Home Wiadomości Upadłość Getin Noble Banku – Jakie są konsekwencje dla frankowiczów?

Upadłość Getin Noble Banku – Jakie są konsekwencje dla frankowiczów?

dodał Bankingo

W ostatnich tygodniach media obiegła informacja o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku, co wzbudziło dużo zainteresowania wśród frankowiczów. Decyzja ta była nieunikniona i wynikała z przymusowej restrukturyzacji banku, która miała miejsce z powodu strat generowanych przez kredyty frankowe udzielane przez instytucję. Warto bliżej przyjrzeć się skutkom tej sytuacji dla klientów banku oraz jak mogą oni zabezpieczyć swoje interesy.

Termin zgłaszania roszczeń

Od ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku, rozpoczął się termin zgłaszania roszczeń przez wierzycieli. Syndyk masy upadłości GNB, Marcin Kubiczek, poinformował, że do 22 sierpnia zgłoszono już 27 tysięcy wierzytelności, z czego większość stanowią kredytobiorcy związani z kredytami frankowymi. Warto zauważyć, że termin na zgłoszenie wierzytelności bez dodatkowych kosztów upłynął 21 sierpnia, a zgłoszenia przesłane po tym terminie wiążą się z dodatkową opłatą w wysokości 1 tysiąca 10 złotych i 49 groszy.

Syndyk masy upadłości Getin Noble Banku przypomina również, że zgłoszenia roszczeń należy dokonać za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), z wyjątkiem należności związanych ze stosunkiem pracy. Warto zauważyć, że zgłoszenia przesłane w formie papierowej do sądu lub na adres upadłego banku lub kancelarii syndyka nie będą miały mocy prawnej.

Skutki upadłości dla frankowiczów

Upadłość Getin Noble Banku ma szczególne konsekwencje dla frankowiczów, którzy posiadają kredyty denominowane we frankach szwajcarskich w tej instytucji. Wcześniej, kredytobiorcy z innych banków mieli możliwość uzyskania „darmowego kredytu” poprzez uznanie umowy kredytowej za nieważną przez sąd. Jednak w przypadku Getinu, nie ma już możliwości otrzymania żadnych środków od banku, ponieważ bank jest niewypłacalny.

Wiele osób próbowało zabezpieczyć swoje interesy poprzez wystąpienie do sądu o zezwolenie na niepłacenie rat lub wykreślanie banku z hipoteki nieruchomości. Niektórzy frankowicze przestali płacić raty, uznając, że nie ma sensu wpłacać pieniędzy do niewypłacalnego banku. Jednak teraz, po ogłoszeniu upadłości, wszelkie trwające procesy zostaną zakończone, a żadne nowe nie będą miały możliwości rozpoczęcia.

Zgłaszanie roszczeń do syndyka

Mimo trudnej sytuacji, zgłaszanie roszczeń do syndyka nadal ma sens dla frankowiczów. Syndyk może podejmować różne działania wobec klientów, którzy przestali płacić raty bez żadnej podstawy. Istnieje ryzyko próby windykacji ze strony syndyka, aby odzyskać jakiekolwiek środki. Ponadto, istnieje możliwość wpisania klienta do BIK jako nierzetelnego płatnika, co może utrudnić dostęp do przyszłych kredytów.

W przypadku frankowiczów, którzy spłacili więcej niż pożyczyli od banku, warto zgłosić fakt nieważności umowy kredytowej oraz roszczenie o potrącenie do syndyka. Warto jednak mieć świadomość, że szanse na odzyskanie pieniędzy są niewielkie, ponieważ państwo, urząd skarbowy i ZUS są pierwszymi w kolejce do odzyskania środków z masy upadłościowej.

Pomoc od TSUE i odszkodowania

Frankowicze mają nadzieję, że pomocą w tej sytuacji może być Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jeśli TSUE uzna, że wydzielenie części majątku banku i umorzenie zobowiązań wobec frankowiczów było sprzeczne z prawem, będzie można dochodzić odszkodowań od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to jednak perspektywa niepewna i nie można polegać na tym rozwiązaniu.

Sytuacja innych banków frankowych

Po upadłości Getin Noble Banku, pojawiają się obawy, że podobny scenariusz może spotkać frankowiczów w innych bankach. Banki takie jak Bank BPH, Raiffeisen czy Deutsche Bank również mają duże portfele kredytów frankowych. Jednakże, istnieje różnica, ponieważ te banki są częścią potężnych grup bankowych, dla których kredyty frankowe nie stanowią głównego źródła działalności. Istnieje więc większa szansa, że te banki będą dążyć do zachowania dobrej reputacji i uniknięcia upadłości.

Zabezpieczanie interesów frankowiczów

W przypadku innych banków frankowych, frankowicze mają pewne narzędzia do zabezpieczenia swoich interesów. Ostatnie orzeczenie TSUE umożliwia klientom wystąpienie o zabezpieczenie powództwa w postaci niepłacenia rat, jeśli płatności na rzecz klienta są zagrożone. Może to być ważne narzędzie dla frankowiczów, którzy obawiają się długotrwałego procesu sądowego i niepewnej sytuacji banku.

Podsumowanie

Upadłość Getin Noble Banku ma duże konsekwencje dla frankowiczów, którzy posiadają kredyty we frankach szwajcarskich w tej instytucji. Zgłaszanie roszczeń do syndyka jest ważne, ale szanse na odzyskanie pieniędzy są niewielkie. Pomoc od TSUE i odszkodowania od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są niepewne. W przypadku innych banków frankowych, frankowicze mają pewne narzędzia do zabezpieczenia swoich interesów, ale nadal istnieje ryzyko upadłości. Warto monitorować rozwój sytuacji i podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony swoich interesów finansowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie