Home Wiadomości Ustawa Frankowa – Jak Ministerstwo Sprawiedliwości Planuje Rozwiązać Problemy Kredytobiorców

Ustawa Frankowa – Jak Ministerstwo Sprawiedliwości Planuje Rozwiązać Problemy Kredytobiorców

dodał Bankingo

Ministerstwo Sprawiedliwości intensywnie pracuje nad projektem nowej ustawy frankowej, której celem jest pomoc kredytobiorcom walutowym w osiągnięciu ugód z bankami. Proces ten obejmuje tworzenie prawnych fundamentów dla ugód oraz planowanie zmian usprawniających działanie polskich sądów w sprawach frankowych. Dynamicznie rosnąca liczba spraw frankowych przeciąża polskie sądy, zwłaszcza Sąd Okręgowy w Warszawie. Ministerstwo, reprezentowane przez Anetę Wiewiórowską-Domagalską, pełnomocniczkę ministra sprawiedliwości, przedstawia projekt jako kluczowy dla usprawnienia postępowania sądowego i szybszego rozstrzygania spraw kredytów we frankach szwajcarskich.

Co to jest ustawa frankowa?

Ustawa frankowa to projekt prawny mający na celu wsparcie kredytobiorców hipotecznych, którzy zaciągnęli kredyty w walutach obcych, takich jak franki szwajcarskie. Nowe przepisy mają uprościć procedury prawne i wprowadzić możliwość szybkiego zatwierdzania wzorcowych ugód przez sądy. – Ustawa będzie miała zastosowanie tylko do postępowań frankowych – powiedziała Wiewiórowska-Domagalska podczas spotkania z dziennikarzami. – Chcemy by nie było dwóch spraw, tylko żeby była jedna – dodała.

Kluczowe zmiany i nowe możliwości

Ministerstwo proponuje kilka istotnych zmian w ramach nowej ustawy:

  • Wprowadzenie wzorcowych ugód: Ministerstwo chce zminimalizować liczbę indywidualnych rozpraw, oferując standardowe rozwiązania problemów prawnych z kredytami.
  • Szybsze procedury sądowe: Dzięki zmianom organizacyjnym i legislacyjnym, sprawy frankowe mają być rozpatrywane sprawniej.
  • Dialog pomiędzy instytucjami: Spotkania z udziałem KNF, Rzecznika Finansowego i UOKiK mają na celu uzgodnienie skutecznych form ugód.

Ministerstwo Sprawiedliwości i prace nad ustawą frankową

Celem ustawy frankowej jest pomoc konsumentom w rozwiązywaniu sporów związanych z kredytami denominowanymi w szwajcarskich frankach. Nowe regulacje obejmują wyłącznie postępowania frankowe, co pozwala skoncentrować się na charakterystycznych problemach prawnych i ekonomicznych.

Planowane zmiany proceduralne w sądach

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad usprawnieniem przepływu spraw frankowych w systemie sądowym. Zmiany mają na celu eliminację opóźnień w rozpatrywaniu spraw, co obciąża zarówno konsumentów, jak i sądy. Proponowane narzędzia obejmują digitalizację akt i stworzenie bazy danych orzecznictwa Unii Europejskiej.

Banki proponują klientom zawieranie ugód w sprawach frankowych jako alternatywę dla procesów sądowych. Dotychczas zawarto około 94 tysiące ugód. – Zależy nam także na informowaniu o możliwości zawarcia ugody. Wielomiesięczne, wieloletnie oczekiwanie na wyrok nie jest korzystne dla konsumenta – stwierdził Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.

Wzorcowa ugoda jako rozwiązanie dla frankowiczów

Wzorcowa ugoda stanowi szansę na szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie problemów związanych z kredytami hipotecznymi. Gotowe wzorce ugód mają uprościć procedury i obniżyć koszty sądowe. Ugody te mają być zatwierdzane przez sądy polubowne przy KNF, co zwiększy ich transparentność. Wiewiórowska-Domagalska poinformowała, że w piątek odbędzie się posiedzenie grupy roboczej, w której udział wezmą m.in. KNF, Rzecznik Finansowy, UOKiK, ZBP i stowarzyszenie konsumenckie. – Będziemy prowadzili rozmowy, przygotowujemy wzorcową ugodę, która będzie uzgodniona z tymi instytucjami – powiedziała Wiewiórowska-Domagalska. – Myślimy również o ścieżce alternatywnej, przy Rzeczniku Finansowym – dodała. Ugody te mają być zatwierdzane przez sądy.

Problem przeciążonych sądów i propozycje rozwiązań

Polskie sądy doświadczają przeciążenia z powodu napływu spraw frankowych, szczególnie Sąd Okręgowy w Warszawie. Ministerstwo zapowiada wprowadzenie cyfrowego przetwarzania dokumentów oraz zwiększenie liczby asystentów sędziów. – Obecnie mamy bardzo spolaryzowane środowiska, jeśli chodzi o konsumentów i banki. Instytucje publiczne do tej pory nie działały wspólnie – powiedziała Wiewiórowska-Domagalska. – Drugim moim zadaniem było doprowadzenie do tego, by instytucje publiczne mówiły jednym głosem. I to się udało – dodała. Najbardziej obciążony jest wydział frankowy przy sądzie apelacyjnym w Warszawie. – Prawie 40 proc. spraw frankowych to sprawy w apelacji warszawskiej – powiedziała Wiewiórowska-Domagalska.

Współpraca międzyinstytucjonalna i jej efekty

Dialog między instytucjami, takimi jak KNF, Rzecznik Finansowy, UOKiK oraz ZBP, zaowocował zgodnością w kwestii potrzeby wprowadzenia jednolitych wzorców ugód. Konsultacje mają na celu zapewnienie, że proponowane rozwiązania adresują najważniejsze potrzeby wszystkich stron.

Podsumowanie

Ministerstwo Sprawiedliwości intensywnie pracuje nad ustawą frankową i wzorcami ugód, mając na celu usprawnienie i przyspieszenie procedur sądowych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych. Dzięki zaplanowanym zmianom, zarówno kredytobiorcy, jak i banki będą mogli korzystać z bardziej przewidywalnego systemu. Ugody frankowe mają szansę na sprawne rozwiązanie większości sporów, przynosząc ulgę tysiącom konsumentów.

Napływ nowych spraw dotyczących kredytów walutowych spowodował niewydolność sądów, a największe opóźnienia występują w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ministerstwo pracuje nad narzędziami poprawiającymi efektywność pracy sądów, konsultując swoje propozycje z sędziami. Ministerstwo współpracuje z UOKiK, KNF i Rzecznikiem Finansowym oraz Ministerstwem Finansów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie