Home Wiadomości Wzrost Gospodarczy w Polsce: Światło na końcu Tunelu

Wzrost Gospodarczy w Polsce: Światło na końcu Tunelu

dodał Bankingo

Po długim okresie niepewności ekonomicznej, związanej z trudnościami na całym świecie, Polska zaczyna pokazywać oznaki pozytywnego rozwoju gospodarczego. W ostatnich miesiącach, począwszy od pierwszego kwartału 2023 roku, obserwujemy odbicie gospodarcze, które przekracza oczekiwania wielu ekonomistów.

Zaskakujące Dane Wskazują na Wzrost Gospodarczy

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 3,9% w stosunku do poprzedniego kwartału. Te dane przeczy wczesnym przewidywaniom o możliwej recesji technicznej, która zwykle definiowana jest jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach.

Przewidywania Ministerstwa Finansów na rok 2023 wskazywały na wzrost PKB na poziomie 0,9%. Ta prognoza była uważana za nadmiernie optymistyczną. Tymczasem obecne dane pokazują, że nawet przy braku zmian w kolejnych kwartałach, średnioroczny wzrost gospodarczy osiągnie około 2%. To oznacza, że wynik ten jest dwukrotnie wyższy niż pierwotne prognozy.

Spowolnienie czy Odbicie Gospodarcze?

GUS podaje również, że PKB w I kw. 2023 r. był niższy o 0,2% niż w I kw. 2022 r. Pomimo tego, eksperci przewidywali znacznie głębszy spadek, rzędu 1%, więc te wyniki można uznać za pozytywne.

Oczekiwany jest dalszy wzrost gospodarczy, jeżeli nie nastąpią żadne niespodziewane zdarzenia. Optymistycznie patrząc, ekonomiści sądzą, że dołek wzrostu gospodarczego miał miejsce w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego czasu, Polska, jak również Unia Europejska, powinny zaczynać wychodzić z tego dołka.

Stabilna Sytuacja Makrofiskalna a Wzrost Gospodarczy

Czynnikami, które przyczyniły się do tego pozytywnego obrotu spraw, są ciężka praca przedsiębiorców i obywateli, a także stabilna sytuacja makrofiskalna i finansowa. Uszczelnienie finansów publicznych przyczyniło się nie tylko do finansowania świadczeń społecznych, ale także do wyrównania szans na rynku.

Stabilna sytuacja została zauważona również przez agencje ratingowe oraz rynki finansowe, co przejawia się w siłę złotówki oraz w spadku rentowności Papierów Skarbowych. Po długim okresie niepewności, Polska zaczyna pokazywać oznaki pozytywnego rozwoju gospodarczego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie