Home Wiadomości Wakacje kredytowe dla Frankowiczów 2023/24 ?

Wakacje kredytowe dla Frankowiczów 2023/24 ?

dodał Bankingo

Wakacje kredytowe, nazywane również okresem karencji, to kluczowe narzędzie, które oferują banki swoim klientom stawiającym czoła trudnościom finansowym. W skrócie, w tym czasie możesz albo całkowicie zaprzestać płatności rat kredytu, albo dokonywać spłat, lecz w znacznie niższej kwocie.

Wakacje kredytowe są dostępne dla określonej grupy kredytobiorców. Do tej grupy zaliczają się osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe, zawarły umowę z bankiem przed lipcem 2022 roku, a termin spłaty kończy się po co najmniej 6 miesiącach od 1 lipca 2022 roku. Istotne jest również, aby kredyt był zaciągnięty w polskiej walucie.

Niemniej jednak, nie każdy kredytobiorca ma możliwość skorzystania z tej ulgi. Niestety, posiadacze kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego, czyli tzw. frankowicze, nie kwalifikują się do korzystania z wakacji kredytowych. Takie ograniczenia zostały wprowadzone w Ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsiębzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Dodatkowo, osoby, które nie spełnią warunków określonych przez przepisy prawne i bank, nie złożą wniosku o wakacje kredytowe lub złożą go po terminie, lub zalegają ze spłatą rat kredytu, również nie mają dostępu do tej formy ulgi.

Wszystkie te przepisy związane z tzw. wakacjami kredytowymi zostały wprowadzone do polskiego prawa 29 lipca 2022 roku. Decyzja ta była odpowiedzią rządu na gwałtowne podwyżki stóp procentowych i rosnącą inflację, które zostały zainicjowane przez Narodowy Bank Polski. W praktyce, możliwość zawieszenia rat może trwać nawet do 8 miesięcy. Sam kredytobiorca decyduje, ile rat zostanie zawieszonych. Pamiętaj jednak, że każda zawieszona rata skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania. W 2023 roku można zawiesić maksymalnie 4 raty kapitałowo-odsetkowe.

Dlaczego Wakacje Kredytowe Nie Obejmują Kredytów Frankowych?

Podczas gdy złotówkowicze mają prawo skorzystać z ulgi w postaci wakacji kredytowych, niestety, posiadacze kredytów frankowych są wykluczeni z tego programu. Ustawa wprowadzona w ubiegłym roku nie rozciąga ochrony na frankowiczów, co stanowi dla nich wyzwanie w obliczu obecnej sytuacji finansowej.

Ciekawe jest, że nie wszyscy posiadacze kredytu złotowego odczuwają negatywne skutki obecnej sytuacji. Wśród beneficjentów wakacji kredytowych znajdują się ci, którzy zdecydowali się na kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej. Dla nich, wyższy wskaźnik WIBOR nie wpłynął na wysokość rat kredytu.

Jednocześnie, dla frankowiczów, decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego i wysoki kurs franka szwajcarskiego przyczyniły się do wzrostu oprocentowania ich kredytów.

Więc co frankowicze mogą zrobić w obliczu tej sytuacji?

Jednym z dostępnych środków dla frankowiczów jest dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. W praktyce, wyroki sądu często są korzystne dla konsumentów – wiele źródeł podaje, że aż w 98% przypadków. Najczęściej takie sprawy kończą się unieważnieniem umowy frankowej.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywają tzw. klauzule niedozwolone, które były często zawarte w umowach o kredyt CHF. Te klauzule umożliwiały bankom arbitralne ustalanie kursu przeliczania franka szwajcarskiego, co wpływało na wysokość rat kredytu oraz całkowite zadłużenie. Klauzule abuzywne stanowią podstawę do ubiegania się przed sądem o unieważnienie kredytu frankowego.

Należy zauważyć, że niektóre banki proponują tzw. ugody frankowe. Niemniej jednak, tylko niewielka liczba frankowiczów decyduje się na takie rozwiązanie, głównie z powodu niskiej atrakcyjności tych ofert. Specjaliści twierdzą, że frankowicz, decydując się na ugodę z bankiem, może liczyć na maksymalnie 30% tego, co mógłby zyskać na drodze sądowej. Dodatkowo, ugody są oferowane jedynie tym, którzy nadal spłacają kredyt CHF.

Alternatywne Wakacje Kredytowe – Zawieszenie Spłaty Kredytu Frankowego jest Możliwe przez Sąd

Choć posiadacze kredytów frankowych są wykluczeni z możliwości korzystania z tradycyjnych wakacji kredytowych, istnieje jednak alternatywa – zawieszenie spłaty kredytu przez sąd. Proces ten wymaga złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń do sądu. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres trwania procesu sądowego.

Jak pokazuje doświadczenie, choć wnioski te mogą być odrzucane, coraz rzadziej zdarza się, że sąd decyduje się na takie kroki. Szczególnie skłonny do uwzględnienia wniosku jest sąd, gdy kredytobiorca, zwany frankowiczem, już spłacił pierwotną kwotę otrzymanego kredytu.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń, który może spowodować zawieszenie rat na czas trwania procesu sądowego, jest zwykle składany razem z pozwem przeciwko bankowi. Można to interpretować jako formę wakacji kredytowych – jeżeli sąd uwzględni wniosek o zabezpieczenie roszczeń, frankowicz nie jest zobowiązany do spłacania kolejnych rat kredytu przez czas trwania procesu sądowego.

Warto zaznaczyć, że procesy sądowe dotyczące spraw frankowych mogą trwać kilka lat, choć zdarza się, że wyrok zapada w ciągu kilkunastu miesięcy od złożenia pozwu. Tym niemniej, warto być przygotowanym na długotrwałe rozprawy. W związku z tym, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Wnioskujący powinien umieścić w swoim wniosku żądanie, określić swój interes prawny oraz roszczenie o zakaz wypowiadania przez bank umowy kredytowej. Taki dokument powinien zostać złożony na początku postępowania sądowego.

Jednak pamiętajmy, że wniosek o zabezpieczenie roszczeń może wydłużyć cały proces sądowy. Sąd musi mieć czas na rozpatrzenie wniosku, a bank ma prawo złożyć zażalenie, które również musi zostać rozpatrzone przez sąd.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie