Home Prawo Zabezpieczenie roszczenia – co daje w sprawie o kredyt we frankach i jak je uzyskać?

Zabezpieczenie roszczenia – co daje w sprawie o kredyt we frankach i jak je uzyskać?

dodał Bankingo

W dzisiejszych czasach wiele osób zaciągnęło kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, które okazały się dla nich pułapką finansową. Wiele z tych umów zawierało abuzywne klauzule i nieuczciwe postanowienia, co skłoniło frankowiczów do podjęcia działań prawnych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony ich interesów jest zabezpieczenie powództwa przeciwko nieuczciwym kredytodawcom.

W tym artykule dowiemy się, jak dokładnie działa zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej, jakie są jego korzyści dla frankowiczów i jak mogą je uzyskać.

Co to jest zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej?

Zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej jest legalnym sposobem, który daje frankowiczom możliwość zaprzestania spłaty rat kredytowych w ciągu około trzech miesięcy. Procedura ta polega na złożeniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia wraz z pozwem o kredyt frankowy. Średni czas oczekiwania na decyzję sądu to około trzech miesięcy, chociaż niektóre decyzje mogą być wydane już po miesiącu, a inne mogą wymagać kilkumiesięcznego oczekiwania.

Jakie są korzyści z zabezpieczenia powództwa?

Główną korzyścią dla frankowicza, gdy sąd zawiesza spłatę rat frankowych, jest brak presji i nacisków ze strony banku. Kredytodawca nie może dokonać negatywnego wpisu w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i Biurze Informacji Gospodarczej (BIG), ponieważ kredytobiorca nie jest w zwłoce ze spłatą. Ponadto, bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu do czasu wydania prawomocnego wyroku. Oznacza to, że frankowicz może czuć się bezpiecznie i spokojnie czekać na ostateczny werdykt sądu, który często kończy się unieważnieniem umowy kredytu na zasadzie T2K (Treść umowy niezgodna z prawem).

Jak uzyskać zabezpieczenie powództwa?

Każdy frankowicz oszukany przez bank może żądać zabezpieczenia powództwa na podstawie art. 730 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (kpc) w związku z art. 755 § 1 pkt 1) kpc. Aby uzyskać zabezpieczenie, frankowicz musi uprawdopodobnić swoje roszczenie i wykazać, że zabezpieczenie jest faktycznie w jego interesie prawnym.

Roszczenie jest uważane za uprawdopodobnione, jeśli istnieje słuszna podstawa do przyjęcia, że roszczenie określone w pozwie faktycznie istnieje i jest wymagalne. Sądy powszechne w Polsce nie mają wątpliwości, że umowy frankowe zawierały klauzule abuzywne i nieuczciwe postanowienia. Przesłanka ta jest spełniona, gdy można racjonalnie ocenić, że roszczenie zostanie uwzględnione w procesie sądowym.

Ważne jest jednak wykazanie interesu prawnego frankowicza w zabezpieczeniu roszczenia. Pełnomocnicy procesowi podkreślają, że pojęcie „interesu prawnego” należy rozumieć w szerokim znaczeniu, uwzględniając ogólną sytuację prawną strony powodowej. Dokonywanie dalszych spłat kredytu prowadzi do dalszego naruszania interesu frankowicza poprzez stosowanie nieuczciwych postanowień umownych. Zabezpieczenie powództwa zapewnia jedyny legalny sposób ochrony kredytobiorcy przed powiększeniem straty wynikającej z nieuczciwych praktyk banku.

Korzyści i efekty zabezpieczenia powództwa

Zabezpieczenie powództwa może uniemożliwić bankowi podejmowanie działań, które mogłyby wpłynąć na sytuację frankowicza przed wydaniem prawomocnego wyroku. Ponadto, zabezpieczenie roszczenia może wywierać presję na bank do zawarcia sprawiedliwej ugody. Prawdopodobieństwo przegranej banku w sprawach frankowych jest bardzo duże, a ryzyko przegranej jeszcze bardziej wzrasta, gdy sąd stwierdzi, że roszczenie jest uprawdopodobnione i wyda korzystne dla kredytobiorcy postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia.

Interes prawny frankowicza leży również w ustabilizowaniu jego sytuacji finansowej. Dzięki legalnemu zaprzestaniu spłaty rat, kredytobiorca nie musi dłużej płacić zawyżonych rat kredytowych ustalanych na podstawie nieuczciwej umowy. Zachowanie status quo jest również istotne, ponieważ zabezpieczenie powództwa zapewnia, że nie będzie żadnych istotnych zmian w sytuacji prawnej frankowicza do czasu wydania ostatecznego wyroku.

Podsumowanie

Zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej jest skutecznym sposobem ochrony interesów frankowiczów, którzy zostali oszukani przez banki. Daje im możliwość zaprzestania spłaty rat kredytowych i uniknięcia presji ze strony kredytodawcy. Uzyskanie zabezpieczenia powództwa jest możliwe poprzez wniesienie pozwu o kredyt frankowy i uprawdopodobnienie swojego roszczenia. Korzyści z zabezpieczenia powództwa to brak negatywnych wpisów w BIK i BIG, niemożność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank oraz możliwość ustabilizowania sytuacji finansowej frankowicza. Zabezpieczenie powództwa może również wpłynąć na presję na bank do zawarcia ugody.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie