Home Finanse Wakacje kredytowe 2024: Nowe Zasady, Kryteria i Możliwości

Wakacje kredytowe 2024: Nowe Zasady, Kryteria i Możliwości

dodał Bankingo

Wakacje kredytowe 2024 zostały potwierdzone, ale z pewnymi zmianami w kryteriach dochodowych. Sprawdź, dla kogo będą dostępne te wakacje, jakie są zasady zawieszenia spłaty kredytu, i jakie towarzyszą temu koszty dla banków.

Wakacje kredytowe 2024 – dla kogo dostępne?

Wakacje kredytowe na rok 2024 zostały oficjalnie potwierdzone przez premiera Mateusza Morawieckiego. Oznacza to, że kredytobiorcy będą mieli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytowych na określony czas. Jednakże, zamiast wprowadzenia tradycyjnego kryterium dochodowego, określono inne zasady dotyczące dostępności tej ulgi.

Zgodnie z informacjami, wakacje kredytowe w 2024 roku będą dostępne dla osób, które mają aktywną złotówkową umowę kredytową, a kwota kapitału udzielonego kredytu nie przekracza 400 tysięcy złotych. Ważne jest również, aby umowa kredytowa została zawarta po 1 lipca 2022 roku i jej okres kredytowania zakończy się minimum 6 miesięcy po tej dacie.

Dodatkowo, osoby, których kwota kapitału przekracza 400 tysięcy złotych, ale nie przekracza 800 tysięcy złotych, również będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych. W tym przypadku, kryterium dostępności jest związane z „stosunkiem wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego”, który przekracza 50 procent.

Kwota kredytu wyższa niż 400 tys. zł? Wciąż masz szansę na wakacje kredytowe

Dla osób, których kwota kapitału przekracza 400 tysięcy złotych, ale nie przekracza 800 tysięcy złotych, istnieje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w roku 2024. Warto zauważyć, że to kryterium dochodowe jest nieco inne, niż się spodziewano, ale ma na celu zapewnienie pomocy tylko tym, którzy jej faktycznie potrzebują.

Należy również pamiętać, że te zasady dotyczą tylko osób, które mają aktywną złotówkową umowę kredytową zawartą po 1 lipca 2022 roku, której okres kredytowania zakończy się minimum 6 miesięcy po tej dacie.

Wakacje kredytowe – ile miesięcy bez spłaty rat?

Wakacje kredytowe, wprowadzone w lipcu 2022 roku, mają na celu udzielenie pomocy kredytobiorcom, którzy z powodu wzrostu stóp procentowych mają trudności w spłacie swojego zobowiązania. W poprzednich latach, w 2022 i 2023 roku, każdy kredytobiorca spłacający kredyt hipoteczny mógł skorzystać z wakacji kredytowych, niezależnie od swojej sytuacji finansowej.

W ramach wakacji kredytowych w 2024 roku, kredytobiorca będzie miał możliwość zawieszenia spłaty jednej raty na kwartał, tak samo jak w poprzednich latach. Kredytobiorca sam decyduje, ile razy w ciągu roku chce skorzystać z tej ulgi. Warto pamiętać, że w okresie zawieszenia spłaty kredytu, nie płaci się raty kapitałowo-odsetkowej, chociaż mogą wystąpić dodatkowe opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Wakacje kredytowe 2024 – zasady zawieszenia spłaty kredytu

Zasady zawieszenia spłaty kredytu w 2024 roku będą podobne do tych, które obowiązywały w 2023 roku. Zgodnie z projektem ustawy, proponuje się, aby zawieszenie spłaty na tych samych warunkach, jak w roku 2023, było możliwe również w roku 2024.

Aby ubiegać się o wakacje kredytowe, kredytobiorca musi złożyć wniosek w swoim banku kredytującym. Wniosek można złożyć osobiście, w formie pisemnej lub elektronicznej. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania, a brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Wakacje kredytowe 2024: Koszty dla banków

Pomoc w postaci wakacji kredytowych, choć na pewno korzystna dla kredytobiorców, wiąże się także z pewnymi kosztami dla banków. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, w 2022 roku koszt wakacji kredytowych dla banków wyniósł aż 13,41 miliarda złotych. Ten wysoki koszt spowodował, że osiem banków przekroczyło poziomy krytyczne wskaźników inicjujących plan naprawy.

Niemniej jednak, mimo tych dodatkowych kosztów, banki zakończyły rok 2022 z zyskiem w wysokości 12,4 miliarda złotych, czyli ponad dwukrotnie większym niż w 2021 roku.

Wakacje kredytowe 2024 to kolejna szansa dla kredytobiorców na tymczasowe odciążenie w spłacie rat kredytowych. Zasady dotyczące dostępności tej ulgi zostały określone, aby pomóc tylko tym, którzy tego faktycznie potrzebują. Jednakże, nie można zapominać, że zawieszenie spłaty rat kredytowych wiąże się z pewnymi kosztami dla banków. Warto skonsultować się z bankiem i dokładnie zapoznać się z warunkami wakacji kredytowych, aby podjąć najlepszą decyzję zgodną z własnymi potrzebami finansowymi.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie