Home Edukacja Wygrana sprawa frankowa – jak rozliczyć się z bankiem?

Wygrana sprawa frankowa – jak rozliczyć się z bankiem?

dodał Bankingo

Wygranie sprawy frankowej to wielki sukces dla kredytobiorców, którzy zmagali się z problemem kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Jednak po wygranej sprawie istnieje jeszcze wiele formalności do załatwienia w celu ostatecznego rozliczenia się z bankiem. W tym artykule omówimy, jakie kroki należy podjąć po wygranej sprawie frankowej i jak skutecznie rozliczyć się z instytucją bankową.

Rozliczenie się z bankiem po wygranej sprawie frankowej

Zwycięstwo w sprawie frankowej oznacza, że umowa kredytu zostaje uznana za nieważną, a kredytobiorcy mają prawo do zwrotu wszystkich świadczeń, jakie spełnili na rzecz banku w okresie kredytowania. Jednak po unieważnieniu umowy, bank także może mieć roszczenia wobec kredytobiorcy, żądając zwrotu wypłaconego kapitału. Dlatego tak ważne jest złożenie oświadczenia o potrąceniu, które umożliwia wzajemne umorzenie się roszczeń do wysokości roszczenia o niższej wartości.

Oświadczenie o potrąceniu ma na celu skuteczne rozliczenie się z bankiem po wygranej sprawie frankowej. Dzięki temu oświadczeniu możliwe jest umorzenie roszczenia banku o zwrot wypłaconego kredytu, a jednocześnie kredytobiorca może dochodzić zapłaty nadwyżki, która pozostała po potrąceniu.

Jak złożyć oświadczenie o potrąceniu?

Złożenie oświadczenia o potrąceniu po wygranej sprawie frankowej jest stosunkowo proste. W pierwszej kolejności należy sporządzić oświadczenie, w którym określa się kwotę, o którą bank ma potrącić swoje roszczenie. Następnie oświadczenie to powinno zostać przesłane do banku za pośrednictwem odpowiednich kanałów komunikacji, takich jak poczta lub e-mail.

Ważne jest, aby oświadczenie o potrąceniu było sporządzone w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla banku. Powinno zawierać informacje dotyczące numeru umowy kredytowej, daty unieważnienia umowy oraz kwoty, o którą bank ma potrącić swoje roszczenie. Oświadczenie powinno być podpisane przez kredytobiorcę i wysłane do banku wraz z dowodem nadania.

Korzyści z złożenia oświadczenia o potrąceniu

Złożenie oświadczenia o potrąceniu po wygranej sprawie frankowej przynosi wiele korzyści dla kredytobiorcy. Po pierwsze, umożliwia to wzajemne umorzenie się roszczeń między kredytobiorcą a bankiem, co eliminuje konieczność dokonywania przelewów na duże kwoty pieniędzy. Po drugie, oświadczenie o potrąceniu uprości proces rozliczenia się z bankiem, eliminując ryzyko braku współpracy ze strony instytucji bankowej. Po złożeniu oświadczenia, kredytobiorca może skupić się na żądaniu zapłaty tylko nadwyżki, która zazwyczaj jest zwracana przez bank.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Po rozliczeniu się z bankiem, istotne jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Hipoteka jest obciążeniem na nieruchomość, której celem jest zabezpieczenie spłaty kredytu. Dlatego też, po unieważnieniu umowy kredytu, konieczne jest złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Aby dokonać wykreślenia hipoteki, należy sporządzić wniosek i złożyć go do właściwego sądu wieczystoksięgowego. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące numeru księgi wieczystej oraz oświadczenie banku o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki. Należy pamiętać, że proces wykreślenia hipoteki może potrwać pewien czas, ze względu na obciążenie sądów wieczystoksięgowych. Jednak po zakończeniu tego procesu, nieruchomość zostaje uwolniona od hipoteki i kredytobiorca może cieszyć się pełną własnością.

Wykreślenie z Biura Informacji Kredytowej

Po zakończeniu rozliczenia się z bankiem, warto zadbać także o wykreślenie danych kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Bank powinien złożyć odpowiedni wniosek w celu usunięcia wpisu o zadłużeniu z bazy danych BIK. Jednak w przypadku, gdy bank nie podejmuje takich działań, kredytobiorca może skontaktować się bezpośrednio z BIK i złożyć wniosek o usunięcie wpisu na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytu.

Podsumowanie

Wygrana w sprawie frankowej to wielki sukces dla kredytobiorców, ale po wygranej sprawie istnieje jeszcze wiele formalności do załatwienia. Rozliczenie się z bankiem po unieważnieniu umowy kredytu jest kluczowym krokiem, który można przeprowadzić poprzez złożenie oświadczenia o potrąceniu. Należy także pamiętać o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej oraz usunięciu danych kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej. Pamiętaj, że skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem może być kluczowe dla skutecznego rozliczenia się z bankiem po wygranej sprawie frankowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie