Home Wiadomości Unieważnienie umowy kredytu we frankach – Jak to działa?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach – Jak to działa?

dodał Bankingo

Unieważnienie umowy kredytu we frankach to proces, który pozwala kredytobiorcom uwolnić się od absurdalnie wysokich rat kredytowych. Decyzja Sądu Najwyższego w grudniu 2019 roku otworzyła tysiącom osób drogę do unieważnienia umowy i odzyskania swojej finansowej niezależności. Jeśli zastanawiasz się, jak przebiega ten proces i jakie korzyści można osiągnąć dzięki unieważnieniu umowy kredytu we frankach, ten artykuł jest dla Ciebie.

 

Unieważnienie umowy kredytu we frankach – Co to oznacza?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach oznacza, że umowa ta jest traktowana tak, jakby nigdy nie miała mocy prawnej. To oznacza, że kredytobiorca nie musi już dłużej spłacać absurdalnie wysokich rat kredytowych. Istnieją dwa rodzaje umów kredytowych we frankach: kredyt denominowany i kredyt indeksowany.

Kredyt denominowany to taki, w którym kwota kredytu jest określana we frankach, ale wypłacana w złotówkach według kursu bankowego. Również raty są płacone w złotówkach, ale ich wysokość zależy od kursu franka ustalonego przez bank.

Kredyt indeksowany polega na tym, że kredyt zaciągnięty i spłacany jest w złotówkach, ale kwota zadłużenia oraz rata kredytu są zależne od kursu franka ustalonego przez bank.

Początkowo sądy unieważniały jedynie kredyty denominowane, ale kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdziły, że unieważnione mogą być oba rodzaje kredytów.

Podstawa unieważnienia umowy kredytu we frankach

Podstawą do unieważnienia umowy kredytu we frankach jest obecność niedozwolonych zapisów, zwanych klauzulami abuzywnymi. Te zapisy są niezgodne z prawem i działają na niekorzyść kredytobiorców. Przykładowe klauzule abuzywne to:

  • Określanie wysokości kredytu we frankach, ale wypłacanie go w złotówkach według kursu bankowego. Kredytobiorca nie ma pewności, jaka będzie rzeczywista kwota kredytu przy wypłacie.
  • Przeliczanie salda zadłużenia na franki szwajcarskie według aktualnego kursu. Kredytobiorca nie wie, ile jeszcze musi spłacić.
  • Zależność rat kredytowych od kursu franka. Kredytobiorca nie wie, jak wysoka będzie kolejna rata.
  • Waloryzacja kredytu według kursu bankowego, nie według średniego kursu NBP. Bank może ustalić własny kurs, niekorzystny dla kredytobiorcy.

Takie zapisy naruszają interesy konsumentów i są uznawane za nieuczciwe. Usunięcie klauzul abuzywnych powoduje, że umowa kredytu we frankach nie może być realizowana i jest uznawana za nieważną.

Korzyści z unieważnienia umowy kredytu we frankach

Unieważnienie umowy kredytu we frankach niesie ze sobą wiele korzyści dla kredytobiorców. Po unieważnieniu umowy:

  1. Kredytobiorca nie musi już płacić rat kredytowych. Może to robić od momentu rozpoczęcia procesu sądowego, o ile złoży wniosek o zabezpieczenie roszczeń do czasu prawomocnego wyroku. W takim przypadku bank nie może domagać się opłacania rat ani rozpocząć windykacji.
  2. Bank musi zwrócić wszystkie wpłacone raty, prowizje i ubezpieczenia. Kredytobiorca zwraca jedynie kwotę kredytu wypłaconą przez bank, bez odsetek, marż i prowizji. Często okazuje się, że wpłacone raty przewyższają wysokość kredytu, co oznacza znaczne korzyści finansowe dla kredytobiorcy.
  3. Jeśli raty kredytu były płacone w frankach, bank musi je zwrócić w tej samej walucie lub w złotówkach według bieżącego kursu. W obecnej sytuacji kurs franka jest wyższy niż w momencie zaciągania kredytu, więc kredytobiorca także zyskuje.
  4. Kredytobiorca ma możliwość wykreślenia hipoteki banku z ksiąg wieczystych nieruchomości.
  5. Bank powinien wykreślić kredytobiorcę z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Warto jednak pamiętać, że banki czasami odwołują się do prawa zatrzymania i próbują zatrzymać zasądzoną kwotę do czasu zwrotu kapitału kredytu. W takiej sytuacji kredytobiorca może złożyć oświadczenie, że można potrącić kredyt z należnej mu sumy i wypłacić nadwyżkę. Orzecznictwo sądowe na razie odrzuca roszczenia banków o odszkodowanie za korzyść kredytobiorców.

Jak długo trwa proces unieważnienia umowy kredytu we frankach?

Proces unieważnienia umowy kredytu we frankach może trwać dość długo. Najczęściej zajmuje około 2-4 lata. Po uzyskaniu wyroku w sądzie pierwszej instancji, strona przegrana, najczęściej bank, składa apelację, co powoduje przeniesienie sprawy do sądu drugiej instancji. Sąd drugiej instancji analizuje postępowanie sądowe niższej instancji, co zwykle trwa około roku.

Czas trwania procesu zależy od konkretnej sprawy oraz pracy sądu. Może się zdarzyć, że proces unieważnienia umowy kredytu we frankach potrwa krócej, ale należy liczyć się z tym, że będzie to proces skomplikowany i czasochłonny.

Koszty unieważnienia umowy kredytu we frankach

Jeśli chcesz złożyć pozew o unieważnienie umowy kredytu we frankach, musisz uiścić opłatę sądową w wysokości 1000 złotych. Taka sama opłata dotyczy złożenia apelacji w przypadku niekorzystnego dla Ciebie wyroku. Jeśli korzystasz z pełnomocnika, musisz dodatkowo uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

W trakcie procesu może być konieczne skorzystanie z opinii biegłego w dziedzinie bankowości, rachunkowości lub finansów. Jeśli to Ty powołujesz biegłego, musisz uiścić zaliczkę w wysokości 1000-3000 złotych. Jeśli koszt okaże się wyższy, pozostałą część wynagrodzenia biegłego pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Całkowite wynagrodzenie biegłego jest wliczane do kosztów procesu, które pokrywa strona przegrana.

Warto również zaznaczyć, że osoby, które unieważniły kredyt we frankach, są zwolnione z podatku od uzyskanego świadczenia wynikającego z nieważności umowy. Korzyść finansowa z unieważnienia umowy nie podlega opodatkowaniu.

Unieważnienie umowy kredytu we frankach – Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Jeśli rozważasz unieważnienie umowy kredytu we frankach, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej. Prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie przeanalizują Twoją umowę kredytową i oszacują szanse na wygraną sprawy. Statystyki pokazują, że w I kwartale 2022 roku aż 97% spraw zakończyło się korzystnie dla kredytobiorców.

Skontaktuj się z naszą kancelarią, a pomożemy Ci rozpocząć życie bez kredytu we frankach. Nasze doświadczenie i wiedza pozwolą Ci osiągnąć sukces w unieważnieniu umowy kredytowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie