Home Wiadomości Unieważnienie umowy frankowej po rozwodzie – Sąd Najwyższy otwiera nową drogę Frankowiczom

Unieważnienie umowy frankowej po rozwodzie – Sąd Najwyższy otwiera nową drogę Frankowiczom

dodał Bankingo

W czwartek, 19 października, Sąd Najwyższy podjął ważną dla tysięcy frankowiczów uchwałę, która może otworzyć nową drogę do unieważnienia umowy kredytowej dla osób będących w konflikcie ze współkredytobiorcami, w tym także dla rozwiedzionych małżeństw. Uchwała ta rozwiązuje problem legitymacji czynnej w wielu sprawach frankowych, a jej znaczenie jest ogromne dla osób, które zaciągnęły kredyt w walucie franka szwajcarskiego w latach 2006-2008.

Dotychczasowe problemy

Wymóg wspólnego występowania do sądu

Dotychczasowe rozstrzygnięcia sądów w sprawach frankowych nie były jednolite, co powodowało trudności dla kredytobiorców. Istniało pytanie, czy wszyscy współkredytobiorcy muszą występować razem do sądu w celu unieważnienia umowy kredytowej, czy wystarczy, że zrobi to tylko jeden z nich. Wiele sądów oczekiwało uczestnictwa wszystkich kredytobiorców, nawet tych, którzy zostali zwolnieni z długu względem banku. To powodowało duże komplikacje procesowe, szczególnie jeśli relacje między kredytobiorcami były napięte lub nie było ich w ogóle.

Brak legitymacji czynnej

Banki również podnosiły zarzut braku legitymacji czynnej, argumentując, że wszyscy pierwotni kredytobiorcy powinni pozwać bank o unieważnienie umowy. To ograniczało możliwość samodzielnego kwestionowania umowy przez poszczególnych kredytobiorców, którzy nie mogli się porozumieć z pozostałymi w sprawie unieważnienia.

Uchwała Sądu Najwyższego

Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie unieważnienia umowy kredytowej dla frankowiczów po rozwodzie jest przełomowa. Sąd stwierdził, że wystarczy, że jeden z kredytobiorców złoży pozew o unieważnienie umowy. Dotyczy to także rozwiedzionych małżonków, którzy mają konfliktowe relacje i nie są w stanie wspólnie wystąpić do sądu. Uchwała ta zapewnia równe prawo do sądu dla wszystkich kredytobiorców i umożliwia im dochodzenie swoich uprawnień niezależnie od zgody drugiego kredytobiorcy.

Skutki uchwały

Uchwała Sądu Najwyższego otwiera nową drogę dla frankowiczów po rozwodzie, którzy mieli dotychczas trudności w unieważnieniu umowy kredytowej. Daje im możliwość samodzielnego działania bez konieczności współpracy z byłym małżonkiem. Ponadto, uchwała ta może mieć także zastosowanie do innych sytuacji, w których kredytobiorcy nie są w stanie się porozumieć co do unieważnienia umowy.

Mimo że uchwała Sądu Najwyższego jest przełomowa, wciąż pozostają pewne kwestie do wyjaśnienia. Niejasne jest na przykład, jaki będzie los umowy w stosunku do pozostałych kredytobiorców, którzy nie są objęci sprawą sądową. Ponadto, nie wiadomo, czy bank będzie domagał się zwrotu całości wypłaconego kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy.

Uchwała Sądu Najwyższego otwiera nowe perspektywy dla frankowiczów po rozwodzie, którzy będą mogli samodzielnie występować do sądu w celu unieważnienia umowy kredytowej. Rozstrzygnięcie to rozwiązuje problem legitymacji czynnej i zapewnia równe prawo do sądu dla wszystkich kredytobiorców. Mimo pewnych niejasności, uchwała ta daje nadzieję tysiącom osób, które do tej pory miały trudności w unieważnieniu umowy kredytowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie