Home Wiadomości Ustawa frankowa NIGDY nie powstanie oto ważne powody

Ustawa frankowa NIGDY nie powstanie oto ważne powody

dodał Bankingo

Od wielu lat kredyty frankowe stanowią poważny problem dla tysięcy polskich kredytobiorców. Wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował znaczne zwiększenie wysokości rat, a konwersja kredytów na złotówki niesie ze sobą ogromne koszty dla klientów. Dodatkowo okazało się, że banki zawarły w umowach frankowych nieuczciwe zapisy, które pozwalają im zarabiać na nich znacząco zawyżone kwoty kosztem kredytobiorców.

Banki nie traktowały tego w kategorii problemu do momentu kiedy Frankowicze zaczeli wygrywać z nimi masowo sprawy w sądach. W 2023 r. Frankowicze wygrywają z bankami już 97% spraw sądowych i odzyskują w sądach gigantyczne kwoty. W obliczu tego kryzysu, banki polskie starają się teraz przeforsować tzw. „ustawę ugodową”, która miałaby uregulować tę sytuację. Jednak czy to rozwiązanie jest realne? W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym przyczynom, dla których wprowadzenie tej ustawy wydaje się mało prawdopodobne.

Banki zmieniają swoje stanowisko

Po latach oporu i torpedowania wszelkich prób uregulowania sytuacji kredytów frankowych, banki nagle zmieniły swoje stanowisko. Obecnie lobbuje się za wprowadzeniem „ustawy ugodowej”, która zobligowałaby banki do zaproponowania ugód dla Frankowiczów. Prezes Związku Banków Polskich (ZBP), Tadeusz Białek, zapowiada rozmowy z rządem w celu znalezienia systemowego rozwiązania problemu. Jednak trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego banki nagle zainteresowały się tą kwestią?

Jednym z głównych powodów zmiany stanowiska banków jest fakt, że tysiące spraw sądowych przeciwko bankom zakończyło się wygranymi dla Frankowiczów. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stanowią precedens dla polskich sądów, które coraz częściej przyznają rację kredytobiorcom. W obliczu tych przegranych banki zaczęły dostrzegać potrzebę uregulowania sytuacji w sposób bardziej korzystny dla siebie.

Wykorzystanie argumentu o stabilności finansowej

Banki argumentują, że uregulowanie sytuacji kredytów frankowych za pomocą ustawy ugodowej jest kluczowe dla stabilności finansowej sektora. Twierdzą, że zamrożenie znacznych kwot w rezerwach na pokrycie kosztów ewentualnych ugód uniemożliwia im finansowanie innych przedsięwzięć, takich jak nowe inwestycje. Banki sugerują, że pomoc dla Frankowiczów jest równoznaczna z finansowaniem „mieszkań za darmo” dla niewielkiej grupy osób.

Banki zdają sobie sprawę, że utrzymywanie się problemu kredytów frankowych i długotrwałe procesy sądowe będą wiązały się z dodatkowymi stratami finansowymi. Dlatego starają się przyspieszyć proces zawierania ugód, aby uniknąć konieczności płacenia ustawowych odsetek za opóźnienie. Wprowadzenie ustawy ugodowej miałoby na celu zwiększenie efektywności procesu negocjacji i skrócenie czasu trwania sporów sądowych.

Opór ze strony Koalicji Obywatelskiej

Jednak wprowadzenie „ustawy ugodowej” napotyka również opór ze strony Koalicji Obywatelskiej (KO), która obiecywała przyspieszenie spraw sądowych dla Frankowiczów przed wyborami. Partia ta nie wspominała jednak nic o wprowadzeniu ustawy, co sugeruje, że może być sceptyczna co do skuteczności takiego rozwiązania. To stawia pod znakiem zapytania możliwość przeforsowania ustawy przez banki.

Sprzeciw Frankowiczów w sieci

Nie tylko banki stanowią przeszkodę dla wprowadzenia ustawy ugodowej. Frankowicze, czyli kredytobiorcy z kredytami we frankach szwajcarskich, wyrażają sprzeciw w sieci wobec tego pomysłu. Wielu z nich uważa, że ustawowe negocjacje tylko wydłużą procesy sądowe, a ostatecznie to banki będą musiały płacić ustawowe odsetki za opóźnienie. Przypominają również, że to banki same ponoszą odpowiedzialność za wprowadzenie kredytów frankowych i powinny ponieść konsekwencje swoich działań.

Frankowicze sugerują, że istotniejsze jest usprawnienie pracy sądów, aby wyroki zapadały w rozsądnych terminach. Wielu kredytobiorców jest gotowych czekać nawet kilka lat na wyrok sądu, jeśli oznacza to możliwość uzyskania ustawowych odsetek za opóźnienie. Uważają, że wprowadzenie ustawy ugodowej jest zbędne, szczególnie w świetle obecnych wyroków TSUE, które stanowią dla nich korzystne precedensy.

Czy bankom zależy na dobru Frankowiczów?

Krytycy banków sugerują, że motywacje banków do wprowadzenia ustawy ugodowej mogą być dwuznaczne. Banki mogą dążyć do uniknięcia większych strat finansowych związanych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jednak niektórzy Frankowicze uważają, że banki powinny ponieść większą odpowiedzialność za wprowadzenie kredytów frankowych i wspierać klientów w dążeniu do sprawiedliwości.

Wprowadzenie „ustawy ugodowej” dla kredytów frankowych w Polsce wydaje się być mało prawdopodobne. Banki, które wcześniej torpedowały wszelkie próby uregulowania tej sytuacji, teraz nagle lobują za wprowadzeniem ustawy. Frankowicze wyrażają sprzeciw wobec tego pomysłu, twierdząc, że wprowadzenie ustawy tylko wydłuży procesy sądowe, a ostatecznie banki będą musiały ponieść konsekwencje swoich działań.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie