Home Wiadomości Wakacje kredytowe dla frankowiczów 2023: Jak uzyskać zabezpieczenie roszczenia i zawiesić płatności rat kredytowych?

Wakacje kredytowe dla frankowiczów 2023: Jak uzyskać zabezpieczenie roszczenia i zawiesić płatności rat kredytowych?

dodał Bankingo

Wakacje kredytowe dla frankowiczów to temat, który od dawna wzbudza duże zainteresowanie. Z uwagi na rosnącą inflację i wysoki kurs franka, coraz więcej kredytobiorców szuka sposobów na uwolnienie się od obowiązku spłacania rat kredytowych. Jednym z rozwiązań jest zabezpieczenie roszczenia, które pozwala zawiesić płatności rat na czas trwania postępowania sądowego. Niemniej jednak, nie jest łatwo uzyskać to zabezpieczenie, a proces może potrwać miesiącami. W tym przewodniku przedstawimy, jak kredytobiorcy frankowi mogą uzyskać zabezpieczenie roszczenia i tym samym zawiesić płatności rat kredytowych.

1. Zabezpieczenie roszczenia – co to oznacza?

Zabezpieczenie roszczenia to procedura, która pozwala kredytobiorcom zawiesić płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego. Jest to szczególnie istotne dla frankowiczów, którzy starają się unieważnić umowę kredytu ze względu na nieuczciwe warunki. Dzięki zabezpieczeniu roszczenia kredytobiorcy mają możliwość tymczasowego uwolnienia się od obowiązku spłacania rat, co może przynieść ulgę w trudnej sytuacji finansowej.

2. Procedura uzyskania zabezpieczenia roszczenia

Procedura uzyskania zabezpieczenia roszczenia nie jest łatwa i zależy od wielu czynników. Przede wszystkim kredytobiorca musi uprawdopodobnić istnienie roszczenia oraz wykazać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie istnienia roszczenia oznacza, że kredytobiorca musi przedstawić dowody na nieuczciwe warunki umowy kredytowej. Natomiast interes prawny polega na wykazaniu, że brak zabezpieczenia utrudni wykonanie orzeczenia sądowego lub osiągnięcie celu postępowania. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

3. Zabezpieczenie roszczenia a długość postępowania

Warto mieć świadomość, że procedura uzyskania zabezpieczenia roszczenia może potrwać miesiącami. Chociaż przepisy nakazują sądom rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie bezzwłocznie, w praktyce często dochodzi do opóźnień. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne, jednak banki mają możliwość złożenia zażalenia na to postanowienie, co wydłuża proces o kilka miesięcy. W przypadku oddalenia wniosku o zabezpieczenie, kredytobiorca musi kontynuować spłatę rat kredytowych do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

4. Sąd a zabezpieczenie roszczenia

Decyzje dotyczące udzielenia zabezpieczenia roszczenia zależą od sądu, który rozpatruje sprawę. Dotychczas sądy różnie interpretowały przesłanki uzyskania zabezpieczenia. Przykładowo, Sąd Okręgowy w Warszawie, znany jako „wydział frankowy”, często przyznawał zabezpieczenia w przypadku spłaconego kapitału kredytowego. Jednakże, nie wszystkie sądy podchodziły do tej kwestii w taki sam sposób. Rozbieżności w orzecznictwie utrudniały kredytobiorcom jednoznaczne uzyskanie zabezpieczenia roszczenia.

5. Wyrok TSUE a zabezpieczenie roszczenia

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z czerwca 2023 roku miał duże znaczenie dla kredytobiorców frankowych. TSUE wskazał, że zastosowanie środka tymczasowego, takiego jak zawieszenie spłaty rat kredytowych, może być konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia sądowego. Wyrok ten podkreślał ochronę konsumenta i potrzebę przywrócenia kredytobiorcom ich poprzedniej sytuacji prawnej i faktycznej. Dlatego też, zabezpieczenia roszczenia powinny być udzielane, gdy umowa kredytowa jest wadliwa i nieuczciwa.

6. Zabezpieczenie roszczenia a unieważnienie umowy kredytu

Zabezpieczenie roszczenia ma szczególne znaczenie w przypadku unieważnienia umowy kredytu. Jeśli sąd stwierdzi, że umowa kredytowa jest nieważna ze względu na nieuczciwe warunki, kredytobiorca może żądać zwrotu zapłaconych rat. Jednakże, bez zabezpieczenia roszczenia, kredytobiorca musiałby wytoczyć nowe powództwo lub rozszerzyć zakres pierwotnego powództwa, co generuje dodatkowe koszty sądowe. Dlatego zabezpieczenie roszczenia jest istotne dla zapewnienia pełnej skuteczności unieważnienia umowy kredytu.

7. Przeszkody w uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia

Uzyskanie zabezpieczenia roszczenia nie jest łatwe i niesie ze sobą pewne przeszkody. Przede wszystkim, nie ma jednoznacznej praktyki sądowej w tej kwestii, co utrudnia kredytobiorcom pewność co do uzyskania zabezpieczenia. Ponadto, opóźnienia w postępowaniu sądowym mogą przedłużać proces i utrudniać kredytobiorcom zawieszenie płatności rat. Warto również pamiętać, że decyzje sądowe w tej sprawie mogą być różne, co generuje dodatkową niepewność dla kredytobiorców.

8. Jak uzyskać zabezpieczenie roszczenia?

Aby uzyskać zabezpieczenie roszczenia, kredytobiorca musi składać wniosek do sądu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego zabezpieczenie jest konieczne oraz jakie korzyści przyniesie kredytobiorcy. Ważne jest również przedstawienie dowodów na nieuczciwe warunki umowy kredytowej. Należy pamiętać, że procedura uzyskania zabezpieczenia może być długa i skomplikowana, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych.

9. Zabezpieczenie roszczenia a ulga dla kredytobiorców frankowych

Zabezpieczenie roszczenia może stanowić ulgę dla kredytobiorców frankowych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi związanymi z wysokim kursem franka. Dzięki zawieszeniu płatności rat kredytowych, kredytobiorcy mają możliwość złagodzenia obciążeń finansowych i zyskania czasu na rozwiązanie problemów związanych z umową kredytową. Niemniej jednak, należy pamiętać, że zabezpieczenie roszczenia nie jest gwarantowane i zależy od decyzji sądu.

10. Podsumowanie

Wakacje kredytowe dla frankowiczów stanowią istotną ulgę dla kredytobiorców, którzy zmagają się z rosnącymi ratami kredytowymi. Zabezpieczenie roszczenia daje kredytobiorcom możliwość tymczasowego zawieszenia płatności rat, co może przynieść ulgę w trudnej sytuacji finansowej. Procedura uzyskania zabezpieczenia może jednak być skomplikowana i czasochłonna. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, który pomoże w przejściu przez ten proces. Miejmy nadzieję, że coraz więcej kredytobiorców frankowych będzie miało możliwość skorzystania z wakacji kredytowych i tym samym otrzymania ulgi w trudnych czasach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie