Home Felietony Wybór i zmiana formy opodatkowania w 2024 roku

Wybór i zmiana formy opodatkowania w 2024 roku

dodał Bankingo

Każdy przedsiębiorca, planując założenie własnej działalności gospodarczej, musi podjąć decyzję dotyczącą formy opodatkowania. Wybór ten ma ogromne znaczenie dla finansów firmy, dlatego warto dokładnie zastanowić się, jaka forma będzie dla nas najkorzystniejsza. W 2024 roku istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania, jednak należy wiedzieć, jakie są terminy i procedury związane z tą zmianą. Niniejszy artykuł przybliży Ci te informacje oraz pomoże podjąć świadomą decyzję.

Zmiana formy opodatkowania w 2024 roku

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, podatnicy mają prawo dokonać zmiany formy opodatkowania w określonym terminie. W przypadku przedsiębiorców, zmiana ta musi zostać zgłoszona we właściwym urzędzie skarbowym. Aby dokonać zmiany formy opodatkowania, podatnik powinien wypełnić formularz CEIDG-1, który może złożyć zarówno elektronicznie, jak i osobiście w urzędzie miasta lub gminy.

Termin na dokonanie zmiany formy opodatkowania w 2024 roku zależy od wybranej formy oraz momentu osiągnięcia pierwszego przychodu w danym roku podatkowym. Jeśli podatnik wybrał skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt, musi zgłosić zmianę formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym. W przypadku pierwszego przychodu osiągniętego w grudniu danego roku podatkowego, termin zgłoszenia przesuwa się do końca tego roku.

Jeżeli w poprzednim roku podatnik był opodatkowany w formie karty podatkowej i chce zmienić formę opodatkowania na inną, musi zgłosić tę zmianę do 20 stycznia 2024 roku.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku, wybór formy opodatkowania następuje do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG. W przypadku opóźnienia z tym wyborem, podatnik będzie rozliczał się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Przykłady zmiany formy opodatkowania w 2024 roku

Przykład 1

Pan Andrzej w 2023 roku rozpoczął działalność gospodarczą i wybrał podatek liniowy jako formę opodatkowania. W 2024 roku chce zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. Pierwszy przychód w bieżącym roku osiągnął w lutym 2024 roku. Do jakiego terminu musi zaktualizować formularz CEIDG-1?

W przypadku Pana Andrzeja, który wybrał podatek liniowy jako formę opodatkowania, zmianę na skalę podatkową musi zgłosić do 20 marca 2024 roku, czyli do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym.

Przykład 2

Pani Marta zawiesiła działalność gospodarczą w czerwcu 2022 roku, a planuje jej wznowienie w lutym 2024 roku. Jednocześnie zamierza zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową. Kiedy powinna zgłosić zmianę formy opodatkowania w 2024 roku?

Pani Marta, jeśli osiągnie pierwszy przychód po wznowieniu działalności w lutym 2024 roku, musi zgłosić zmianę formy opodatkowania poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1 najpóźniej do 20 marca 2024 roku.

Przykład 3

Pan Tomasz otworzył działalność gospodarczą w grudniu 2023 roku i wybrał podatek liniowy jako formę opodatkowania. W 2024 roku chce zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. Czy musiał złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania do końca 2023 roku?

Nie, pan Tomasz nie musiał złożyć oświadczenia o zmianie formy opodatkowania do końca 2023 roku. Aby zmienić formę opodatkowania od 2024 roku, musi zaktualizować formularz CEIDG-1 najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód w 2024 roku.

Jak zgłosić zmianę formy opodatkowania w 2024 roku?

Aby zgłosić zmianę formy opodatkowania w 2024 roku, wystarczy dokonać aktualizacji formularza CEIDG-1. Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Wybór dokonany w poprzednich latach ma zastosowanie także w kolejnych latach, chyba że zostaną przekroczone określone ustawowo limity powodujące automatyczną utratę danej formy rozliczania podatku.

Wybór formy opodatkowania w 2024 roku

Przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania w 2024 roku, warto dokładnie przemyśleć, która forma będzie dla nas najbardziej korzystna. Istnieje kilka opcji do wyboru, jednak nie wszystkie są dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Wybór formy opodatkowania może być uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności oraz wysokości osiąganych obrotów.

Zasady ogólne

Zasady ogólne to najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego. Może ją wybrać każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży, w której się obraca. Podatnik rozlicza się według dwóch skal podatkowych – 12% dla dochodów poniżej 120 000 złotych i 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. Zasady ogólne oferują wiele ulg podatkowych, umożliwiają odliczenie kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienie z podatku, jeśli przychód jest niższy niż 30 000 złotych. Wady tej formy opodatkowania to wysoki podatek dla przedsiębiorców z wysokimi obrotami oraz obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy

Podatek liniowy cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na stałą stawkę opodatkowania, wynoszącą 19%. Jeśli podatnik nie osiągnie żadnych przychodów, nie musi płacić podatku. W przypadku podatku liniowego przedsiębiorca nie może korzystać z większości ulg podatkowych, nie może rozliczać się z małżonkiem i jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania dostępna dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają w roku podatkowym 2 000 000 euro. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z tej formy opodatkowania, np. prowadzący apteki, lombardy czy kantory. W ryczałcie istnieje kilka stawek opodatkowania, zależnych od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczający się ryczałtem mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, ale nie muszą prowadzić księgi przychodów i rozchodów.

Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem lub podatkiem liniowym mają prawo do odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych do wysokości ustawowego limitu. Składki zdrowotne podlegają odliczeniu wyłącznie od dochodu/przychodu związanych z wybraną formą opodatkowania. W przypadku zmiany formy opodatkowania na nowy rok i opłacania składek zdrowotnych z poprzedniego roku, podatnik nie ma prawa do ich odliczenia.

Podsumowanie

Zmiana formy opodatkowania w 2024 roku jest możliwa, jednak należy pamiętać o odpowiednich terminach i procedurach związanych z tą zmianą. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania może mieć istotne znaczenie dla finansów firmy, dlatego warto dokładnie przemyśleć tę decyzję. Zasady ogólne, podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany to najpopularniejsze formy opodatkowania, z których można wybierać.

Każda z nich ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby dopasować formę opodatkowania do specyfiki prowadzonej działalności. Pamiętaj, że zmiana formy opodatkowania wymaga złożenia aktualizacji formularza CEIDG-1, a składki zdrowotne należy rozliczać zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Przed podjęciem decyzji skonsultuj się z ekspertem podatkowym, który pomoże Ci dokonać świadomego wyboru i zadbać o finansową stabilność Twojej działalności.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie