Home Wiadomości Velobank sprzedany za granicę! czyli dalsze problemy Frankowiczów z Getin Bank

Velobank sprzedany za granicę! czyli dalsze problemy Frankowiczów z Getin Bank

dodał Bankingo

W ostatnich dniach wiele mówi się o sprzedaży VeloBanku, instytucji finansowej, która powstała z tzw. „zdrowej” części upadłego Getin Noble Banku. Według najnowszych informacji, jeszcze przed świętami Wielkanocnymi, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma sfinalizować umowę sprzedaży 100% akcji banku amerykańskiemu funduszowi Cerberus Capital Management LP. Jest to moment, na który wiele osób czekało z napięciem, a procedura sprzedaży i przejęcia przez nowego właściciela będzie ściśle monitorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Komisję Europejską.

Transakcja ta budzi wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza wśród klientów Getin Noble Banku, którzy zostali przeniesieni do VeloBanku, oraz w szczególny sposób wśród tzw. Frankowiczów – osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Frankowicze od dłuższego czasu borykają się z problemami wynikającymi z umów kredytowych, które okazały się dla wielu z nich pułapką finansową.

Sprzedaż VeloBanku otwiera kolejny rozdział w historii Getin Noble Banku, ale też stawia pytanie o przyszłość i bezpieczeństwo środków deponentów oraz szanse na odzyskanie pieniędzy przez Frankowiczów i inne osoby poszkodowane w wyniku restrukturyzacji banku. W zakresie legalnym, liczni Frankowicze są w trakcie sądowych starań o uznawanie ich umów kredytowych za nieważne, co daje im nadzieję na uwolnienie się od toksycznych zobowiązań finansowych.

Równolegle trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów poszkodowanych klientów banku. Czy sprzedaż VeloBanku wniesie pozytywne zmiany dla osób, które przez lata zmagały się z konsekwencjami złych decyzji kredytowych i restrukturyzacji? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta a przyszłość Frankowiczów i innych pokrzywdzonych wciąż niesie wiele niepewności.

Co wiadomo o funduszu Cerberus?

Historia i działalność funduszu Cerberus Capital Management

Fundusz Cerberus Capital Management, z siedzibą w Nowym Jorku, jest jednym z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych typu private equity, zarządzającym holdingami o wartości przekraczającej 24 miliardy dolarów. Potężne portfolio funduszu obejmuje różnorodne branże, takie jak motoryzacja (posiada pakiet większościowy koncernu Chrysler), militarne, odzież sportowa, nieruchomości, energetyka, handel oraz transport. Cerberus inwestował także w europejski sektor bankowy, zdobywając udziały w takich bankach jak Deutsche Bank, Commerzbank oraz detaliczną część brytyjskiego HSBC we Francji.

Eksperci rynkowi przewidują, że Cerberus, zgodnie ze swoim standardowym modelem działania, po dokapitalizowaniu VeloBanku i spełnieniu wszystkich wymogów regulacyjnych, może rozważyć jego sprzedaż z zyskiem. Możliwy jest scenario, w którym mniejszościowy pakiet akcji banku zostanie odsprzedany innym instytucjom finansowym, takim jak EBOiR lub grupy powiązane z Bankiem Światowym.

Sprzedaż VeloBanku funduszowi Cerberus wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Komisję Europejską, której zadaniem jest monitorowanie zgodności procesu z unijnymi regulacjami. Procedura zatwierdzenia jest skomplikowana i wymaga od nowego inwestora m.in. dokapitalizowania banku, aby dostosować się do wymogów regulacyjnych.

Skutki sprzedaży VeloBanku dla klientów i Frankowiczów

Zgodnie z przekazami, depozytariusze Getin Noble Banku, którzy przejściowo znaleźli się w VeloBanku, mogą czuć się bezpiecznie dzięki nadzorowi BFG, KNF oraz Komisji Europejskiej. Ich środki są chronione, a wszystkie procedury dotyczące przejęcia banku na celu mają również zachowanie tej bezpieczeństwa finansowego.

Przejście VeloBanku pod skrzydła Cerberus może otworzyć nowe możliwości dla Frankowiczów i innych klientów Getin Banku, którzy stracili w wyniku restrukturyzacji. Aktualnie wiele spośród nich stara się o odzyskanie wierzytelności poprzez procesy sądowe, a korzystny wyrok TSUE mógłby wspomóc ich starania. Z drugiej strony, istnieją skuteczne praktyki sądowe pozwalające na stwierdzenie nieważności umów kredytowych frankowych i umożliwiające pozbycie się zobowiązań wobec banku.

Procesy sądowe i możliwość odzyskania środków

Frankowicze, mimo trudnej sytuacji po restrukturyzacji Getin Banku, nie zostali bez szans na obronę swoich praw. Regularne wygrywane sprawy przeciwko syndykowi upadłego banku na rzecz ustalenia nieważności umów kredytowych, dają nadzieję na odzyskanie środków i uwolnienie się od „toksycznego zobowiązania”. Prawnicy sugerują, że obok procesów sądowych istotne może być również dochodzenie odszkodowań od Skarbu Państwa, co może stanowić efektywną metodę na zrekompensowanie części strat.

Podsumowując, sprzedaż VeloBanku funduszowi Cerberus pociąga za sobą kluczowe zmiany nie tylko strukturalne, ale i w zakresie perspektyw dla dotychczas poszkodowanych klientów banku. Najbliższe miesiące pokażą, jak te zmiany przełożą się na praktykę i czy rzeczywiście otworzą nowe możliwości dla Frankowiczów oraz innych klientów Getin Noble Banku.

Przypadki wygranych sądowych Frankowiczów z syndykiem Getin Noble Banku

Osoby posiadające kredyty frankowe w Getin Noble Banku znajdowały się w niepewnej sytuacji po ogłoszeniu upadłości banku. Jednak odnotowano kilka przypadków, w których Frankowicze odnieśli sukces w sądzie przeciwko syndykowi banku. Te wygrane mogą stanowić przewodnik dla innych kredytobiorców, którzy starają się o unieważnienie swoich umów kredytowych. Poniżej przedstawiamy szczegóły wygranych przypadków oraz rolę, jaką odegrała w nich Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

17 października 2023 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł na korzyść Frankowiczów w sprawie IV C 559/23, uzasadniając, że umowa kredytowa zawarta z Getin Bankiem była nieważna. Frankowicze odzyskali koszty procesu w wysokości 12,8 tys. zł. Wyrok ten, mimo że nieprawomocny, stanowi istotny punkt zwrotny, ponieważ sygnalizuje możliwość dalszych wyroków korzystnych dla kredytobiorców. Decyzja syndyka o sporządzeniu uzasadnienia wskazuje jednak, iż kwestia ta może nie być jeszcze definitywnie zamknięta.

W innym przypadku, 3 października 2023 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt XXV C 434/23), który również uznał umowę kredytową za nieważną, przyznając zwrot kosztów procesowych na korzyść szczęśliwego Frankowicza. Syndyk w tej sytuacji nie złożył wniosku o uzasadnienie, co sprawiło, że wyrok stał się prawomocny już po pierwszej instancji. Taka decyzja może zachęcić innych kredytobiorców do podobnych działań sądowych.

Z naszej analizy wynika, że znacząca rola w procesie odzyskiwania środków przez poszkodowanych kredytobiorców przypada Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Kancelaria ta reprezentowała klientów w wymienionych wyżej przypadkach, przyczyniając się do ich sukcesów. Zawód adwokata bądź radcy prawnego to nie tylko profesja, ale także misja pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Warto zatem podkreślić, iż wybór doświadczonej i zaangażowanej kancelarii prawnej może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia działań sądowych.

Podsumowując, wygrane sprawy przeciwko syndykowi Getin Noble Banku stanowią promyk nadziei dla Frankowiczów dążących do unieważnienia swoich umów kredytowych. Wyroki te pokazują, że sądy są gotowe rozpatrywać takie przypadki i mogą orzekać na korzyść konsumentów. Dla wielu kredytobiorców może to być zachęta do podjęcia kroków w celu uwolnienia się od toksycznego zobowiązania. Ponadto, znaczącą rolę w tych procesach odgrywają doświadczone kancelarie prawne, które są w stanie skutecznie reprezentować interesy swoich klientów w walce o sprawiedliwość.

Podsumowanie

Sprzedaż VeloBanku amerykańskiemu funduszowi Cerberus Capital Management LP jest ważnym krokiem w procesie restrukturyzacji Getin Noble Banku. Pomimo przejęcia „zdrowej” części banku przez Cerberus, wielu klientów – zwłaszcza Frankowiczów – wciąż stoi przed wyzwaniami związanymi z przeszłością Getin Banku. Zabezpieczenie depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i możliwość odzyskania środków przez poszkodowanych klientów zapewnia pewien poziom ochrony, jednak droga do odszkodowań i unieważnienia niekorzystnych umów kredytowych może być długa i skomplikowana.

Dla wielu Frankowiczów pozytywne wyroki sądowe to pierwszy krok do uwolnienia się od toksycznego zobowiązania kredytowego. Kasacja hipotek i możliwość legalnego uniknięcia dalszych płatności to kluczowe korzyści wynikające z pomyślnego procesu sądowego. Historie wygranych spraw w sądach przeciwko syndykowi Getin Noble Banku mogą stanowić drogowskaz dla innych poszkodowanych, pokazując, że pomimo przeszkód, warto walczyć o swoje prawa.

Władze regulacyjne oraz Komisja Europejska będą uważnie obserwować kolejne kroki funduszu Cerberus, który będzie musiał dokapitalizować VeloBank i spełniać określone wymogi regulacyjne. Speculacje na temat przyszłości VeloBanku sugerują, że po kilku latach fundusz może spróbować sprzedać bank z zyskiem. Ważnym aspektem dla rynku finansowego będzie ewentualne notowanie akcji VeloBanku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ścieżka do odszkodowań dla Frankowiczów oraz innych poszkodowanych przez przymusową restrukturyzację jest skomplikowana, ale nie bez nadziei. Wszczęta sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca zgodności decyzji BFG z prawem UE może otworzyć drogę do odszkodowań od Skarbu Państwa. Pomimo, że proces ten będzie długotrwały, potencjalnie korzystny wyrok TSUE może wesprzeć starań o sprawiedliwość i kompensatę dla poszkodowanych.

W kontekście sprzedaży VeloBanku i trudnej sytuacji wielu klientów Getin Noble Banku, nadal istnieje wiele niewiadomych. Ważne jednak, aby klientów poinformowano o wszelkich dostępnych opcjach prawnych oraz możliwościach odzyskania utraconych środków lub kasacji niekorzystnych umów kredytowych. Pomimo przeszkód, wytrwałość i determinacja poszkodowanych mogą prowadzić do pozytywnych rozwiązań.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie