Home Prawo Zabezpieczenie roszczeń w przypadku kredytu frankowego – Czy ponowne złożenie wniosku jest możliwe?

Zabezpieczenie roszczeń w przypadku kredytu frankowego – Czy ponowne złożenie wniosku jest możliwe?

dodał Bankingo

Minęło już kilka miesięcy od głośnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który rozstrzygnął kwestię zabezpieczenia roszczeń dotyczących kredytów w frankach szwajcarskich. Wyrok ten przyniósł duże zmiany dla frankowiczów, czyli osób posiadających takie kredyty. Warto przyjrzeć się temu, jakie konkretnie skutki miało to stanowisko TSUE na sytuację frankowiczów oraz czy istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń.

Zabezpieczenie roszczeń w kredycie frankowym

Zabezpieczenie roszczeń w kontekście kredytu frankowego polega na tymczasowym wstrzymaniu płatności rat kredytowych do czasu wydania prawomocnego wyroku sądu. Jest to środek mający na celu ochronę praw konsumentów. Dzięki niemu osoby posiadające kredyt w walucie obcej nie muszą płacić rat w trakcie trwania procesu sądowego, a banki nie mogą naliczać odsetek za opóźnienia w spłacie. Decyzja o zabezpieczeniu roszczeń przynosi więc ulgę frankowiczom, którzy od lat spłacają wysokie zobowiązania.

Warto podkreślić, że zabezpieczenie roszczeń nie następuje automatycznie w trakcie trwania postępowania sądowego. Konieczne jest złożenie wniosku o takie zabezpieczenie. Wniosek ten można złożyć razem z pozwem, a także w trakcie trwania sprawy. Obecnie najczęstszą praktyką jest składanie pozwów w sprawach frankowych razem z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń. Taka strategia nie wydłuża znacząco postępowania, gdyż jego rozpatrzenie zajmuje około tygodnia.

O zabezpieczenie roszczeń może ubiegać się każda osoba, która uczestniczy w postępowaniu sądowym. Wniosek powinien zawierać dowody na istnienie roszczenia oraz na konieczność zabezpieczenia. Warto zaznaczyć, że TSUE orzekł, że zabezpieczenie roszczeń powinno przysługiwać nawet tym konsumentom, którzy jeszcze nie spłacili całej kwoty kredytu.

Wpływ wyroku TSUE na sytuację frankowiczów

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej miało duży wpływ na sytuację frankowiczów w polskich sądach. Przed wyrokiem TSUE sądy były ostrożne w sprawach dotyczących zabezpieczenia roszczeń, jednak od 15 czerwca 2023 roku, czyli od daty wydania wyroku, ich stanowisko stało się bardziej przychylne.

Warto jednak zauważyć, że frankowicze, którzy rozpoczęli swoje procesy przed czerwcem 2023 roku, mogli doświadczyć oporu sądów i odmowy udzielenia zabezpieczenia roszczeń. Jednak w świetle nowych okoliczności, warto złożyć wniosek ponownie, bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że tym razem sąd rozpatrzy go przychylnie.

Zabezpieczenie roszczeń jest istotnym elementem procesu sądowego dotyczącego kredytów frankowych. Dzięki niemu frankowicze mają możliwość zawieszenia spłaty rat kredytowych, co przynosi im ulgę i ochronę w trakcie trwania postępowania. Wyrok TSUE w tej sprawie zdecydowanie wpłynął na polskie sądy, które teraz bardziej przychylne są wnioskom o zabezpieczenie roszczeń.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – nowe wyzwania

Warto również poruszyć kwestię wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, która została podjęta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok TSUE wyraźnie wskazał, że kredytobiorcy nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy.

Argumenty banków dotyczące stabilności sektora i wynagrodzenia za działania wbrew zasadom współżycia społecznego zostały jednoznacznie odrzucone. Banki jednak nie rezygnują z obrony swojego stanowiska i zapowiadają modyfikację roszczeń o wynagrodzenie poprzez żądanie waloryzacji kapitału. Czy takie działanie ma szanse na powodzenie? Okaże się to w przyszłości.

Ważne jest również zauważenie, że wyrok TSUE dotyczył sytuacji, w której umowa została już unieważniona. W praktyce sądowej wiele spraw dotyczących unieważnienia umów kredytowych nadal jest rozpatrywanych, co oznacza, że rozstrzygnięcie może zająć jeszcze wiele czasu. Warto podkreślić, że każda sprawa jest indywidualna i sądy mogą podjąć różne decyzje, uwzględniając argumenty banków oraz potrzeby frankowiczów.

Czy ponowne złożenie wniosku jest możliwe?

Frankowicze, którzy spotkali się z odmową udzielenia zabezpieczenia roszczeń przed wyrokiem TSUE, mogą teraz rozważyć ponowne złożenie wniosku. Zmienione stanowisko sądów oraz orzeczenie TSUE stwarzają większą szansę na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku. Jednak warto pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a decyzja o zabezpieczeniu roszczeń zależy od dowodów i argumentów przedstawionych przez strony.

Ponowne złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń może stanowić dodatkową szansę dla frankowiczów na ochronę i ulgę w trakcie postępowania sądowego. Warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który pomoże w przygotowaniu i przedstawieniu wniosku. Każda sprawa frankowa jest skomplikowana i wymaga dogłębnej analizy, dlatego profesjonalne wsparcie jest niezwykle ważne.

Podsumowanie

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 roku miały duży wpływ na sytuację frankowiczów i kwestię zabezpieczenia roszczeń w kredytach frankowych. Stanowisko TSUE oraz zmienione podejście sądów otwierają nowe perspektywy dla frankowiczów, którzy teraz mają większą szansę na uzyskanie zabezpieczenia roszczeń. Ponowne złożenie wniosku może być rozważane jako dodatkowa możliwość ochrony i ulgi dla frankowiczów w trakcie postępowania sądowego. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i wymaga profesjonalnej analizy oraz wsparcia.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie