, a nie wyczerpujący katalog. Oznacza to, że zakup oprogramowania może być rozliczany jako wartość niematerialna i prawna, jeśli spełnia kryteria tej kategorii.

Zakup oprogramowania może być traktowany jako nabycie autorskich praw majątkowych do programu lub licencji na jego użytkowanie. Istotne jest, aby oprogramowanie miało charakter autorski i aby zostało nabyte od innego podmiotu.

Kiedy zakup oprogramowania nie jest wartością niematerialną i prawną?

Zdarzają się sytuacje, kiedy zakup oprogramowania nie może być traktowany jako wartość niematerialna i prawna. Przykładem takiej sytuacji jest zakup oprogramowania wraz z nabyciem komputera. W takim przypadku oprogramowanie liczone jest jako element zestawu komputerowego i rozliczane jako nabycie środka trwałego.

Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy oprogramowanie zostało napisane przez pracownika firmy w ramach obowiązków służbowych. W takim przypadku nie można traktować tego oprogramowania jako wartości niematerialnej i prawnej, ponieważ autorskie prawa majątkowe przysługują pracodawcy.

Jak księgować zakup oprogramowania?

Przechodząc do praktycznej strony księgowania zakupu oprogramowania, warto znać zasady dotyczące rejestracji takiego wydatku w ewidencji. Zakup oprogramowania powinien zostać odnotowany w ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W ewidencji należy uwzględnić takie informacje jak data nabycia, data przyjęcia do użytkowania, dokument potwierdzający nabycie, wartość początkowa oraz stawkę amortyzacyjną.

Amortyzacja oprogramowania powinna być zapisywana jako koszt w księgach rachunkowych firmy. W zależności od przewidywanego okresu użytkowania oprogramowania, amortyzacja może być rozłożona na kilka lat.

Kiedy dokonać zapisu wartości niematerialnych i prawnych?

Zgodnie z przepisami, wartości niematerialne i prawne powinny zostać zapisane w ewidencji najpóźniej w miesiącu, w którym zostaną przekazane do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne powinny być również weryfikowane i ewentualnie aktualizowane na bieżąco, aby odzwierciedlać rzeczywistą wartość tych aktywów.

Podsumowanie

Zakup oprogramowania w firmie może być rozliczany jako wartość niematerialna i prawna, jeśli spełnia kryteria takiej kategorii. Księgowanie takiego wydatku wymaga uwzględnienia odpowiednich informacji w ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Pamiętaj o prawidłowym zapisaniu dat nabycia i przyjęcia do użytkowania, dokumentów potwierdzających nabycie oraz wartości początkowej. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na prawidłowe rozliczenie zakupu oprogramowania i uniknięcie problemów księgowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie