Home Edukacja Zabezpieczenie roszczenia frankowego – jak skorzystać z wniosku o wstrzymanie spłaty rat kredytu?

Zabezpieczenie roszczenia frankowego – jak skorzystać z wniosku o wstrzymanie spłaty rat kredytu?

dodał Bankingo

Posiadanie kredytu frankowego może być dużym obciążeniem dla wielu osób. Niemniej jednak, orzecznictwo sądowe pokazuje, że frankowicze mają coraz większe szanse na unieważnienie umowy kredytowej i pozbycie się długu. Co więcej, istnieje również możliwość wstrzymania spłaty rat kredytu już na wczesnym etapie postępowania sądowego. W tym artykule dowiesz się, jakie są możliwości zabezpieczenia roszczenia frankowego poprzez wniosek o wstrzymanie spłaty rat, jak go złożyć i jakie są skutki takiego zabezpieczenia.

Na czym polega zabezpieczenie kredytu frankowego?

Zabezpieczenie kredytu frankowego to instytucja prawa cywilnego, która daje możliwość wstrzymania płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego. W przypadku kredytów udzielanych w walucie frankowej, zabezpieczenie polega na tym, że sąd może zgodzić się na wstrzymanie spłaty rat kredytu, jeżeli istnieją podstawy do uznania umowy kredytowej za nieważną. Warto zaznaczyć, że postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonane od chwili jego wydania, co oznacza, że kredytobiorca nie musi czekać na wyrok sądu, aby przestać płacić raty kredytu.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie kredytu frankowego?

Aby złożyć wniosek o zabezpieczenie kredytu frankowego, należy skierować go do sądu, w którym toczy się sprawa. Wniosek ten powinien być sporządzony na piśmie i zawierać informację o tym, że wnioskujemy o wstrzymanie płatności rat kredytu. Dodatkowo, należy uzasadnić swoje żądanie i uprawdopodobnić zarówno roszczenie, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Warto pamiętać, że nie istnieje jedno prawidłowe wzorcowe zabezpieczenie roszczenia frankowego. Każda sprawa jest inna, dlatego uzasadnienie wniosku powinno być dostosowane do okoliczności konkretnej sprawy. Niemniej jednak, można skorzystać z dostępnych wzorów, które stanowią wskazówkę do sporządzenia wniosku o zabezpieczenie.

Kiedy należy złożyć wniosek o wstrzymanie płatności rat?

Wniosek o wstrzymanie płatności rat kredytu powinien zostać złożony możliwie jak najszybciej, aby zapewnić skuteczne zabezpieczenie roszczenia frankowego. Zgodnie z przepisami prawa, sąd powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zabezpieczenia bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Należy jednak zaznaczyć, że w praktyce czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może być dłuższy i wynosić nawet kilka miesięcy.

Gdzie można uzyskać zabezpieczenie kredytu frankowego?

Zabezpieczenie kredytu frankowego można uzyskać poprzez wniosek skierowany do sądu, w którym toczy się sprawa. Warto zaznaczyć, że od czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, sądy są coraz bardziej skłonne do udzielania zabezpieczeń przy frankowych ratach. Wcześniej niektórzy sędziowie nie stosowali takiego zabezpieczenia, jednak po wyroku TSUE sytuacja uległa zmianie.

Skutki udzielenia zabezpieczenia

Udzielenie zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłaty rat kredytowych ma pewne skutki zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla banku. Dla kredytobiorcy oznacza to możliwość zaprzestania płacenia rat kredytu, co może przynieść pewien oddech finansowy. Ponadto, w przypadku unieważnienia umowy przez sąd, kredytobiorca będzie miał prawo do zwrotu wpłaconych rat kredytowych.

Z drugiej strony, dla banku udzielenie zabezpieczenia oznacza brak wpływu spłat rat kredytowych w trakcie trwania postępowania sądowego. Bank nie będzie mógł wypowiedzieć umowy ani wpisać braku spłaty do rejestru BIG. Warto jednak pamiętać, że takie zabezpieczenie nie gwarantuje unieważnienia umowy kredytowej. To sąd podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

Podsumowanie

Zabezpieczenie roszczenia frankowego poprzez wniosek o wstrzymanie spłaty rat kredytu to skuteczne narzędzie dla frankowiczów, którzy chcą pozbyć się długu i unieważnić umowę kredytową. Wniosek taki należy złożyć do sądu, w którym toczy się sprawa, uzasadniając swoje żądanie i uprawdopodobniając roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Choć czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może być długi, udzielenie zabezpieczenia daje kredytobiorcy pewność, że nie będzie musiał płacić rat kredytowych w trakcie trwania postępowania sądowego. Jednak warto pamiętać, że ostateczna decyzja w sprawie unieważnienia umowy należy do sądu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie