Home Edukacja Urlop na umowie zlecenie

Urlop na umowie zlecenie

dodał Bankingo

Okres wakacyjny oraz świąteczny jest czasem, kiedy większość z nas korzysta z urlopu. W przypadku pracowników, prawa do urlopu i zasady z niego korzystania są jasno określone. Jednak sytuacja wygląda nieco inaczej dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla zleceniobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu, czy zleceniobiorcom przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego.

Charakterystyka umowy zlecenie

Umowa zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że nie znajdują zastosowania przepisy regulujące urlopy zawarte w Kodeksie pracy. Umowa zlecenie cechuje się znaczną dowolnością, ponieważ strony umowy mają swobodę w kształtowaniu jej treści, w tym także zapisów dotyczących przerw od wykonywania zlecenia.

Prawo do urlopu w przypadku umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, tak jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Jest to wynikiem braku podporządkowania zleceniobiorcy zleceniodawcy, który jest charakterystyczny dla umowy zlecenia. Jednakże, istnieje możliwość negocjacji w umowie zlecenia dotyczącej odpłatnej przerwy od wykonywania zlecenia, która może spełniać rolę czasu wolnego dla zleceniobiorcy.

Zawarcie zapisów dotyczących przerwy w umowie zlecenia

Aby zleceniobiorca miał możliwość skorzystania z odpłatnej przerwy od wykonywania zlecenia, ważne jest, aby taki zapis znalazł się w umowie zlecenia. Należy jednak unikać używania terminu „urlop wypoczynkowy”, ponieważ jest on zarezerwowany dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zamiast tego, w umowie można użyć terminów takich jak „odpłatna przerwa w świadczeniu usługi” lub „odpłatny okres niewykonywania pracy”. Ważne jest również ustalenie wymiaru takiej przerwy.

Negocjacje z pracodawcą

W przypadku umowy zlecenia, istnieje możliwość negocjacji z pracodawcą w sprawie czasu wolnego od pracy. Jednak, warto pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku udzielać dni wolnych od pracy, ponieważ brak w tej kwestii podstawy prawnej w przepisach dotyczących umowy zlecenia w Kodeksie cywilnym. Dlatego też, aby uzyskać czas wolny, zleceniobiorca powinien rozmawiać z pracodawcą i ustalić dogodne terminy i liczby dni wolnych, zarówno płatnych jak i bezpłatnych.

Wniosek

Wniosek z powyższego jest taki, że zleceniobiorcom nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego na podstawie umowy zlecenia. Jednakże, istnieje możliwość negocjacji z pracodawcą w celu ustalenia odpłatnej przerwy od wykonywania zlecenia. Ważne jest, aby takie postanowienia znalazły się w umowie zlecenia i były omówione między stronami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie