Home Wiadomości USA: Długoterminowa wiara w złoto mimo fluktuacji dolara

USA: Długoterminowa wiara w złoto mimo fluktuacji dolara

dodał Bankingo

Raport inflacji CPI za październik 2023 roku, opublikowany wczoraj, spowodował znaczący spadek wartości dolara. Wzrost ten okazał się być ograniczony, podobnie jak niskie odczyty z września. Pomimo prognoz głównych analityków i ekonomistów, które przewidywały wyższe poziomy, rzeczywista inflacja pozostała poniżej oczekiwań. Taki wynik wzmacnia argumenty za utrzymaniem przez Federalną Rezerwę decyzji o wstrzymaniu podwyżek stóp procentowych oraz ewentualnym zakończeniem cyklu podwyżek wcześniej, niż przewidywano na wrześniowym wykresie.

Oznaki spadającej inflacji

Spadek inflacji jest widoczny od czerwca 2022 roku, kiedy wynosiła ona 9,1%, do obecnego poziomu 3,2% rok do roku. Ta stabilna redukcja jest uważana za dowód na to, że inflacja zmierza w kierunku swojego celu wynoszącego 2%. To prawdopodobnie przyczyniło się do decyzji Federalnej Rezerwy o zatrzymaniu serii 11 kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Wpływ dolara na cenę złota

Wczorajszy dwucyfrowy wzrost wartości złota o 16,80 dolarów spowodował konieczność korekty, która nie była wynikiem otwierania przez uczestników rynku długich pozycji, ale wynikała z wyjątkowo słabego dolara, co spowodowało spadek o 1,51%. Dzisiaj miała miejsce odwrotna sytuacja, gdy wzrost wartości dolara zniweczył niewielkie zyski w złocie. Aktualna cena złota (spot) wynosi obecnie 1959,70 dolarów, co oznacza spadek o trzy dolary w związku ze wzrostem wartości dolara, zgodnie z indeksem złota Kitco.

Perspektywy dla złota

Kontrakty terminowe na złoto na luty 2024 roku, o godzinie 5 PM EST, ustalono na poziomie 1983,30 dolarów, co oznacza spadek o 3,80 dolarów lub 0,19%. Wzrost wartości dolara odpowiedzialny jest za około dwóch trzecich dzisiejszego spadku wartości złota, co kontrastuje z niewielkimi zyskami wynikającymi z zakupów złota przez uczestników rynku.

Wpływ inflacji na politykę monetarną Federalnej Rezerwy

Dzisiejszy niewielki spadek wartości złota jest nieistotny w szerszym kontekście, co potwierdza malejący wpływ inflacji na politykę monetarną Federalnej Rezerwy. Analitycy, w tym ja sam, przewidują, że ciągły spadek inflacji skłoni Federalną Rezerwę do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych oraz przyspieszenia harmonogramu pierwszego cięcia stóp procentowych, które przewidywane jest od marca 2024 roku do maja przyszłego roku.

Wpływ raportów CPI i PPI na ceny złota

Raporty CPI i PPI nadal silnie wspierają ceny złota, biorąc pod uwagę metodyczny spadek inflacji. Ten trend, w połączeniu z opóźnieniem między cięciem stóp procentowych a jego efektami gospodarczymi, sugeruje, że Federalna Rezerwa może nie potrzebować dodatkowego luzowania ilościowego, otwierając możliwość zmiany kierunku na cięcie stóp procentowych, a nie ich podwyższanie.

Podsumowanie

Podsumowując, długoterminowy optymizm na rynku nadal jest w pełni utrzymany. Spadek inflacji i związane z tym oczekiwane zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych przez Federalną Rezerwę w przyszłości, wraz z możliwością cięcia stóp procentowych, wpływają na sytuację na rynku złota. Przyszłe decyzje monetarne będą zależały od dalszego rozwoju inflacji oraz ogólnej sytuacji gospodarczej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie