Home Wiadomości W jaki sposób w jakim trybie można podważyć klauzule abuzywną znajdującą się w umowie z bankiem?

W jaki sposób w jakim trybie można podważyć klauzule abuzywną znajdującą się w umowie z bankiem?

dodał Bankingo

Podpisanie umowy kredytowej z bankiem to ważna decyzja finansowa, która wiąże się z wieloma skomplikowanymi dokumentami. Niestety, wiele osób nie czyta dokładnie tych umów lub nie rozumie ich treści.

Banki cieszą się zaufaniem społecznym, co sprawia, że większość kredytobiorców uważa, że bank nie oszuka ich. Niestety, w niektórych umowach bankowych mogą znaleźć się klauzule abuzywne, które naruszają prawa i interesy konsumentów.

W tym artykule omówimy, czym dokładnie są klauzule abuzywne w umowach kredytowych, jak sprawdzić, czy dana klauzula jest niedozwolona, oraz jak skutecznie zakwestionować klauzule abuzywne w umowie kredytowej z bankiem.

Czym są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne, znane również jako niedozwolone klauzule umowne, to postanowienia umów, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem. Są to zapisy, które naruszają dobre obyczaje, rażąco naruszając interesy konsumenta. Klauzule abuzywne mogą występować w umowach kredytowych, w tym również w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej, takiej jak frank szwajcarski.

Przykłady klauzul abuzywnych mogą obejmować:

 • Uprawnienie banku do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie.
 • Uzależnienie zawarcia umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju.
 • Ograniczenie odpowiedzialności banku za szkody na osobie.
 • Uzależnienie spełnienia świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli banku.
 • Przyznanie bankowi uprawnień do dokonywania wiążącej interpretacji umowy.

Warto zaznaczyć, że klauzule abuzywne dotyczą wyłącznie umów zawieranych między osobami fizycznymi a bankami.

Jak sprawdzić, czy klauzula jest niedozwolona?

Sprawdzenie, czy dana klauzula jest niedozwolona, może być skomplikowane. Istnieje jednak kilka sposobów, które mogą pomóc w dokonaniu tej oceny.

 1. Skonsultuj się z prawnikiem: Jeśli masz wątpliwości co do konkretnych zapisów w umowie kredytowej, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie konsumenckim. Prawnik może pomóc Ci zrozumieć, czy dana klauzula narusza Twoje prawa i interesy.
 2. Sprawdź Rejestr Klauzul Niedozwolonych: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi Rejestr Klauzul Niedozwolonych, który zawiera klauzule uznane przez sądy za niedozwolone. Możesz skonsultować się z tym rejstrem, aby sprawdzić, czy dana klauzula znajduje się na liście niedozwolonych.
 3. Zbadaj przepisy prawne: Przepisy prawa konsumenckiego i cywilnego mogą zawierać wytyczne dotyczące niedozwolonych klauzul umownych. Zapoznanie się z tymi przepisami może pomóc Ci w ocenie, czy dana klauzula jest niedozwolona.
 4. Możesz skorzystać z narzędzie stworzonego przez znaną kancelarię frankową które automatucznie sprawdzi czy w twojej umowie frankowej są klauzule niedozwolone – narzędzie dostępne jest pod adresem https://skanerchf.pl/

Jak zakwestionować klauzule abuzywne w umowie kredytowej?

Jeśli uznasz, że klauzula w umowie kredytowej jest abuzywna i narusza Twoje prawa, możesz podjąć działania mające na celu jej zakwestionowanie. Oto kilka kroków, które możesz podjąć:

 1. Skonsultuj się z prawnikiem: Prawnik specjalizujący się w prawie konsumenckim pomoże Ci w zrozumieniu Twoich praw i opcji prawnych. Pomoże Ci również w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i wniosków.
 2. Zgłoś reklamację do banku: Jeśli uznasz, że klauzula abuzywna została zawarta w Twojej umowie kredytowej, możesz zgłosić reklamację do banku. Opisz dokładnie, dlaczego uważasz, że klauzula jest niedozwolona i jakie są Twoje oczekiwania.
 3. Wnieś sprawę do sądu: Jeśli bank nie zareaguje na Twoją reklamację lub nie spełni Twoich żądań, możesz wnieść sprawę do sądu. Prawnicy specjalizujący się w prawie konsumenckim mogą pomóc Ci w przygotowaniu dokumentów i reprezentacji przed sądem.

Warto pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna, dlatego ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem i zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi klauzul abuzywnych.

Podsumowanie

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych mogą naruszać prawa i interesy konsumentów. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać umowę kredytową i zrozumieć jej treść. Jeśli podejrzewasz, że klauzula w umowie jest niedozwolona, skonsultuj się z prawnikiem i sprawdź Rejestr Klauzul Niedozwolonych. Jeśli potwierdzisz, że klauzula jest abuzywna, możesz podjąć kroki w celu jej zakwestionowania poprzez zgłoszenie reklamacji do banku lub wnoszenie sprawy do sądu.

Pamiętaj, że każda sprawa jest indywidualna, dlatego ważne jest uzyskanie profesjonalnej porady prawnej. Klauzule abuzywne stanowią naruszenie praw konsumenta, dlatego warto działać, aby chronić swoje interesy i dochodzić swoich praw.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie