Home Wiadomości Unieważnienie kredytu we frankach: Co to oznacza i jakie są skutki w 2023 roku?

Unieważnienie kredytu we frankach: Co to oznacza i jakie są skutki w 2023 roku?

dodał Bankingo

W ostatnich latach kredyty we frankach stały się przedmiotem licznych sporów sądowych. Wiele osób, zwanych Frankowiczami, dąży do unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowienia kredytu. Unieważnienie kredytu we frankach ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju sprawy i może przynieść korzyści finansowe dla kredytobiorców. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące unieważnienia umowy kredytu we frankach, które każdy potencjalny powództwo powinien mieć na uwadze.

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach oznacza, że sąd stwierdza, iż umowa ta jest nieważna i nie ma mocy prawnej. Jest to najbardziej korzystne rozwiązanie dla Frankowiczów, ponieważ umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie obowiązywała. Unieważnienie umowy może dotyczyć zarówno kredytów denominowanych, jak i indeksowanych.

Kredyty denominowane są udzielane w złotówkach, ale ich wartość jest ustalana na podstawie kursu franka szwajcarskiego. Natomiast kredyty indeksowane są zaciągane i spłacane w złotówkach, ale ich kwota zadłużenia oraz rata kredytu są zależne od kursu franka.

Podstawy unieważnienia umowy kredytowej

Podstawą do unieważnienia umowy kredytowej we frankach są niedozwolone zapisy zawarte w umowie, które naruszają prawa konsumenta. W praktyce umowy frankowe często zawierają klauzule abuzywne, takie jak:

  • Waloryzacja kredytu odbywa się według niekorzystnego dla kredytobiorcy kursu bankowego, zamiast po średnim kursie NBP.
  • Raty kredytu są niezależne od kursu franka szwajcarskiego.
  • Bank ma prawo samodzielnie podwyższać marżę, czyli różnicę pomiędzy kosztem pobranych przez kredytobiorcę środków a oprocentowaniem kredytu.
  • Kredytobiorca nie może spłacić kredytu w innej walucie, jeśli kurs franka drastycznie wzrośnie.
  • Bank posiada prawo do jednostronnych zmian w umowie kredytowej.

Sąd może unieważnić umowę, jeśli stwierdzi, że zawiera ona takie niedozwolone zapisy. Jest to kluczowy argument, który Frankowicze mogą wykorzystać w procesie sądowym.

Skutki unieważnienia umowy frankowej

Unieważnienie umowy kredytu we frankach niesie za sobą różne skutki dla obu stron umowy. Przede wszystkim kredytobiorca jest zwolniony ze zobowiązań wobec banku. Jeśli kredytobiorca dostarczył bankowi jakieś zabezpieczenie przed zawarciem umowy, na przykład hipotekę, to po unieważnieniu umowy bank musi je zwrócić.

Po unieważnieniu umowy kredytowej, strony muszą dokonać wzajemnych rozliczeń. Bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego środki, włącznie z odsetkami, prowizjami i ubezpieczeniami niskiego wkładu własnego. Natomiast kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić bankowi kwotę kredytu, która została mu wypłacona.

W praktyce często okazuje się, że kredytobiorcy oddali bankowi więcej pieniędzy niż otrzymali, dlatego po rozliczeniu z bankiem mogą otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty.

Unieważnienie umowy kredytowej ma także inne skutki prawne. Nieruchomość, która była zabezpieczeniem kredytu, zostaje uwolniona od hipoteki. Ponadto kredytobiorca odzyskuje zdolność kredytową, ponieważ umowa kredytu jest uznawana za nieważną.

Przedawnienie roszczeń

Ważną kwestią jest przedawnienie roszczeń związanych z umową kredytu we frankach. Okres przedawnienia wynosi zazwyczaj 10 lat, chociaż po nowelizacji Kodeksu Cywilnego w 2018 roku, może wynosić 6 lat.

Przedawnienie dotyczy każdej raty kredytu z osobna. Oznacza to, że kredytobiorca może dochodzić roszczeń związanych z każdą spłaconą już ratą, która podlega przedawnieniu. Jednak roszczenie banku w całości przedawnia się po 3 latach.

Ze względu na przedawnienie roszczeń, Frankowiczom zaleca się jak najszybsze podjęcie działań prawnych, aby uniknąć utraty możliwości dochodzenia swoich praw.

Jak złożyć pozew o unieważnienie umowy kredytu we frankach?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach jest możliwe tylko poprzez złożenie pozwu przeciwko bankowi. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby dowiedzieć się o swoje prawa i możliwości.

Podstawą prawną dla dochodzenia roszczeń w sprawach frankowych jest art. 385 Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące niedozwolonych postanowień umów. Kluczowym argumentem w procesie sądowym będzie wykazanie, że umowa kredytowa zawierała klauzule abuzywne, które naruszały prawa konsumenta.

Podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytu we frankach jest korzystnym rozwiązaniem dla Frankowiczów, którzy mogą odzyskać swoje środki i uwolnić się od obciążeń związanych z kredytem. Sąd może unieważnić umowę, jeśli stwierdzi obecność niedozwolonych zapisów. Skutkami unieważnienia umowy są zwrot wpłaconych środków, uwolnienie nieruchomości od hipoteki oraz odzyskanie zdolności kredytowej. Ważne jest również uwzględnienie przedawnienia roszczeń i podjęcie działań prawnych w odpowiednim terminie. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych i złożyć pozew o unieważnienie umowy kredytu we frankach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie