Home Wiadomości Ustawa frankowa 2024: Czy problem Frankowiczów zostanie rozwiązany systemowo?

Ustawa frankowa 2024: Czy problem Frankowiczów zostanie rozwiązany systemowo?

dodał Bankingo

Kwestia kredytów frankowych w Polsce nadal budzi wiele kontrowersji i wywołuje emocje zarówno po stronie klientów, jak i banków. Przeciążenie sądów sprawami frankowymi jest realnym problemem, który znacząco wpływa na długi czas oczekiwania na uwolnienie się od toksycznego kredytu CHF. W ostatnich latach podejmowano wiele dyskusji na temat konieczności przyjęcia ustawy frankowej, która miała na celu uregulowanie sytuacji klientów z kredytami we frankach szwajcarskich. Jednak różnice w stanowiskach stron zainteresowanych ustawą oraz zmienne polityczne klimat, sprawiają, że wprowadzenie takiej ustawy w 2024 roku nie jest pewne. W tym artykule przyjrzymy się aktualnej sytuacji oraz perspektywom na przyszłość dotyczącym ustawy frankowej.

Aktualny stan ustawy frankowej

Różne grupy i instytucje od lat dyskutują o konieczności przyjęcia ustawy frankowej, ale mają różne cele i wizje. Pomoc frankowiczom była pierwotnie popierana przez samych kredytobiorców, jednak teraz to banki dążą do rozwiązania problemu. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) posiada projekt ustawy, ale nie ujawnia go publicznie. Z kolei w styczniu 2024 roku nową ustawę frankową zaproponowali sędziowie, którzy podkreślają, że musi ona wpisywać się w orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Sądu Najwyższego.

Banki preferują zawieranie ugód z frankowiczami, które są bardziej opłacalne niż procesy sądowe. Jednakże, różnice w stanowiskach stron zainteresowanych ustawą oraz obietnice polityczne wprowadzają zamieszanie i opóźnienia w wprowadzeniu ustawy frankowej w 2024 roku.

Zmieniająca się sytuacja Frankowiczów

Sytuacja frankowiczów diametralnie się zmieniła w ciągu ostatniej dekady. Przełomowe orzeczenia TSUE, takie jak wyrok w sprawie państwa Dziubaków, pozbawiły banki wielu argumentów. Frankowicze otrzymali możliwość zawieszenia płatności rat oraz odsetek ustawowych za opóźnienie. TSUE wielokrotnie podkreślił, że banki nie mogą żądać od kredytobiorców frankowych nic ponad zwrot udzielonego kapitału. W rezultacie, frankowicze zaczęli wygrywać większość spraw sądowych z bankami. Zmieniło to ich podejście do wprowadzenia ustawy frankowej, która kilka lat temu wydawała się niezbędna. Obecnie, dla kredytobiorców CHF bardziej istotne jest usprawnienie działania sądów, co ma być możliwe dzięki cyfryzacji.

Propozycje ustawy frankowej

Wprowadzenie ustawy frankowej jest nadal przedmiotem debaty i dyskusji. Propozycja KNF opiera się na przywróceniu takiego stanu, jak gdyby kredyt mieszkaniowy od początku był zaciągnięty w złotówkach. W tym rozwiązaniu banki ponoszą całość kosztów ryzyka walutowego, a dalsze kredytowanie klienta może odbywać się w złotówkach. Propozycja ta ma na celu zrównanie sytuacji kredytobiorców frankowych i złotowych. Banki preferują wprowadzenie ustawy frankowej, która sankcjonowałaby dobrowolne ugody z klientami, motywując strony do zawierania porozumień. Dodatkowo, banki mogłyby proponować korzystniejsze warunki dla frankowiczów, takie jak lepsze oprocentowanie po zamianie kredytu frankowego na kredyt złotowy czy częściowa redukcja długu.

Przyszłość ustawy frankowej

Aktualnie nie ma pewności, czy uda się wprowadzić ustawę frankową w 2024 roku. Różnice w stanowiskach stron zainteresowanych ustawą oraz zmienny polityczny klimat mogą opóźnić jej wprowadzenie. Jednakże, kontynuacja korzystnych wyroków TSUE dla frankowiczów może stanowić zachętę dla klientów do dalszego dochodzenia swoich praw przed sądami. Prognozuje się wzrost liczby spraw sądowych o kredyty frankowe w 2024 roku, co może wynieść nawet o 30%. Nowy rząd prawdopodobnie nie wprowadzi znaczących zmian w polityce wobec frankowiczów, aby uniknąć konfrontacji z instytucjami finansowymi i nadmiernego obciążenia sektora bankowego.

Podsumowanie

Kwestia ustawy frankowej w Polsce nadal pozostaje nierozwiązana. Pomimo prób wprowadzenia takiej ustawy, wiele zależy od różnic w stanowiskach stron zainteresowanych i zmiennej sytuacji politycznej. Jednakże, korzystne orzeczenia TSUE dla frankowiczów oraz wzrost liczby spraw sądowych wskazuje, że problem kredytów frankowych będzie nadal obecny w przyszłości. Wprowadzenie ustawy frankowej może przynieść oczekiwane rozwiązanie, ale nie jest to gwarantowane. W najbliższych latach kluczowe znaczenie będzie miało usprawnienie działania sądów, a także dalsze monitorowanie sytuacji frankowiczów i ich dalsza walka o swoje prawa.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie