Home Wiadomości Wyroki TSUE w sprawie kredytów frankowych czerwiec 2023 – zmiana sytuacji Frankowiczów już widoczna

Wyroki TSUE w sprawie kredytów frankowych czerwiec 2023 – zmiana sytuacji Frankowiczów już widoczna

dodał Bankingo

W dniu 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dwa wyroki, które mają istotne znaczenie dla kredytobiorców frankowych. Te najnowsze orzeczenia TSUE wzmocniły pozycję konsumenta w sporze z bankiem i potwierdziły, że ochrona konsumentów przewidziana w przepisach unijnych ma nadrzędne znaczenie. W tym artykule omówimy te wyroki i ich konsekwencje dla kredytobiorców.

Wyrok w sprawie C-520/21

Wyrokiem w sprawie C-520/21 TSUE zniweczył plany banków, które chciały dochodzić od kredytobiorców frankowych wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Banki zamierzały uzyskać dodatkową rekompensatę za korzystanie ze środków banku przez czas funkcjonowania nieważnej umowy. Jednak TSUE jednoznacznie opowiedział się po stronie kredytobiorców, stwierdzając, że żądanie takiego wynagrodzenia byłoby sprzeczne z ochroną przyznaną im jako konsumentom.

Warto zauważyć, że wyrok TSUE nie zakazuje bankom składania pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Jednak sądy krajowe będą teraz bardziej skłonne oddalać takie pozwy, biorąc pod uwagę wyrok TSUE. Zauważamy już teraz znaczący spadek liczby nowych pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Wyrok w sprawie C-287/22

Drugim ważnym wyrokiem TSUE jest wyrok w sprawie C-287/22. Trybunał potwierdził w nim prawo kredytobiorców do zawieszenia spłaty rat kredytu na czas trwania procesu. Dotychczas sądy polskie stosowały w tej sprawie niejednolitą praktykę, ale teraz wyrok TSUE wprowadza jednoznaczne zasady.

Udzielenie zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłaty rat jest konieczne, aby zapewnić kredytobiorcom pełną skuteczność ostatecznego orzeczenia. Wcześniej, jeśli sąd odmawiał udzielenia zabezpieczenia, kredytobiorcy musieli nadal spłacać raty zgodnie z harmonogramem, co później prowadziło do komplikacji. Teraz wyrok TSUE zapewnia kredytobiorcom możliwość wstrzymania spłaty rat na czas trwania procesu.

Konsekwencje wyroków TSUE

Wyroki TSUE mają istotne konsekwencje dla kredytobiorców frankowych. Po pierwsze, wyrok w sprawie C-520/21 uniemożliwia bankom dochodzenie dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jest to duża korzyść dla kredytobiorców, którzy unieważnili swoje umowy kredytowe.

Po drugie, wyrok w sprawie C-287/22 daje kredytobiorcom prawo do zawieszenia spłaty rat na czas trwania procesu. To zabezpieczenie jest bardzo istotne, ponieważ zapewnia kredytobiorcom pełną skuteczność ostatecznego orzeczenia. Teraz kredytobiorcy nie muszą już martwić się o to, czy dokonane przez nich spłaty przekroczyły wartość wypłaconego im kapitału kredytu.

Banki, z kolei, muszą teraz liczyć się z faktem, że sądy krajowe będą bardziej skłonne oddalać pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyroki TSUE stanowią precedent, który wpływa na podejście sądów krajowych w tego typu sprawach.

Waloryzacja kapitału kredytu

Po wyroku TSUE w sprawie C-520/21 pojawia się pytanie, czy banki mogą domagać się waloryzacji kwoty wypłaconego kredytu. Banki argumentują, że siła nabywcza kredytu udzielonego w przeszłości była inna niż obecnie, dlatego powinno się uwzględnić waloryzację przy rozliczeniu stron umowy. Jednak naszym zdaniem, taki wniosek jest niezgodny z przepisami Kodeksu cywilnego i nie ma podstaw prawnych do domagania się waloryzacji.

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 jasno stwierdza, że banki nie mogą żądać od kredytobiorców żadnych kwot przewyższających udostępniony kapitał. Również żądanie waloryzacji byłoby sprzeczne z ochroną przyznaną kredytobiorcom jako konsumentom.

Podsumowanie

Najnowsze wyroki TSUE mają ogromne znaczenie dla kredytobiorców frankowych. Wzmocniły pozycję konsumenta w sporze z bankiem i potwierdziły, że ochrona konsumentów przewidziana w przepisach unijnych ma nadrzędne znaczenie. Wyrok w sprawie C-520/21 uniemożliwia bankom dochodzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a wyrok w sprawie C-287/22 daje kredytobiorcom prawo do zawieszenia spłaty rat na czas trwania procesu.

Banki muszą teraz liczyć się z faktem, że sądy krajowe będą bardziej skłonne oddalać pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Kredytobiorcy natomiast mogą bez obaw domagać się zawieszenia spłaty rat, co stanowi ważne zabezpieczenie w procesie sądowym.

Wyroki TSUE mają duże znaczenie dla całej branży kredytów frankowych i mogą wpłynąć na podejście banków do tego typu spraw. Kredytobiorcy powinni być świadomi swoich praw i rozważyć możliwość złożenia pozwu przeciwko bankowi, jeśli uważają, że ich umowa kredytowa jest nieważna lub chcą uzyskać zawieszenie spłaty rat. Wszystkie te zmiany są korzystne dla kredytobiorców i wzmocniły ich pozycję w sporze z bankiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie