Home Edukacja Wykreślenie hipoteki banku PKO BP: Jak to zrobić?

Wykreślenie hipoteki banku PKO BP: Jak to zrobić?

dodał Bankingo

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest procesem, który może być niezbędny po spłacie kredytu hipotecznego, refinansowaniu kredytu lub w przypadku planowanej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. W przypadku klientów, którzy wygrali sprawy z bankiem PKO BP dotyczące umów kredytowych denominowanych w walucie CHF, uzyskanie dokumentów potrzebnych do wykreślenia hipoteki jest kluczowym krokiem. W tym artykule omówimy procedurę wykreślenia hipoteki banku PKO BP i jak uzyskać list mazalny, który pozwoli na jej skuteczne usunięcie z księgi wieczystej.

Kiedy można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej można zrealizować w trzech przypadkach:

  1. Po spłacie całego kredytu hipotecznego: Gdy kredytobiorca spłaci ostatnią ratę zobowiązania, ma możliwość złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.
  2. Przy refinansowaniu kredytu hipotecznego: Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na przeniesienie kredytu do innego banku w celu uzyskania niższej raty, konieczne będzie wykreślenie hipoteki ustanowionej przez poprzedniego banku i wpisanie nowego wpisu od nowego kredytodawcy.
  3. Przed transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką: Aby przeprowadzić transakcję notarialną, konieczne jest usunięcie hipoteki ustanowionej przez poprzedniego właściciela nieruchomości. W tym przypadku również należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

W każdym z tych przypadków, konieczne jest uzyskanie zgody wierzyciela hipotecznego, czyli banku PKO BP, na wykreślenie hipoteki.

Jak uzyskać list mazalny?

List mazalny, zwany również kwitem mazalnym, jest dokumentem, który uprawnia do wykreślenia hipoteki banku. Aby go otrzymać, konieczne jest podjęcie kontaktu z bankiem i złożenie wezwania do wydania listu mazalnego. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy specjalistycznej kancelarii prawniczej.

Wezwanie powinno zawierać prośbę o dostarczenie listu mazalnego, który jest oświadczeniem banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki. Warto skonsultować się z adwokatem, który pomoże w przygotowaniu odpowiedniego wezwania i nadzoruje cały proces.

Jak postępować, jeżeli bank nie wyda listu mazalnego?

W przypadku, gdy bank PKO BP odmawia dobrowolnego wydania listu mazalnego, istnieją inne kroki, które kredytobiorca może podjąć, aby doprowadzić do wykreślenia hipoteki. Warto pamiętać, że hipoteka została wpisana do księgi wieczystej na podstawie umowy kredytowej. Jeżeli umowa ta zostanie uznana za nieważną, to również hipoteka stanie się nieważna.

W takiej sytuacji, kredytobiorca może wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia ustalającego nieważność umowy kredytowej. Jeżeli wyrok sądu stwierdza nieważność umowy, to hipoteka również traci ważność. Wyrok prawomocny wiąże zarówno strony, jak i inne sądy oraz organy państwowe i administracyjne.

Warto pamiętać, że banki czasami składają wnioski o wstrzymanie wykonalności prawomocnego wyroku, co może opóźnić wykreślenie hipoteki do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej. W takim przypadku, kredytobiorca powinien złożyć merytoryczną odpowiedź na taki wniosek banku, aby dać sądowi argumenty do jego nieuwzględnienia.

Podsumowanie

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej banku PKO BP jest możliwe po spłacie całego kredytu hipotecznego, refinansowaniu kredytu lub w przypadku planowanej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Aby skutecznie wykreślić hipotekę, konieczne jest uzyskanie listu mazalnego, który jest oświadczeniem banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki.

Jeżeli bank odmawia dobrowolnego wydania listu mazalnego, kredytobiorca może wystąpić do sądu o ustalenie nieważności umowy kredytowej, co skutkuje również wykreśleniem hipoteki. W przypadku jakichkolwiek trudności, warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach kredytów hipotecznych, który pomoże w procesie wykreślenia hipoteki i zabezpieczy interesy kredytobiorcy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie