Home Wiadomości Wakacje Kredytowe Mogą Być Przedłużone, Ale Nie Dla Wszystkich

Wakacje Kredytowe Mogą Być Przedłużone, Ale Nie Dla Wszystkich

dodał Bankingo

Mateusz Morawiecki, Premier Polski, zasugerował w rozmowie z „Wprost” możliwość przedłużenia tzw. wakacji kredytowych o kolejne pół roku lub nawet o rok. Zaznaczył jednak, że jeśli taka decyzja zostanie podjęta, planowane jest zastosowanie kryterium dochodowego.

Szczegóły propozycji i obecny stan kredytów

Banki w Polsce zgłosiły do 30 kwietnia br. 1,131 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi o łącznej wartości 281 mld zł. Pomysł ten został wprowadzony jako wsparcie dla kredytobiorców w obliczu wzrostu stóp procentowych.

W 2023 roku kredytobiorcy mogą skorzystać z odroczenia płatności czterech rat, po jednej w każdym kwartale (identycznie jak w poprzednim roku). Z tej opcji mogą skorzystać osoby spłacające kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r. Zgodnie z założeniami, okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Zawieszenie spłaty kredytu nie jest procesem automatycznym. Kredytobiorca musi złożyć odpowiedni wniosek, który może przybrać formę papierową lub elektroniczną. Do najpopularniejszych sposobów złożenia wniosku należy kontakt poprzez bankowość elektroniczną.

Każdy wniosek powinien zawierać dane kredytobiorcy, nazwę banku, numer umowy kredytowej, wnioskowany okres lub okresy zawieszenia spłaty kredytu, a także oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank, jako kredytodawca, ma obowiązek potwierdzić otrzymanie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego doręczenia. Potwierdzenie powinno zawierać okres zawieszenia spłaty kredytu oraz informacje o ewentualnych opłatach z tytułu ubezpieczeń.

Zasady zawieszenia spłaty i co dalej?

Złożenie wniosku jest wystarczające do skorzystania z wakacji kredytowych. Nie oznacza to jednak automatycznego zawieszenia spłaty – konieczne jest to przed dniem płatności odraczanej raty. Jeśli kredytobiorca korzysta już z umownych wakacji kredytowych lub innego typu zawieszenia spłaty, okres tego zawieszenia kończy się w momencie złożenia wniosku o wakacje „ustawowe”.

Pomysł przedłużenia wakacji kredytowych to kontrowersyjna propozycja, która ma na celu ulżenie kredytobiorcom w obliczu rosnących stóp procentowych. Premier Morawiecki i jego zespół muszą jeszcze podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie, ale na razie jest to jedno z rozważanych rozwiązań.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie