Home Wiadomości WYROK TSUE dziś przyzna prawo do „wakacji kredytowych” dla Frankowiczów co pozwali banki.

WYROK TSUE dziś przyzna prawo do „wakacji kredytowych” dla Frankowiczów co pozwali banki.

dodał Bankingo

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) staje dziś w obliczu kolejnych kluczowych decyzji dotyczących kredytów  we frankach szwajcarskich w Polsce. Jedna z nich będzie dotyczyć możliwości zabezpieczenia roszczenia dla frankowiczów którzy pozwali już banki. Wielu kredytobiorców walutowych domaga się zawieszenia spłaty rat na czas postępowania sądowego, tzw. „wakacji kredytowych” – a fachowo zabezpieczenia roszczenia na czas procesu. Dzisiejszy wyrok TSUE może diametralnie zmienić sytuację, wpływając na losy frankowiczów oraz sektora bankowego.

Tło Sprawy i Potencjalne Skutki Decyzji

Frankowicze, którzy zdecydowali się podjąć walkę sądową, zwracają się o zastosowanie środka tymczasowego – zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie obowiązku spłacania kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku. Trybunał ma dziś wydać dwa orzeczenia w sprawach frankowych: jedno dotyczące wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, a drugie odnoszące się właśnie do „wakacji kredytowych”.

Jasne jest, że decyzja TSUE na korzyść kredytobiorców mogłaby wywrzeć istotny wpływ na sytuację banków, które borykają się już z olbrzymim wyzwaniem związanym z setkami tysięcy spraw sądowych. W Polsce toczy się obecnie około 130 tys. spraw przeciwko bankom, w większości dotyczących nadużyć ze strony banku, co oznaczałoby potencjalne zawieszenie spłat kredytów dla wielu kredytobiorców.

Czy „Wakacje Kredytowe” dla frankowiczów Zmienią Grę?

Jeżeli decyzja TSUE okaże się korzystna dla frankowiczów, propozycje ugodowe oferowane przez banki mogą stracić na atrakcyjności. Sektor bankowy argumentuje, że ugoda jest szybszym rozwiązaniem niż proces sądowy, ale jeśli kredytobiorcy będą mogli zawiesić płatności rat na czas trwania procesu, czas trwania postępowania nie będzie miał tak istotnego znaczenia.

Decyzje TSUE mogą zatem zaważyć na przyszłości relacji pomiędzy frankowiczami i bankami, a co za tym idzie, na całym krajobrazie finansowym w Polsce. Zgodnie z szacunkami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), potencjalne skutki finansowe dla sektora bankowego wynoszą 100 mld zł.

Kwestia „wakacji kredytowych” w kontekście kredytów frankowych w Polsce stanowi nowy, ważny rozdział w ciągłej debacie na temat odpowiedzialności banków i praw konsumentów. Jak zakończy się ta historia, zależy teraz od decyzji TSUE.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie