Home Wiadomości WIBOR jednak jest uczciwy?

WIBOR jednak jest uczciwy?

dodał Bankingo

W świetle najnowszych regulacji, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przeprowadziła osobistą ocenę zdolności wskaźnika referencyjnego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) do pomiaru sytuacji na rynku i realiów gospodarczych. WIBOR jest kluczowym miernikiem odsetek międzybankowych, który wpływa na stopę procentową wielu produktów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne. KNF ujawniła wyniki swojej oceny w czwartek.

Czym jest WIBOR i jaka jest jego rola w gospodarce?

Według oceny KNF, WIBOR jest w stanie właściwie reagować na zmiany warunków płynnościowych, zmiany stóp procentowych przez bank centralny oraz realia gospodarcze. Pozytywna ocena WIBOR przez KNF może mieć znaczenie w kontekście rosnącego trendu kwestionowania reprezentatywności WIBOR jako wskaźnika określającego wysokość oprocentowania kredytów w złotych, przede wszystkim kredytów hipotecznych.

Analiza WIBOR przez KNF

Ocena WIBOR przeprowadzona przez KNF obejmowała analizę transakcyjności danych wejściowych używanych do ustalania wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, analizę reprezentatywności danych rynkowych oraz reprezentatywności panelu banków dostarczających dane wejściowe w porównaniu do całego sektora bankowego. KNF analizowała również możliwość reakcji wartości kluczowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR na zmieniające się warunki gospodarcze i płynnościowe w sektorze bankowym.

Zakres i okres analizy KNF spełniają zarówno wymogi rozporządzenia BMR (Benchmark Regulation), jak i oczekiwania KNF. Analiza obejmowała dwuletni okres od 16 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2022 r.

W związku z tym, ocena Komisji Nadzoru Finansowego potwierdza, że wskaźnik WIBOR jest właściwy i skutecznie odzwierciedla sytuację na rynku, co jest ważne dla stabilności i zaufania do sektora finansowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie