Home Wiadomości Wstrząs dla frankowiczów: Przyszła era rekordowo wysokich rat

Wstrząs dla frankowiczów: Przyszła era rekordowo wysokich rat

dodał Bankingo

Kredytobiorcy we frankach szwajcarskich, popularnie nazywani frankowiczami, stają w obliczu niepokojących zmian finansowych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy ich raty kredytów mogą osiągnąć rekordowe poziomy, które nigdy wcześniej nie zostały zanotowane. Decyzja Szwajcarskiego Banku Centralnego o podniesieniu stóp procentowych stawia frankowiczów w trudnej sytuacji.

Zmiana polityki stóp procentowych w Szwajcarii

Przez ponad dekadę, frankowicze korzystali z korzystnych warunków finansowych dzięki niskim, a czasem nawet ujemnym stopom procentowym. Niemniej jednak, ten komfortowy stan rzeczy uległ drastycznej zmianie we wrześniu 2022 roku, kiedy to Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) postanowił zdecydowanie podnieść stopy procentowe.

Niesprzyjająca sytuacja frankowiczów uległa dalszemu pogorszeniu w czerwcu 2023 roku, gdy SNB postanowił ponownie podnieść stopy procentowe, tym razem o 25 punktów bazowych. To oznacza, że główna stopa procentowa wzrosła z 1,50% do 1,75%, co dla frankowiczów oznacza nieuniknione podwyżki rat kredytów.

Gorzka prawda o rekordowej racie kredytu we frankach

Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty we frankach szwajcarskich, obecnie znajdują się w sytuacji odczuwania skrajnych emocji. Z jednej strony, są szczęśliwi z obserwowanego spadku kursu franka, który obniża wysokość raty kredytu wyrażonej w złotych. Z drugiej strony, wartość raty zależy nie tylko od kursu franka, ale również od stóp procentowych obowiązujących w Szwajcarii.

Najnowsza podwyżka stóp procentowych zwiastuje problemy dla frankowiczów. To oznacza, że oprocentowanie kredytów we frankach wzrośnie, co prawdopodobnie spowoduje, że rata kredytu osiągnie najwyższy poziom w historii.

Potężny wzrost raty kredytu o ponad 400 zł w ciągu roku

Na przykładzie konkretnego kredytu, wartość raty wzrosła z kwoty 2022 zł sprzed roku do kwoty 2428 zł. Oznacza to, że podwyżka wyniosła ponad 400 zł w ciągu roku. Eksperci zaznaczają, że pełne skutki podwyżki stóp procentowych mogą ujawnić się dopiero po kilku miesiącach, ponieważ w przypadku kredytów we frankach stosuje się stawkę SARON. W przeciwieństwie do WIBOR-u, SARON nie przewiduje przyszłości, lecz stopniowo implementuje zmiany w stopach procentowych, które dokonały się w ostatnich trzech miesiącach.

„Wraz z każdym kolejnym dniem, SARON będzie stopniowo coraz wyższy. W momencie, kiedy będą dokonywane aktualizacje oprocentowania, oprocentowanie kredytów będzie rosło” – wyjaśnia ekspert. Zaznacza również, że ostateczna wysokość raty kredytu będzie zależeć od kursu franka w danym momencie.

Wsparcie z Unii Europejskiej dla frankowiczów

Wśród ciężkich wiadomości dla frankowiczów, pojawia się promyk nadziei. 15 czerwca 2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dwa orzeczenia, które stoją po stronie kredytobiorców. TSUE orzekł, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za kapitał, a kredytobiorca może domagać się dodatkowego wynagrodzenia.

„Unia Europejska nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsument mógł żądać od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat” – orzekł TSUE.

Potencjalny wzrost liczby pozwów frankowiczów

Prawnicy przewidują falę pozwów ze strony frankowiczów po decyzji TSUE. Pomimo tego, że wyrok TSUE nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z tzw. sprawami „frankowymi”, stanowi on jednak korzystny punkt zwrotny dla kredytobiorców. W związku z tym, należy spodziewać się wzrostu liczby postępowań sądowych przeciwko bankom.

Frankowicze stoją w obliczu potencjalnie trudnej finansowej przyszłości. Rekordowo wysokie raty kredytów, spowodowane przez podwyżki stóp procentowych, mogą stanowić duże obciążenie dla ich budżetu. Mimo to, decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą otworzyć drogę do ochrony ich praw i możliwości ubiegania się o dodatkowe rekompensaty.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie